Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Technologie en politie vs. privacy

In het nieuwste nummer van het Tijdschrift Politie en Recht 2019 schrijft Ronny Saelens een uiterst interessant artikel over de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Wij zetten in dit artikel voor jou de drie belangrijkste nieuwigheden of vaststellingen op een rijtje.

1.    Opkomst van de virtuele wereld bij verwerking persoonsgegevens

Politiediensten dienen persoonsgegevens te verwerken die zich meer en meer aansluiten bij de digitale realiteit, een belangrijke aanpassing die van belang is voor het politiewerk. De definitie van persoonsgegevens is uitgebreid met locatiegegevens en online identificators zoals bv het IP-adres dat door de internetserviceprovider aan de computer of smartphone wordt toegekend om gebruik te kunnen maken van het internet.

Zeer recent heeft ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een arrest geoordeeld dat het IP-adres tot identificatie van de betrokkene kan leiden. In deze zaak was het IP-adres van de betrokkene toegekend aan de computer waarvan niet de betrokkene eigenaar was, maar zijn vader. Dat bracht de speurders bij het adres waar de betrokkene woonde, waarbij na verhoor de betrokkene als verdachte kon geïdentificeerd worden. In het licht van de heersende Europese rechtspraak zien we dat het recht op privacy op de publieke plaats ook wordt doorgetrokken naar de virtuele publieke wereld.

2.    Beveiliging van gegevens en gegevenslekken

Participeren in de digitale omgeving is niet zonder gevaar. Niet alleen voor de bescherming van de persoonsgegevens en de gevolgen ervan voor het privéleven en de burger, maar ook voor het algemeen belang dat met een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door de politie is gediend. Datalekken, door het hacken, systeemfouten of onachtzaamheid is al lang geen uitzondering meer. De Europese wetgever verplicht de lidstaten dan ook een systeem voor het melden van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens op te zetten. Wanneer het gegevenslek waarschijnlijk ook ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt, dan moet de persoon in kwestie zo spoedig mogelijk worden ingelicht.

3.    Technologische fenomenen en ontwikkelingen

Een interessant fenomeen die voor de politie nieuwe opportuniteiten biedt, is het domein van de Big Data. Dat is de verwerking van een grote hoeveelheid (persoons)gegevens met de bedoeling daaruit nieuwe informatie te kunnen afleiden en deze vervolgens door verdere toepassingen of beslissingen te kunnen gebruiken. Binnen het domein van de politieopdrachten zijn predictive policing en profiling interessante hulpmiddelen.

  • Predictive policing houdt in dat de politie reeds ter plaatse zou kunnen komen voordat de ordeverstoring, zoals een vechtpartij op straat of in een publiek toegankelijke plaats, kan plaatsvinden. Via algoritmes wordt uit de beschikbare informatie en diverse (publiek toegankelijke) bronnen, inclusief internet en sociale media, gezocht naar correlaties om potentieel orde verstorend of crimineel gedrag te ontdekken. Daardoor kan de politie proactief reageren en anticiperen. Het is maar een voorbeeld van hoe moderne technologieën gecombineerd met gegevens in de virtuele omgeving en gedragingen van de burger in de reële omgeving tot het voordeel van ordehandhaving moeten kunnen strekken.

  • Profiling gaat om een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarbij is een menselijke tussenkomst niet uitgesloten, en zal zelfs vaak het geval zijn. Zo kunnen de bepaalde aspecten van de betrokkene deels manueel en deels geautomatiseerd worden verwerkt. Denk maar aan de zogenaamde screening van de festivalgangers van Tomorrowland België 2017. Een aantal bezoekers van het festival werd de toegang geweigerd. De weigering was gebaseerd op een antecedentenonderzoek van de betrokkenen in de politiedatabanken waarbij het politioneel en gerechtelijk verleden aan bepaalde criteria werden afgewogen. Het resultaat leidde ertoe dat personen met een bepaald potentieel gedrag niet op het festival gewenst waren.

Tijdschrift Politie en Recht

 

 

 

Het volledige artikel vindt u in het nieuwste nummer van het tijdschrift Politie en Recht.

» Ontdek het tijdschrift hier


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief