die Keure Educatief

BOON | AUDACE | KRASS | CRISP

Duik in taal!

Duik in taal! is een campagne van het Vlaams Talenplatform. Met deze campagne wordt al het moois wat taal te bieden heeft in de kijker gezet. Het doel is om leerlingen met talent voor taal aan te sporen om in of na het secundair onderwijs voor een talenrichting te kiezen. Ontdek alles over de campagne op de website www.duikintaal.be of verlies jezelf in de wereld van de taal met BOON, Audace, Crisp en Krass, de taalmethodes voor de D- en D&A-finaliteit

Taal verruimt je wereldbeeld

Een talenrichting focust niet enkel op zinsbouw en grammatica. Je leert luisteren, denken en analyseren. Daarbovenop word je geconfronteerd met verschillende overtuigingen, culturen en wereldbeelden. Leerlingen krijgen zo te zien hoeveel Nederlandstalige woorden eigenlijk hun herkomst vinden in deze andere culturen. Deze leenwoorden dragen bij tot een verrijking van de woordenschat van de leerling. Door een kritische analyse te maken van de wereld rondom je, creëer je ook een breder begrip van de menselijke diversiteit en stap je uit het zwart-witdenken. In de voorbeeldoefening van BOON worden topics zoals gender en diversiteit aan de hand van informatieve en opiniërende teksten bespreekbaar gemaakt in het klaslokaal. 

Heldere boodschappen brengen

Als je een taal goed onder de knie hebt, kan je een duidelijke boodschap overbrengen. Lijkt logisch, toch? Denk maar eens aan je laatste reis naar Frankrijk. Als je er de weg naar je hotel kwijt bent en je wilt uitleggen aan een lokale inwoner waar je heen moet, dan gaat dit toch vlotter als je elkaar volledig begrijpt. Als de local niet begrijpt waar jij heen wilt, of jij begrijpt niet waar hij jou naartoe stuurt, blijf je lang rondjes lopen in de stad. Audace focust onder andere hierop in de voorbeeldoefening. Leerlingen leren zo aan de hand van aanwijzingen, herkenbare plaatsen en gebouwen steeds hun weg te vinden, ook in een vreemde taal.

Grote informatiepakketten creatief verwerken

Vandaag de dag worden we met steeds grotere pakketten informatie geconfronteerd. Een talenrichting biedt een waardevolle training in het verwerken van grote hoeveelheden informatie. Je bent voortdurend bezig met het lezen, analyseren en interpreteren van verschillende tekstsoorten. Zo leer je om complexe vraagstukken het hoofd te bieden, het organiseren van grote hoeveelheden informatie en het creatief omgaan met taal. Een talenstudie bereidt je dus voor op het effectief en creatief verwerken van grote pakketten informatie, een essentiële vaardigheid in iedere sector! Dit is ook exact wat we doen in deze voorbeeldoefening van Crisp. Grotere tekstblokken worden verwerkt door de leerling, waarna een vragenrondje komt om te zien of ze geslaagd zijn in hun informatieorganisatie.

Meerdere invalshoeken interpreteren

Een Duitse taalrichting helpt je om je interpretatievaardigheden te ontwikkelen. De grammaticale structuren en nuances in de Duitse taal dagen je uit om teksten grondig te lezen en te analyseren. Dit is een competentie die je opdoet en die toepasbaar is in elke branche waar je later terechtkomt. Daarnaast wordt aan de hand van het communicatiemodel getoond waar een boodschap allemaal aan onderhevig is. Ruis op de boodschap kan namelijk zorgen voor een volledig andere interpretatie van de ontvanger. Ten slotte zien we in deze voorbeeldoefening van Krass ook de verschillende woordenschatstrategieën verschijnen. Leerlingen proberen zo in een stripverhaal woordbetekenissen af te leiden uit de context van het verhaal.