Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Privaatrecht in actie

» Opleiding UGent op 18 mei 2018

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren. Na een algemene uiteenzetting door Prof. Willem Van Boom over het nut van empirisch onderzoek in het (privaat)recht, komen zes voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.

 • Contractenrecht: Prof. Ignace Claeys licht toe hoe vrederechters te werk gaan wanneer zij de huurprijs van een handelshuurovereenkomst “naar billijkheid” moeten vaststellen.
 • Familierecht: Dra. Christine Van Roy onthult de methode om de factoren te bepalen waarmee rechters rekening houden bij het opstellen van een verblijfsregeling voor kinderen na echtscheiding van hun ouders.
 • Aansprakelijkheidsrecht: Prof. Gijs van Dijck onderzoekt de rol van niet-financiële compensatie van slachtoffers, aan de hand van de zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk.
 • Goederenrecht: Dra. Maja Reynebeau gaat in op de opkomst van de warmtenetten en de goederenrechtelijke vragen die daarbij rijzen.
 • Beslagrecht: Dra. Sandra Callewaert legt enkele knelpunten bloot die bij de evenredige verdeling bij beslag op roerende goederen opduiken.
 • Faillissementsrecht: Prof. Joke Baeck gaat na wat er in geval van faillissement nog voor de schuldeisers overblijft en hoe de positie van deze schuldeisers zou kunnen worden verbeterd.

Verslagboek van deze opleiding wordt uitgegeven bij die Keure.

Erkenningen

 • advocaten: erkenning voor 3 punten is aangevraagd.
 • magistraten: accreditatie is aangevraagd voor effectief aanwezige magistraten en leden van griffies en parketten.
 • gerechtsdeurwaarders: aangevraagd voor 3 punten.
 • notarissen: aangevraagd voor 3 uur opleiding.
 • Mits effectieve deelname wordt een aanwezigheidsattest uitgereikt als bewijs van deelname aan permanente vorming.

Klik hier voor het programma.

Schrijf u hier in »


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief