Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Steeds meer samenwerking tussen advocaten: een onafwendbare evolutie? (Deel 1)

Verschillende economische en maatschappelijke evoluties nopen de advocaat van vandaag tot samenwerking, in bestaande of volledig nieuwe vormen. Groepen, associaties, netwerken, platformen, nationaal én internationaal schieten als paddenstoelen uit de grond. Is samenwerking tussen advocaten onafwendbaar? Behoort de solopraktijk binnenkort voorgoed tot het verleden? En is samenwerking wel zo zaligmakend als sommigen laten uitschijnen? In deze blogreeks rond samenwerking tussen advocaten zocht die Keure het voor u uit.

Het klassieke advocatenkantoor…

Vroeger werkte een advocaat altijd alleen. Heer en meester van zijn eigen praktijk, bood hij hooguit onderdak aan een stagiair, die, van zodra hij daar klaar voor was, ook een eigen praktijk opstartte. Om daar dan ook weer een stagiair tot juridische wasdom te laten komen.

En ook vandaag zijn er nog advocaten die er niet aan denken om van modus operandi te veranderen.

… voorgoed verleden tijd?

Tegelijk zijn er tal van tendenzen die advocaten aanzetten om de mogelijkheden tot samenwerking actief te verkennen.samenwerken advocaten

  1. In de eerste plaats is er uiteraard de toegenomen complexiteit van het recht. De klassieke generalist moet plaats ruimen voor een leger aan hypergespecialiseerde advocaten, die zich richten op heel specifieke niches. En dus moet u als advocaat er voor zorgen dat uw cliënten bijgestaan worden ook in die materies waarin ze zelf niet (bijzonder) onderlegd zijn. Een samenwerkingsverband met specialisten in verscheiden materies biedt dan een oplossing.

  2. De professionalisering van de dienstverlenende sector zorgt ervoor dat advocaten zich anders moeten gaan organiseren. Betere service, meer en beter opgeleid personeel, grotere beschikbaarheid, een (digitale) bibliotheek, gesofisticeerde informaticasystemen en noem maar op. Dat vergt heel wat investeringen en structuur, iets wat moeilijk haalbaar is voor de advocaat die alleen werkt. De schaalvoordelen van samenwerking zijn dan ook evident.

  3. Met de komst van de millenials is er een duidelijke shift in de gewenste work-life balance. Er staat een hele generatie advocaten klaar die er naast een carrière ook een rijk gevuld privéleven op na houden. Werk kunnen organiseren, verdelen, delegeren, uitbesteden en doorverwijzen is een manier om de combinatie tussen werk en vrije tijd haalbaar te maken. De tijd van de advocaat die 24 op 24 en 7 op 7 als enige aanspreekpunt beschikbaar was voor zijn cliënten, lijkt voorgoed voorbij.

  4. Tenslotte zorgt technologische innovatie ervoor dat de drempel om samen te werken aanzienlijk verlaagd wordt, ook over de grenzen heen. Er zijn geen (logistieke) redenen meer om niet samen te werken.

Dat er een duidelijke lokroep is om samen te werken met confraters binnen en buiten de grenzen van het advocatenkantoor, in binnen- én buitenland staat vast. Wat eventuele obstakels zijn voor zo’n samenwerking en hoe die obstakels overwonnen kunnen worden, leest u in de volgende blogpost van deze reeks.

Dit artikel is onderdeel van ons gratis trendrapport:

Trendrapport voor juridische sector


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief