Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Omgevingsrecht in tijden van corona

corona-maatregelen

De coronacrisis raakt ook de juridische wereld. Zelfs het Omgevingsrecht is niet immuun voor het virus. Het huidige Nooddecreet voorziet in een afwijking van de vergunningsplicht. Daarnaast voorziet het decreet ook in een ruime machtiging aan de Vlaamse Regering om nadere regels uit te werken rond de opschorting, de stuiting of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedures of administratieve verplichtingen.

In STORM houden we u graag op de hoogte en praten we u in verschillende opeenvolgende delen bij over deze noodwetgeving. De noodwetgeving wordt besproken in maar liefst 3 bijdragen die we voor u gratis beschikbaar hebben gemaakt op OmgevingPlus:

  • Deel 1: ruimtelijke planning, wijzigingen aan de gewestelijke leegstandsprocedures, omgevingsvergunningsprocedures, de afwijking van de vergunningsplicht en de wijzigingen in de procedures voor de DBRC - Jelle Snauwaert en Hannes Speeckaert
  • Deel 2: onroerend erfgoed - Lise Vandenhende
  • Deel 3: bodem - Michiel Deweirdt

Plannen, vergunnen, bouwen, exploiteren, procederen (o, en leegstand!)

De coronacrisis schudt de samenleving duchtig door elkaar en heeft ook een impact op de besturen en de burgers wat het omgevingsrecht betreft:

  • allerhande diensten zijn aangewezen op telewerk;
  • het is niet meer zo evident om een aangetekende verzending tijdig te versturen of te ontvangen;
  • de vraag rijst of u echt wel naar het gemeentehuis moet/mag om de plannen in te kijken in het kader van een lopend openbaar onderzoek.

Het Vlaams Gewest heeft dan ook niet stilgezeten en nam op 18 maart 2020 het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (het Nooddecreet) aan. Wat velen intussen wellicht al vergeten zijn, is dat dit trouwens niet het eerste Nooddecreet is: in 2018 hadden we ook al een decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie voor de productie van elektriciteit.

LEES DE VOLLEDIGE BIJDRAGE » 

Onroerend erfgoed

Wat betreft het beleidsdomein Onroerend Erfgoed, werden op 27 maart 2020 in een noodbesluit enkele noodmaatregelen vastgelegd. Het Noodbesluit Onroerend Erfgoed voorziet in enkele procedurele aanpassingen en verlengingen van diverse proceduretermijnen uit het OED en het OEB. Het besluit werd opgemaakt om particulieren, lokale overheden en professionelen die het door deze crisis moeilijk hebben de opgelegde termijnen of procedureregels na te leven, toe te laten flexibel om te springen met de huidige onroerenderfgoedregelgeving, en zo maximale rechtszekerheid voor de burger en de erkende actoren in het kader van die regelgeving te verzekeren.

Op dit ogenblik gelden de maatregelen van 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Deze termijn kan nog worden verlengd zolang de civiele noodsituatie duurt. Dergelijke eventuele verlenging zal zowel in het Belgisch Staatsblad als op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed worden gepubliceerd. In het eerste nummer van STORM worden de verschillende maatregelen die het Noodbesluit Onroerend Erfgoed voorziet, besproken.

LEES DE VOLLEDIGE BIJDRAGE » 

Bodem

Net als de andere decreten in het Vlaams omgevingsrecht, bevatten ook het Bodemdecreet en het Uitvoeringsbesluit VLAREBO verschillende beroeps- en beslissingstermijnen. Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering enkele van die termijnen tijdelijk aangepast. De termijnverlengingen bleven echter beperkt tot de procedure die voorzien is voor de conformverklaring van bodemsaneringsprojecten. Andere procedure- of beroepstermijnen, zoals bijvoorbeeld voor de aanvraag van het statuut van onschuldig bezitter of de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek, blijven onverkort gelden. De noodmaatregelen blijven hierdoor beperkt tot de procedures waar ook derden bij betrokken kunnen zijn.

Het besluit trad in werking op 27 maart 2020. Er wordt wel nog voorzien dat de minister de termijnen kan verlengen, maar deze termijnen kunnen de einddatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met inbegrip van een eventuele verlenging, evenwel niet overschrijden.

LEES DE VOLLEDIGE BIJDRAGE » 

Meer weten over de impact van corona op het omgevingsrecht?

STORMLees deze drie bijdragen uit het eerste nummer van het tijdschrift STORM gratis via het platform OmgevingPus. Het op zeer korte termijn ontwikkelen en uitvaardigen van deze noodwetgeving is zeer zeker een huzarenstukje. Dat heeft hier en daar echter ook tot gevolg dat een aantal zaken niet altijd even eenduidig zijn geregeld. De bespreking in de verschillende bijdragen gaat de mogelijke problemen en pijnpunten niet uit de weg.

Een abonnement op STORM?

Het tijdschrift STORM brengt u vier keer per jaar op de hoogte van alles wat er speelt rond de thema’s ‘Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu’ aan de hand van (korte) toegangelijke artikels.

Als extraatje zal u via het digitale platform OmgevingPlus de nieuwste evoluties op de voet kunnen volgen. Elk geschreven artikel verschijnt meteen in het archief van OmgevingPlus, zo hoeft u als abonnee niet te wachten op de verschijning van het papieren tijdschrift.

JA, IK WIL ME ABONNEREN »


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief