Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Octrooieren van uitvindingen: voor- en nadelen

Een octrooi De voor- en nadelen van octrooien(ook wel een patent genoemd) geeft je een exclusief maar tijdelijk recht van exploitatie voor een uitvinding op alle gebieden van de technologie, en wel op drie voorwaarden:

 1. De uitvinding is daadwerkelijk nieuw: de uitvinding bestond nog niet én is nog niet publiek beschikbaar.
 2. De uitvinding berust op jouw uitvinderswerkzaamheid en wordt door een vakman dus niet als voor de hand liggend beschouwd.
 3. De uitvinding is een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces en dus vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Verder dient de aanvraag zelf nog aan een aantal vereisten te voldoen.

Eenmaal je een octrooi hebt, kan je anderen gedurende een bepaalde periode verbieden jouw uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Een octrooi heeft in principe een geldigheidsduur van 20 jaar. Daarna is de uitvinding vrij te gebruiken door anderen.

Een octrooi of niet?

Zelfs als je aan alle voorwaarden voldoet om een octrooi aan te vragen, is het belangrijk om vooraf goed na te gaan of het de moeite waard is.

De voordelen van octrooien zijn legio:

 • Een octrooi verleent je de exclusieve eigendoms- en gebruiksrechten op een uitvinding.
 • Wil je de uitvinding niet zelf exploiteren, dan kan je de gebruiks- of eigendomsrechten altijd – meestal tegen een vergoeding – overdragen of in licentie geven.
 • Een octrooi versterkt je onderhandelingspositie als je wil samenwerken met anderen.
 • Sinds 2017 voorziet de wet in een aftrek voor innovatie-inkomsten vanaf de aanvraag van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Octrooieren kan ook lonend zijn voor je eigen marketing. Derden weten meteen dat je actief bent in een bepaalde sector en dat je over vernieuwende technologie beschikt.

Besef dat er ook een aantal nadelen verbonden zijn aan octrooieren:

 • Er hangt een kostenplaatje aan vast. Weeg dit goed af aan het te verwachten commerciële succes van je uitvinding.
 • Een octrooiaanvraag indienen vraagt tijd: het is belangrijk dat de aanvraag zorgvuldig gebeurt.
 • De volledige beschrijving van je uitvinding wordt door de publicatie van de octrooiaanvraag raadpleegbaar door derden. Daarmee maak je (deels) geheime informatie publiek. Anderen kunnen er misschien strategische bedrijfsinformatie in vinden of verder werken op jouw ideeën.
 • Octrooien hebben, zoals eerder gesteld, een beperkte geldigheidsduur. In bepaalde gevallen kan een bedrijfsgeheim je een grotere voorsprong geven op de concurrentie dan een octrooi.

Moraal van het verhaal? Uitvinder, bezint eer je begint!

Een praktische leidraad over octrooien in België

octrooien in belgiëOverweeg je om een uitvinding zelf te octrooieren? ‘Octrooien in België – een praktische leidraad’ verenigt de juridische, praktische en personele invalshoeken rond octrooieren in België.

De auteurs hebben elk een verschillende achtergrond (advocaten, zelfstandige octrooigemachtigden en octrooigemachtigden werkzaam binnen de industrie) en kunnen je daarom een geschikte leidraad bieden om je te begeven in het domein van Belgische octrooien.

Ontdek het boek "Octrooien in België"

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief