x
Handboek politieke partijen

Boek

Zelfs de machtigste spelers in de Belgische politiek, de politieke partijen, zijn onderworpen aan het recht. Wetten en decreten, maar ook de Grondwet en het EVRM bepalen de rechten en plichten van politieke partijen en beïnvloeden zo de speelruimte en het gedrag van politieke partijen. Dit boek brengt het uitgebreide geheel van rechtsregels over politieke partijen - het partijenrecht - samen in een enkele publicatie en voorziet zo in een historische leemte in de studie van het Belgische publiekrecht.

2011

De Prins Dajo
125
Bewijs in strafzaken

Boek

Het bewijs in strafzaken raakt de kern van het strafproces. Het moet politiewerk sturen, begrepen worden door de aanklager, in aanmerking worden genomen door de verdediging en de rode draad vormen doorheen het deliberatieproces van de strafrechter. De teksten en presentaties van het Colloquium van de Belgisch-Luxemburgse Unie voor Strafrecht, dat plaatsvond op 27 september 2011 in Brussel, hebben zich gericht op de meest recente aspecten van de problematiek van het bewijs in strafzaken.

Abonnees op het tijdschrift 'Droit Pénal et de Criminologie' krijgen een korting van 20% bij bestelling van dit dossier.

 

2011

Beauthier J.-P., Flore D., ...
59
Beschikbaar
Ondernemen met de overheid - publiek-private samenwerking

Boek

Dit boek biedt de lezer niet alleen een zeer degelijke introductie tot de principes van publiek-private samenwerking. PPS wordt ook uitgebreid juridisch toegelicht, de voor- en nadelen ervan worden onder de loep genomen en het te volgen pad uitgebreid toegelicht.

2010

A. Logghe, A. François, ...
89
Beschikbaar
Hypothecair krediet

Boek

35 academici en specialisten uit de praktijk schreven dit grondige, tweetalige naslagwerk over het hypothecair krediet. Welke topics komen aan bod? De ruimere context van het hypothecair krediet, de eigenlijke kredietovereenkomst (promotie, totstandkoming, uitvoering en niet-uitvoering), de hypotheek en andere zekerheden, de verschillende betrokken partijen (kredietnemer, medeschuldenaar, kredietgever, tussenpersoon, notaris) en verwante aspecten (fiscale aspecten, privacy, familiaal vermogensrecht, collectieve schuldenregeling). Ook de Europese en grensoverschrijdende dimensie wordt grondig geanalyseerd. Theorie- en conceptvorming, beleidskeuzes en praktische oplossingen maken van dit boek een nuttig werkinstrument voor de jurist.

2010

Blommaert Dominique
140
Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten

Boek

Deze publicatie is de neerslag van de studiemiddag over de schorsing van verbintenissen en overeenkomsten gehouden op 13 november 2009 op de K.U.Brussel in het kader van de Leerstoel Professor C. Matheeussen. Dit boek is ook nu weer uitgegroeid tot een bijzonder interessant naslagwerk gedragen door een aantal eminente specialisten.

Professor Brandsma (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de schorsing in het Romeinse recht. Vervolgens maakt professor Van Oevelen (U.Antwerpen) de overstap naar het hedendaagse recht met de schorsing krachtens de exceptie van niet-uitvoering en het retentierecht, waarna professor De Boeck (K.U.Brussel/H.U.B. en U.A.) de schorsing bij overmacht bespreekt. Professor Stijns (K.U.Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht) behandelt de opschortende voorwaarden en termijnen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan enkele actuele topics : eerst behandelt Dr. Van den Langenbergh (doctor-assistent U.A., Onderzoeksgroep Sociaal Recht) de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarna Drs. Vermander (assistente K.U.Leuven, Instituut voor Verbintenissenrecht) ingaat op de schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, ...

2010

A. De Boeck, S. Stijns, ...
52
Beschikbaar
Praktijkgids voor het sociaal overleg

Boek

Deze concrete en praktische handleiding is vooral een gids bij de dagelijkse praktijk van sociaal overleg. Sociaal overleg heeft zin als het voor alle betrokken partijen voordelen brengt. Een bedrijf zal dus meer succes kunnen boeken als de ondernemer kan omgaan met een juiste inschatting van wat haalbaar is. Luc Elen toont het belang aan van solidariteit tussen werkgever en werknemer, rechtvaardigheid en een sociale dialoog.


2010

32
Beschikbaar
De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet

Boek

Dit boek biedt ons het meest geactualiseerde overzicht van artikel 159 van de Grondwet, een bepaling waarmee niet enkel de beoefenaar van het publiekrecht, maar elke jurist en rechtspraktizijn vroeg of laat wordt geconfronteerd. Deze zal dit boek dan als een zeer betrouwbare gids ervaren.

2010

Cooreman Isabelle
111
Beschikbaar
Wilsgebreken

Boek

Dit eerste boek binnen de nieuwe reeks ‘Leerstoel Professor C. Matheeussen’ gaat dieper in op het thema wilsgebreken. Dit boek bevast naast een In Memoriam ter ere van Professor Constant Matheeussen, ook de neerslag van de lezingen die werden gegeven op 10 november 2006. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 september 2006.

2007

R. Van Ransbeeck
65
Beschikbaar
Le métier de l'expert judiciaire

Boek

Un expert judiciaire a peu à voir avec la justice !

Oui, à bien y réfléchir, un expert judiciaire a peu à voir avec la justice. Et c’est plutôt « tant mieux ! » car il s’agit d’un professionnel qualifié en tout domaine autre que le droit. Sinon, il serait juriste ou avocat. À bien des égards, ce technicien habilité par un juge pour donner un avis éclairé sur des faits précis - avis susceptible de dénouer une affaire - constitue l’élément neutre (et peut-être bien le seul) d’un tribunal.

Car, contrairement à la croyance populaire, selon Jean Giraudoux « jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité. » Conscient d’intervenir dans un contexte profondément humain, c’est-à-dire passionnel, l’expert judiciaire s’interdit par conséquent de livrer un sentiment ou de juger. Par contre, il jauge, contextualise, explique, précise, détaille…

Du coup, son comportement cartésien ne sera pas forcément des plus bienvenu. Aussi, pour accomplir sa mission d’auxiliaire des tribunaux, l’expert doit se forger une aptitude propre à surmonter les embûches de la procédure, des stratégies et des émotions des parties ; et ainsi faire face aux enjeux du litige pour, in fine, dégager une « vérité du fait » qui induira la « vérité du droit » ; ce que propose ce livre.

Outre le traitement de nombreuses questions, l’ouvrage aide aussi tous ceux qui se passionnent pour le sujet - spécialistes, étudiants et néophytes - à mieux appréhender la mission de l’expert judiciaire, sa gestion, son cadre juridique et la formulation de son rapport. Ainsi armé, le lecteur pourra reprendre à son compte la pensée de Saint-Paul : « le monde serait meilleur si vous l’étiez ».

2017

Stricklesse Michel
49
Beschikbaar
1 37 38 39 40

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.