Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Op naar een koerswijziging?

Elk bedrijf ervaart vroeg of laat moeilijkheden. Goede managers pakken deze uitdagingen aan en toetsen ze af aan hun strategie. Experts Vic Wouters, Guy Vercauteren en Erik  managementDe Schutter zetten u graag op weg.

Kwalitatieve uitdagingen

 • Gebrek aan focus in het beleid
  Te weinig samenhang in product- of dienstenaanbod – te veel diverse klantengroepen die elk een eigen aanpak vereisen – alles voor iedereen willen zijn – geen éénduidige visie bij vennoten/bedrijfsleiding – beperkte tijd en middelen over te veel projecten versnipperd – weinig impact/ rendement.

   

  Mogelijke opties:
  duidelijke, eendrachtige visie/strategie ontwikkelen – producten/diensten/doelgroepen/activiteiten met laag rendement stopzetten – focus op producten/diensten/klantengroepen met significant markt- en winstpotentieel.

 • Gebrek aan toegevoegde waarde in het aanbod
  Weinig of geen onderscheid in product of aanpak t.o.v. concurrenten – te weinig ‘zinvolle’ meerwaarde in perceptie van klanten/prospecten – te weinig klantgericht denken/inzicht – behoudsgezind beleid – gebrek aan durf en aan vernieuwing

   

  Mogelijke opties:
  aanbod opwaarderen – creatief durven denken en handelen – unieke producten/diensten ontwikkelen of verwerven voor specifieke doelgroepen en toepassingen – gerichte overnames of samenwerkingsakkoorden – ambitie aanzwengelen – berekende risico’s durven nemen.

 

Kwantitatieve uitdagingen

 • Te laag omzetniveau om rendabel te zijn
  Omzet volstaat amper of niet om operationele kosten te dekken – weinig of geen omzetevolutie – geen uitzicht op verbetering – concurrentie nieuwe producten/diensten en nieuwe verkoopskanalen – schrik om te vernieuwen –ontbreken van commerciële strategie – geen significante initiatieven – afwachtende houding.

   

  Mogelijke opties:
  kosten verlagen is hoogstens een tijdelijke oplossing – een “drastische” omzetverhoging is vaak de enige oplossing (omzet x 2 of x 3) – vereist grondige herziening van strategie (vernieuwen product/dienstenaanbod of doelgroepenselectie) en aanpak (commerciële aanpak activeren, accenten verleggen, organisatiestructuur herschikken …)

 • Te lage winstmarges om rendabel te zijn
  Producten/diensten met kleine contributie of bruto marge overheersen gamma – verkeerde commerciële focus – stijgende prijsdruk uit lageloonlanden – te weinig productdifferentiatie – financiële reserves raken uitgeput – weinig financiële ruimte voor groei-investeringen

   

  Mogelijke opties:
  kiezen tussen ‘winnen op prijs’ (drastische en duurzame kostenverlaging en efficiëntieverhoging, productie uitbesteden, …) of ‘winstmarges verhogen’ (strategiekeuzes maken – focus op producten/diensten/doelgroepen met hogere contributie, aanbod vernieuwen, innoveren, toegevoegde waarde creëren …)

Deze lijst is slechts een aanzet om kritisch en oplossingsgericht te denken. Meer weten? Bezoek www.de1paginastrategie.be

de 1 pagina strategie

Ga aan de slag met De 1-paginastrategie voor kmo-ondernemers met groeiambitie.
Een strategieplan is geen doel op zich, maar een nuttig beleidsinstrument dat je helpt om ernstig na te denken over de toekomst en duidelijke strategiekeuzes te maken. Het dwingt je om aan te geven wat echt belangrijk is, en wat niet. Het creëert focus binnen de organisatie. Tijd, geld en middelen worden beter besteed. Je neemt je lot in eigen handen en verhoogt de kans op slagen.


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief