Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strategisch loonbeleid

strategisch plannenOm tot een goed uitgebalanceerd loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid te komen zijn er enkele aandachtsvelden waarmee een HR-manager rekening moet houden. Eén onderdeel daarvan is het strategisch loonbeleid. 

Sommigen beweren dat strategieën enkel geschreven worden door dromers en dat die altijd op elkaar gelijken. In iedere strategie valt namelijk wel iets te lezen over goede relaties met de stakeholders, duurzaamheid, ... Maken strategieën dan een verschil in het reilen en zeilen van een bedrijf? Kunnen we geloven in een strategisch compensation & benefitspolicy? Volgens de auteurs van het boek 'Loonbeleid' we. Er zijn een aantal vragen die de HR-manager zich moet stellen...

1. Uw HR-beleid moet een uitvloeisel zijn van uw algemeen bedrijfsbeleid

De situatie waarin een bedrijf verkeert beïnvloedt het HR-beleid. Het feit of een bedrijf groot of klein is, op een hoogtepunt zit of in een crisis verkeert, technologisch gericht, dan wel kapitaalintensief of arbeidsintensief, .. is, zijn zaken die uw beleid mee helpen bepalen. Zo heeft een pionierend bedrijf meer, creatieve en ondernemende medewerkers nodig terwijl een gevestigde organisatie eerder loyale krachten zoekt. 

Ook de missie en visie van uw bedrijf moeten conform zijn met uw loonbeleid. Voorbeelden zoals 'Zorg voor mensen' als onderdeel van uw missie gebruiken en tegelijk een reogranisatie doorvoeren om betere cijfers te halen kunt u beter vermijden.

2. Uw HR-beleid moet geïnspireerd zijn op de maatschappelijk ontwikkelingen

Er zijn een massa maatschappelijk ontwikkelingen aan de gang die elk op hun beurt invloed uitoefenen op verschillende domeinen van HR-beleid. Bovendien evolueert dat alles ook nog eens sneller. Voorbeelden hiervan zijn:trends 

 • Een toegenomen scholingsgraad
 • Schaarste op de arbeidsmarkt aan onder meer IT-ers, ingenieurs, technici …
 • Internationalisatie
 • Langere files
 • Langere levensverwachting (hoe het werk doenbaar houden voor 60+ers, en hoe hen betaalbaar houden)
 • Toegenomen participatie van de vrouw (vraag naar deeltijds werken)
 • Etc.

3. Uw compensation & benefitspolicy moet daar op zijn beurt op inspelen

Zowel het HR-beleid als de compensation & benefitspolicy moet rekening houden met de bovenstaande maatschappelijke trends. Zo zal de gemiddelde medewerker hoger opgeleid zijn, andere verwachtingen hebben over de loopbaan, ontplooiing, opleidingsmogelijkheden, .. Uw medewerker is mondiger, meer individualistisch en op zoek naar een werkomgeving die zijn wensen, behoeften en ritme volgt.

Wat doet u bijvoorbeeld als de keuze tussen een vrouw of man valt? Zeker als u weet dat er bij een vrouw drie keer zoveel kans is op zwangerschapsverlof en tijdelijke loopbaanonderbreking? Dit leidt tot het opzetten van een politiek van thuis of telewerk. Wat doet u dan met de vergoeding? 

4. Uw compensation & benefits-strategie moet aansluiten op uw HR-strategie

De keuze van HR-beleid die uw bedrijf gaat hanteren heeft een invloed op welk soort medewerkers je zal aantrekken. Bij het zoeken van creatieve werknemers kunt u beter voor een sprankelender rekruteringscampagne gaan dan wanneer u een boekhouder zoekt. Bij een participatieve managementstijl is een cafetariaplan meer op zijn plaats dan bij een strikt hiërachische aanpak. Zo zijn er nog tal van beslissingen die een impact zullen uitoefenen op uw compensation & benefits-policy.

 • Jonge schoolverlaters aanwerven of mikt u op retentie?
 • Een loonbeleid voor iedereen of gaan differentiëren?
 • Een stabiel en voorspelbaar (vooral vast) loon versus een loonbeleid met hoge variabele lonen
 • Tijdelijke versus definitieve versus eenmalige verworven voordelen?
 • Betaling voor merites van één medewerker of betaling voor collectieve resultaten?
 • Effect op korte (loon) of lange (bv. groepsverzekering) termijn?
 • ...

Het is met andere woorden noodzakelijk om een doordacht plan te gaan voorzien wanneer het aankomt op loon en HR-beleid. Door een te groot aantal van trends, vragen en problemen moet een  HR-manager snel kunnen reageren wanneer deze zaken de kop op steken.

boek loonbeleid
Benieuwd naar nog meer informatie omtrent loonbeleid en de compensation & benefits-strategie? Naar meer aandachtsvelden waar rekening mee gehouden moet worden?
Lees het boek Loonbeleid voor meer informatie betreffende de loonkost, het effect van lonen, arbeidsvoorwaarden op de motivatie van medewerkers, HR-beleid, etc. 

 Klik hier voor het boek 'Loonbeleid' <<


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief