Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

In geval van nood kent men zijn ... nummers!

Om een goede crisisbeheersing te kunnen garanderen is het belangrijk dat elke burger en hulpverlener op de hoogte is van de bestaande noodnummers. Naast de evidente en gekende nummers zijn er de voorbije jaren door de overheid ook enkele nieuwe specifieke nummers en een app gelanceerd. Hier volgt een kort overzicht.

112 en 101 voor dringende hulp

In België zijn er twee gratis noodnummers die 24/7 bereikbaar zijn voor dringende hulp:

  • 112 voor ziekenwagen en brandweer;
  • 101 voor politie.

TIP: Als je naar 112 of 101 belt, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het einde van de wachtrij te staan. De operator zal vragen stellen over je locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn en eventueel instructies geven.

Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Als je in België naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. In België raden we daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

 

App 112 BE

Als je een smartphone hebt, kan je best de app 112 BE downloaden. Dit is de meest efficiënte manier om de noodcentrales 112 en 101 te bellen. Na de registratie kan je gewoon op het icoontje van brandweer, ziekenwagen of politie drukken als je hulp nodig hebt. Tijdens je oproep stuurt de
app elke 30 seconden je positie naar de noodcentrale zodat de operator ziet waar je bent. Daarnaast kan je nuttige medische informatie invullen in de app die wordt meegestuurd naar de noodcentrale 112.


Doof, slechthorend of spraakgestoord?

Als je doof of slechthorend bent, of een spraakstoornis hebt, kan je:

  • bij registratie van de app 112 BE met een vinkje aanduiden dat dit het geval is. De app zal dan als je een noodoproep doet via de app automatisch de chatfunctie activeren, waardoor je via berichten met de noodcentrale kan communiceren.
  • de noodcentrales ook bereiken via SMS. Het is niet mogelijk om berichtjes te sturen naar de traditionele noodnummers 112 en 101, maar wel naar specifieke nummers die enkel door doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking kunnen opgevraagd worden via e-mail of SMS. Meer info vindt u hier.

E-loket of 1722 tijdens storm

Als je brandweerzone een e-loket of rechtstreeks nummer heeft, kan je daar rechtstreeks terecht om een brandweerinterventie voor storm of wateroverlast aan te vragen. Je kan dit e-loket of rechtstreeks nummer ook gebruiken om de brandweer een wespennest te laten verdelgen.

Sinds 1 augustus 2017 kan je voor brandweerhulp tijdens een storm of als je wateroverlast hebt ook het nummer 1722 bellen als er niemand (mogelijk) in levensgevaar is. Dit nummer is enkel beschikbaar tijdens hevig onweer (een code oranje of rood van het KMI). Als je tijdens hevig onweer voor niet-dringende brandweerinterventies naar het noodnummer 112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden om het nummer 1722 te bellen.

Tijdens noodweer verwerken de Hulpcentra 112 immers een veelvoud aan noodoproepen. Afhankelijk van de intensiteit en de omvang van het noodweer kunnen er in een noodcentrale honderden oproepen per uur binnenkomen. Dit zorgt ervoor dat de wachttijd minutenlang kan oplopen. Een wachttijd van meerdere minuten is uiteraard desastreus voor die enkele dringende medische oproepen en brandweeroproepen die mee in de wachtrij staan met die honderden niet-dringende noodweeroproepen. Oproepen naar 112 of 100 voor noodweer brengen dus het vlot en efficiënt verwerken van de dringende medische- en brandweeroproepen in het gedrang.

Bij een dringende oproep telt elke seconde en is een lange wachttijd dus niet te verantwoorden. Door het invoeren van het nummer 1722 bij noodweer wil de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dit probleem aanpakken. De oproepen naar het noodnummer 1722 worden net zoals de dringende medische- en brandweeroproepen verwerkt in het Hulpcentrum 112 maar door andere operatoren die hiervoor worden vrijgesteld binnen het team. Doordat de oproepen naar het nummer 1722 afgezonderd worden kunnen noodoproepen 112 en 100 binnen een aanvaardbare tijd beantwoord worden. Bellers die tijdens noodweer voor niet dringende brandweeroproepen toch naar 112 of 100 bellen zullen worden gevraagd in te haken en terug te bellen naar het nummer 1722.


Het nummer 1722 biedt dus garanties dat ook bij noodweer mensen die naar 112 bellen voor bijvoorbeeld een hartinfarct, een ernstig verkeersongeval of een uitslaande woningbrand steeds snel geholpen worden. Het nummer 1722 is niet permanent operationeel. Het nummer wordt geactiveerd
door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wanneer het KMI een code oranje voor storm of onweer voorspelt voor één of meerdere provincies in België. Het is dus best mogelijk dat men bij een
lokale wolkbreuk, windhoos of lokaal noodweer geen gebruik kan maken van het nummer 1722. Als je hulpverleningszone over een e-loket of een specifiek telefoonnummer beschikt kan je deze gebruiken om niet dringende brandweertussenkomst aan te vragen en ook in deze gevallen de noodnummers 112 en 100 zoveel mogelijk te ontlasten.


Niet-dringend ziekenvervoer

Als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt, mag je niet naar 112 bellen, maar moet je een beroep doen op een ziekenwagen voor niet-dringende hulp zonder naar 112 te bellen. Je kan contact opnemen met je ziekenfonds om na te gaan of zij een ziekenwagen kunnen inplannen of rechtstreeks contact opnemen met een ziekenwagendienst voor niet dringend ziekenvervoer.

 

1733 voor dokters van wacht

In sommige regio’s moet je voor niet-dringende medische hulp geen nummer meer opzoeken van de dokter van wacht, maar kun je een dokter van wacht bellen via het centrale nummer 1733. In de volgende jaren zal “1733” in gans België in gebruik genomen worden. Om te weten of 1733 in uw gemeente al actief is, kan je je postcode invullen op de website van de FOD Volksgezondheid.

Niet-dringende politiehulp

Voor niet dringende politiehulp kan je terecht bij het loket, e-loket of telefoonnummer van je lokale politiezone. Je kunt er terecht met al je niet-dringende vragen en meldingen aan de politie.

 

Artikel uit Be Prepared – Tijdschrift voor noodplanning en crisisbeheer

Be Prepared nummer 4Het volledige artikel is te lezen in het vierde nummer van Be Prepared. > Meer info.

Dit tijdschrift is het eerste multidisciplinaire tweetalige magazine over noodplanning en crisisbeheer in België. Wil jij je 4 maal per jaar laten verrijken met diepgaande en praktische bijdragen?

> Neem een abonnement


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief