Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Zoekresultaten voor rechtskroniek voor het notariaat

We tonen je de meest voor de hand liggende resultaten bij je zoekopdracht. Vind je niet wat je zoekt? Bekijk dan ons volledige aanbod.

Informatie en inhoud

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.
T.Not.+ bundelt alle relevante publicaties voor het notariaat. 
U krijgt toegang tot de online databank gedurende 14 dagen zonder enige aankoopverplichting. Na 14 dagen wordt uw account automatisch afgesloten.
Op 8 maart 2019 is het Internationale Vrouwendag. Dus focussen we op onze sterke vrouwelijke auteurs en hun boeiende publicaties.

Producten

Het nieuwe vennootschapsrechtDit boek bespreekt volgende onderwerpen: Het (vernieuwde) bestuur in de BV en NV Effecten bij BV, NV en CV: categorieën, uitgifte en overdracht Aandachtspunten bij de overgang van BVBA en CVBA naar BV 
Rechtskroniek voor het Notariaat 33 bestaat uit vier delen: Om te beginnen bespreekt Katrijn Boone de hervorming van het huwelijksvermogensrecht Charlotte Declerck gaat dieper in op solidariteit in scheidingsstelsels In het derde deel bespreekt Jan Bael de wijzigingen aan en reparaties van het ...
Rechtskroniek voor het Notariaat 32 bestaat uit drie delen: Annelies Wylleman gaat dieper in op samenwonende partners en het nieuwe erfrecht Diederik Bruloot geeft u een overzicht van het nieuwe BV-recht Hans De Wulf bespreekt ontbinding, vereffening en herstructureringen en vraagt z ...
Hélène Casman leidt Rechtskroniek voor het notariaat deel 31 in met een inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017 en een overzicht van de krachtlijnen van deze wet. Het erfrecht is moderner geworden: wat bedoelt de wetgever daarmee? Twee hoofdbekommernissen hebben hem geleid: rekening houde ...
In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod: Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Par ...
In dit 29ste deel van Rechtskroniek voor het Notariaat worden drie thema's belicht. DE BEEINDIGING VAN VRIJWILLIGE ONVERDEELDHEDEN: VERDEELDHEID BINNEN DE NOTARIELE PRAKTIJK?Recente rechtspraak deed in duidelijke bewoordingen uitspraak omtrent de beëindiging van vrijwillige onverdeeldh ...
De federale wetgever en de Vlaamse decreetgever hebben de laatste jaren niet stilgezeten in het domein van het vastgoedrecht. De eerste bijdrage verschaft de notaris een overzicht van de wijzigingen sinds 1 januari 2013 met concrete aanbevelingen voor de redactie van onderhandse en authentieke ...
In de bijdrage "Huwelijksvermogensrecht: recente wetgeving en rechtspraak" worden de huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van de Wet van december 2012 inzake de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling besproken. Verder wordt ing ...