Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Eén Europese strategie voor aanpak werkloosheid. Vlaanderen is voortrekker.

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en de andere Europese publieke tewerkstellingsdiensten hebben een gemeenschappelijke toekomststrategie ontwikkeld gericht op 2020. Deze is te lezen in het boek Building Bridges. De diensten leggen uit hoe zij de werkgelegenheid, economische groei en het sociaal welzijn in Europa willen verbeteren.

 

building bridges

Eén Europese aanpak van werkloosheid

Doel van de gezamenlijke aanpak is bijdragen aan aantrekkelijke loopbanen voor meer burgers. Hoe? Door mee te gaan met de tijd! Onder andere door sneller en duurzamer te activeren en door meer gebruik te maken van nieuwe technologie. Door steeds te vertrekken van de concrete vraag van werkzoekenden, werkgevers en werknemers. Door altijd de hele loopbaan voor ogen te houden. En door te focussen op competenties en niet enkel op diploma’s. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Met deze nieuwe strategie met richtdatum 2020 blijven VDAB en zijn Europese tegenhangers gedreven inzetten op efficiëntie en pakken ze heel bewust de gezamenlijke knelpunten op de arbeidsmarkt aan.”

Binnen Europa is het niet altijd gemakkelijk om tot één gezamenlijke aanpak te komen. Reden te meer dat de Europese PES’en (Public Employment Services) fier zijn op deze samenwerking en het bijbehorende boek Building Bridges. Het boek verschijnt op een moment dat Europa er meer belang aan hecht dat de publieke tewerkstellingsdiensten bijdragen aan de nationale werkgelegenheidsstrategieën. Dat blijkt ook uit het feit dat Europa het netwerk van de nationale PES’en ondersteunt en deze samenwerking zelfs wil formaliseren.

Je kunt het niet alleen

De eensgezindheid bij de verschillende betrokken tewerkstellingsinstellingen is mede te danken aan de nieuwe context waarmee zij stuk voor stuk geconfronteerd worden. Zowel economisch als maatschappelijk en technologisch is een sterke samenwerking tussen publieke en private actoren de enige weg vooruit geworden. De publieke tewerkstellingsdiensten in Europa willen zich dus meer richten op bedrijven en kiezen bewust ook voor private partners. Een andere heel belangrijke partner is het onderwijs: samen strijden tegen jeugdwerkloosheid.

Krachten bundelen binnen je streek, provincie, land, Europa en ook mondiaal moet het nieuwe normaal zijn. Eén PES kan niet alles alleen oplossen. Hierdoor worden de publieke tewerkstellingsdiensten nu ‘bruggenbouwers’: ze ondersteunen alle soorten transities op de arbeidsmarkt over institutionele en geografische grenzen heen.

Bravo voor Vlaanderen

Fons Leroy heeft voor Synerjob (de organisatie die alle  Belgische  openbare bemiddelings- en opleidingsdiensten vertegenwoordigt) de rol van voorzitter van de werkgroep PES 2020 opgenomen. De leden van die werkgroep hebben zich geëngageerd om, ondersteund door het HIVA- KU Leuven (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving), deze gezamenlijke strategie voor 2020 uit te werken.

Building Bridges is daarvan het resultaat. Het combineert een visionaire invalshoek met een degelijke academische onderbouw. Tegelijk vinden ook meer praktijkgerichte lezers hun gading: Building Bridges onderzoekt ook hoe de publieke tewerkstellingsdiensten zelf moeten veranderen om de langetermijnstrategie concreet te maken. Zowel de managementuitdagingen als verschillende specifieke oplossingen uit de praktijk komen aan bod. Opvallend is dat Vlaanderen de gekozen aanpak zelf al verschillende jaren in de praktijk brengt en dus terecht een pionier genoemd mag worden.


Meer info of het boek bestellenBlijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief