Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rechtskroniek voor het Notariaat 33

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer. Tevens worden belangrijke knelpunten aangeduid en van een eerste commentaar voorzien.

Onderwerpen

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018 wordt uitgesplitst over twee bijdragen. Mevr. Katrijn Boone behandelt eerst het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijke statuut van o.m. de individuele levensverzekering, de vennootschapsaandelen, beroepsgoederen en het cliënteel. Ook de nieuwe mogelijkheid tot het verrichten van een “anticipatieve inbreng” in de huwgemeenschap wordt nader toegelicht.

Vervolgens bespreekt prof. Charlotte Declerck de wijzigingen op het vlak van scheidingsstelsels. Zo wordt o.a. stilgestaan bij het nieuwe wettelijke kader voor conventionele correcties aan het stelsel van scheiding van goederen, de invoering van de rechterlijke billijkheidscorrectie en de versterkte notariële informatieplicht.

Dezelfde wet van 22 juli 2018 bracht niet alleen totaal nieuwe wijzigingen aan het erfrecht, maar ook een zeer uitgebreide reeks “reparaties” van wijzigingen die al werden doorgevoerd met de wet van 31 juli 2017. Prof. Jan Bael behandelt beide reeksen wijzigingen en focust op deze met de grootste impact voor de praktijk.

De drastische hervormingen op het vlak van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht hebben ook een fiscale weerslag, die geleid heeft tot een “historische” hervorming van de Vlaamse erfbelasting. De federale civiele wetgever en de Vlaamse fiscale decreetgever zitten klaarblijkelijk niet altijd op dezelfde lijn. In de bijdrage van prof. Mark Delanote worden de discordanties toegelicht en komen ook enkele meer punctuele topics aan bod, zoals o.m. het fiscaal beleid inzake huwelijksvoordelen, het fiscaal statuut van levensverzekeringen etc.

Programma

17u30-18u00: Onthaal en uitdeling boek
18u00-18u05: Verwelkoming door Prof. dr. Gerd Verschelden (Hoogleraar Universiteit Gent)
18u05-18u35: “De hervorming van het huwelijksvermogensrecht: wijzigingen inzake het wettelijk stelsel en de conventionele gemeenschap” Mevr. Katrijn Boone J(uridisch adviseur en teamleader Consultatiecentrum Fednot)
18u35 - 19u15: “Solidariteit in scheidingsstelsels: tussen droom en daad wijzen wetten de weg” Prof. dr. Charlotte Declerck (Hoofddocent UHasselt, Advocaat balie Brussel (NL))
19u15 - 19u40: Pauze - Broodjes
19u40 - 20u20: “Wijzigingen aan en reparaties van het erfrecht door de wet van 22 juli 2018 tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht” Prof. dr. Jan Bael (Hoofddocent Universiteit Gent, Geassocieerd notaris te Gent)
20u20 - 21u00: “De wisselwerking tussen de (ver)nieuw(d)e erfbelasting en het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht” Prof. dr. Mark Delanote (Docent Universiteit Gent, Docent Vrije Universiteit Brussel, Advocaat balie Brussel (NL))

Datum & locatie

Donderdag 8 november 2018 om 17u30

Campus Ledeganck
Karel Lodewijk Ledeganckstraat
Auditorium 1

» Meer info en inschrijven


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief