Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

5 cases uit tijdschrift Limburgs Rechtsleven

Tijdschrift Limburgs Rechtsleven

Benieuwd welk soort actuele vonnissen en arresten terug te vinden zijn in de reeds 46e(!) jaargang van tijdschrift Limburgs Rechtsleven? Ontdek hieronder alvast 5 cases uit het laatste nummer:

1. Een werkgever in de publieke sector ontslaat haar contractueel personeelslid wegens organisatorische redenen omdat ze de uitbating van haar containerpark niet meer in eigen beheer deed. Hiermee schendt de werkgever het ontslagverbod van artikel 4.1 van richtlijn 2001/23/EG. Het ontslag is onredelijk en verantwoordt een schadevergoeding.

👨‍⚖️ Wat is de toepassing van deze Richtlijn door het Arbeidshof van Antwerpen?


2. Een werknemer werd ontslagen een dag nadat hij laattijdig en op een niet-gebruikelijke wijze zijn afwezigheid had aangekondigd. De dag waarop hij afwezig was, was er een provinciale stakingsdag waaraan de werknemer wilde deelnemen.

👨‍⚖️ Hoe oordeelt het Hof over de bewijslast die in geval van discriminatie op grond van syndicale overtuiging krachtens de geldende wettelijke bepalingen expliciet bij de verwerende partij ligt?


3. Een koppel verweet een meubelverkoopster van een schending van haar precontractuele informatieverplichting. Ze had er hen niet op gewezen dat het hoeksalon een ronde hoek had, terwijl het voor de kopers essentieel was dat deze een rechte hoek had. Ze hadden dit ook zo meegedeeld aan haar.

👨‍⚖️ Hoe heeft het Hof van Beroep van Antwerpen het begrip precontractuele informatieverplichting concreet ingevuld?


4. Een installatie van zonnepanelen was niet afgewerkt op zowel de opgegeven datum van ingebruikname als op de datum van de keuring. De installatie voldeed dus niet aan de wettelijke voorwaarden om vanaf dan groenestroomcertificaten toe te kennen. Toch werd de minimumsteun per certificaat uitgekeerd tot er een proces-verbaal werd opgesteld door een voormalig zakenpartner om dit aan te vechten.

👨‍⚖️ Op welke manier heeft de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen de wettelijke voorwaarden getoetst die moeten vervuld zijn opdat de VREG een aanvraag tot toekenning van GSC kan goedkeuren?


5. In een woning werd een cannabisplantage aangetroffen. De huurder van het pand heeft hieruit een wederrechtelijk vermogensvoordeel van (minstens) 12.500 euro gegenereerd door vervaardiging, bezit en verkoop van de cannabis. Het Openbaar Ministerie vorderde dan ook de verbeurdverklaring lastens beklaagde overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43bis van het Strafwetboek. Kunnen deze verbeurdverklaarde zaken vervolgens toegewezen worden aan een burgerlijke partij?

👨‍⚖️ Welke voorwaarden heeft het Hof van Beroep hiervoor benoemd?


Is uw interesse geprikkeld en wilt u antwoorden op de vragen hierboven? 

In het tijdschrift Limburgs Rechtsleven vindt u ze een voor een heel uitgebreid terug!

Abonneer u op het tijdschrift

 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief