Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Wat doet de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Wegwijs in de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een gespecialiseerd Vlaams administratief rechtscollege en werd opgericht op 1 september 2009. Op grond van artikel 4.8.2 VCRO vergunningkan dit rechtscollege zich uitspreken over beroepen die worden ingesteld tegen

  • Vergunningsbeslissingen
  • Registratiebeslissingen
  • Valideringsbeslissingen

Vergunningsbeslissingen zijn uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste administratieve aanleg, over het afleveren of weigeren van een vergunning (stedenbouwkundige – of verkavelingsvergunning).

Valideringsbeslissingen zijn bestuurlijke beslissingen waarbij een as-builtattest door het college van burgemeester en schepenen wordt gevalideerd dan wel de validering ervan wordt geweigerd. Een as-builtattest is een attest waarin verklaard wordt dat handelingen betreffende een constructie of een gebouwencomplex niet ofslechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning of melding.

Registratiebeslissingen ten slotte zijn bestuurlijke beslissingen waarbij een constructie door het college van burgemeester en schepenen als ‘vergund geacht’ wordt opgenomen in het vergunningsregister of waarbij een dergelijke opname geweigerd wordt.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan

  • een bestreden beslissing vernietigen;
  • de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorsen;
  • overgaan tot een bestuurlijke lus;
  • overgaan tot bemiddeling.

Om een beroep te kunnen indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dient de verzoekende partij te beschikken over een actueel, persoonlijk en wettig belang. Daarnaast moet zij beschikken over de vereiste procesbevoegdheid.

Daarnaast moet het administratief beroep uitgeput zijn. En verzoekende partij die een vergunningsbeslissing genomen in een bijzondere administratieve procedure of een registratiebeslissing wenst aan te vechten, kan dit rechtstreeks doen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, omdat er voor deze beslissingen geen administratieve beroepsmogelijkheid bestaat

raadvoorvergunningsbetwistingen cover

Meer weten over het verloop van de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? 
Onder leiding van Eddie Clybouw schreven Bram Cardoen, Lieselotte Joppen, Jelleke Rooms, Ilke Van Buggenhout, Sofie Van Noten, Jonathan Versluys en Katrien Willems een praktische gids. Deze gids verscheen in de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht, uitgegeven bij die Keure Professional Publishing.
 
 
 
 
 

Meer informatie?


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief