Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Samenwerking tussen OCMW’s en gemeenten: een evidente keuze?

samenwerkingMet de start van de nieuwe legislatuur worden heel wat lokale besturen geconfronteerd met de vraag hoe ze in financieel moeilijke tijden hun dienstverlening op peil kunnen houden, zonder al te veel in te boeten aan kwantiteit en kwaliteit. De beperkte middelen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet.  Bij heel wat lokale besturen is het besparen op personeelsuitgaven en werkingsmiddelen een van de denkpistes.  Maar er wordt ook gekeken naar synergie en samenwerking tussen de verschillende entiteiten, bv. tussen gemeentebestuur en OCMW.

Het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement bekijkt in het 2de nummer van jaargang 2013 op 4 cruciale managementdomeinen hoe OCMW en gemeente kunnen samenwerken en welke beperkingen er zijn. De onderzoekers focussen op organisatiemanagement, financieel management, personeelsmanagement en ICT-management.

Over de verschillende beleidsdomeinen heen komen de onderzoekers tot twee belangrijke conclusies (Verschueren, B & Janssens, L (2013). VTOM, Brugge: die Keure):

  1. Managementdomeinen zijn als domein niet eenvoudig te definiëren en bevatten elk verschillende aspecten. Het is dus onmogelijk om te spreken van bv. samenwerking op het vlak van personeelsmanagement in het algemeen. In de praktijk is het vaak zo dat er samengewerkt wordt rond bepaalde aspecten van het personeelsmanagement. Lokale besturen moeten dit erkennen en meenemen in hun oefening rond verhoogde samenwerking. Binnen één domein moeten deelaspecten gedefinieerd worden en moet gekeken worden of samenwerking haalbaar en wenselijk is.
  2. De factoren die worden aangehaald om al dan niet samen te werken zijn voor de verschillende managementdomeinen tot op zekere hoogte dezelfde. Veelal hebben ze te maken met de overtuiging dat samenwerking tot ‘winst’ kan leiden, met de wil om er samen voor te gaan, met de lokale historiek en met het respecteren van principes van veranderingsmanagement. Juridische obstakels  zijn er wel op een aantal domeinen, maar deze ‘obstakels’ worden veelal gebruik als reden om niet te moeten samenwerken als dar weinig wil of ambitie is om samen te werken.

Daarnaast is de sleutel tot succes volgens de onderzoekers ook dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Het samenbrengen van mensen, het ontwikkelen van een gezamenlijke (ambtelijke en politieke) visie, het investeren in capaciteit in beide besturen en het respecteren van principes van veranderingsmanagement (bv. het aangrijpen van het momentum, de juiste mensen engageren, een interne communicatiestrategie uitbouwen …) … kunnen ervoor zorgen dat een samenwerking voor alle partijen een succes wordt.

Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement

 

Meer lezen over dit onderwerp? De analyse voor de verschillende beleidsdomeinen nalezen? Meer info op www.vtom.be.

Geïnteresseerd? Lees dan ook zeker het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement!


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief