Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Delft de 'pester' definitief het onderspit in Vlaanderen verkavelingsland?

reststrookGeld is vaak een bron van conflicten, zoals onder meer blijkt uit een aantal verkavelingsdossiers in Vlaanderen. Zo opteren verkavelaars er soms voor om het wegenistracé van hun verkaveling niet door te trekken tot aan de perceelgrens met het aanpalende perceel, maar te laten doodlopen op een strook die hun zelf blijft toebehoren. Het gevolg van deze handelwijze is dat er een reststrook ontstaat.

De creatie van dergelijke reststrook wordt meestal niet gesmaakt door de eigenaars van de aanpalende percelen. Met de reststrook wil de verkavelaar de eigenaar van het naburige perceel er immers toe dwingen een aanzienlijke financiële bijdrage te betalen wanneer die laatste zijn gronden op zijn beurt wenst te ontwikkelen en daartoe wil aansluiten op de bestaande wegenis. Om deze reden wordt dergelijke reststrook soms ook wel tot ‘peststrook’ omgedoopt.

Financiële verzuchtingen van verkavelaars zijn regelmatig een voedingsbodem voor conflicten met aanpalende buren. In de praktijk trekken de verkavelaars echter steeds vaker aan het kortste eind, nu zowel de RvVb en de RvS als de vergunningverlenende overheden de mening toegedaan zijn dat een reststrook die louter omwille van financiële overwegingen wordt gecreëerd, op gespannen voet staat met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening.

» LEES MEER

Dit artikel, geschreven door Christophe Smeyers, verscheen in het eerste nummer van het tijdschrift STORM.

Tijdschrift STORM

Meer weten?

Wilt u op de hoogte gebracht worden van alles wat er speelt rond de thema’s 'Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu'? Abonneer u dan nu op STORM.

» MEER INFO

 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief