Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Het omgevingsrecht: steeds meer potpourri-recht

De techniek van de ‘potpourri-wetgeving’ lijkt de laatste tijd ook in de sector van het omgevingsrecht ingang te vinden. Eind 2017 werd met de zogenaamde ‘Codextrein’ al een mengeling van tientallen kleine en grote ingrepen gedaan op decretaal niveau. De Vlaamse Regering kan deze techniek blijkbaar wel smaken en heeft op 28 september 2018 een ‘verzamelbesluit’ goedgekeurd. Het merendeel van de aanpassingen in dit verzamelbesluit zijn eerder technisch van aard. Hierna worden kort de twee meest belangwekkende wijzigingen besproken.

(Reglementair) asiel voor dierenasiel

Voor een dierenasiel is het geen sinecure om een geschikte locatie te vinden. In de rechtspraak zijn vooral arresten te vinden over bestemmingsgebieden waarin een dierenasiel niet kan worden toegelaten.

De RvS is van oordeel dat het opvangen van dieren niet van openbaar nut is. Een dierenasiel verleent eerder een dienst aan de betrokken eigenaars of dieren en dus niet aan de gemeenschap, waardoor het niet thuishoort in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen.Dierenasiel | Omgevingsrecht | die Keure

Volgens de RvS en de RvVb hoort een dierenasiel ook niet thuis in:

  • Industriegebied: de opvang van huisdieren is geen industriële of ambachtelijke activiteit  in de zin van het Inrichtingsbesluit.
  • Agrarisch gebied: de activiteiten zijn vreemd aan de landbouw en kunnen evenmin als para-agrarisch worden aangemerkt.

Alhoewel een dierenasiel principieel wel verenigbaar is met de bestemming woongebied, is het ook daar in vele gevallen niet evident om een vergunning te bekomen. Het verzamelbesluit biedt een oplossing voor de vestigingsmoeilijkheden van dierenasielen door deze instellingen toe te voegen aan de lijst met handelingen van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact. Hierdoor wordt het mogelijk om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften.


Zonevreemde sport

Zonevreemde sportinfrastructuur is vaak het resultaat van vrij spontaan en organisch gegroeide lokale initiatieven. Omwille van het maatschappelijk belang van openbare sportverenigingen biedt het verzamelbesluit een aantal bijkomende vergunningsmogelijkheden.

Sportinfrastructuur | Omgevingsrecht | die Keure

 

Zowel bij dierenasielen, als bij zonevreemde sportinfrastructuur heeft de Vlaamse Regering gebruikgemaakt van dezelfde techniek, met name een uitbreiding van de lijst met handelingen van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact.


 

Ook nog in het verzamelbesluit …

Zoals gezegd, bevat het verzamelbesluit van 28 september 2018 nog tal van andere wijzigingen, sommige eerder technisch, andere met toch wel wat belang voor de vergunningenpraktijk:

  • stimulans voor de aanleg van warmte- en koudenetten

  • regeling rond natuurbegraafplaatsen

  • verduidelijking van het begrip ‘veranda’

Daarnaast bevat het verzamelbesluit ook nog een tiental wijzigingen aan het Vrijstellingenbesluit.

Reden genoeg dus om het besproken verzamelbesluit de nodige aandacht te geven en een kijkje te nemen op de website van het departement Omgeving voor een overzicht van de inhoud van het verzamelbesluit.

(Michel Roosemont, STORM 1/2019)

 

Tijdschrift STORM

Meer weten?

Dit is een extract uit een artikel van het tijdschrift STORM.

Wilt u op de hoogte gebracht worden van alles wat er speelt rond de thema’s 'Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu'?

» MEER INFO

 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief