Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Nieuwe jobs, nieuwe competenties...

De afgelopen jaren is er heel wat veranderd op de arbeidsmarkt. Enerzijds ontstonden veel nieuwe jobs, anderzijds werden veel jobs geschrapt... Zowel bij Fons Leroy als bij Marianne Thyssen rees de vraag hoe er wordt omgegaan met de evoluties op de arbeidsmarkt. Hoe gaat het onderwijs hiermee aan de slag? Is het afgestemd op de eisen van een bedrijf? Nieuwere beroepen eisen tal van nieuwe competenties. 

Fons Leroy zet in zijn boek 'Reply's uit de arbeidsmarkt' enkele op een rijtje:

1. Zingeving: een toenemend belang van waarden en drijfsfeer van voor het handelen ontstaan in organisaties. Ook het MVO beleid zal concreter in beeld worden gebracht.digital skills  
2. Connecteren: de opkomst van sociale media heeft deze evoluties grotendeels beïnvloed. Hiermee wordt bedoeld dat éénrichtingscommunicatie volledig van de baan wordt geschoven en zal plaats maken voor tweerichtingscommunicatie.
3. Zorgzaamheid: hiermee pikt Leroy in op de huidige problemen inzake terrorisme, armoede, klimaatveranderingen, etc. Deze risico's moeten tot het minimum beperkt worden en dat is een taak die op elke medewerker zal rusten.
4. Spaarzaamheid: Om de wereld leefbaar te houden zal elke medewerker spaarzaam moeten omgaan. Denk maar CO² uitstoten, afval, ...
5. Wendbaarheid: voortdurende veranderingen in organisaties vallen nu al niet meer weg te denken. Flexibiliteit is daarom key om gepast op deze veranderingen in te spelen.
6. Kritische ingesteldheid: problemen oplossen en uitdagingen aangaan vergt een groot denkvermogen. Medewerkers moeten kritisch zijn om verbanden te kunnen leggen en inzichten te durven te toetsen. 
7. Zelfontwikkeling: vele van deze competenties veronderstellen dat de medewerker zelf voortdurend blijft investeren in zijn ontwikkeling. De medewerker moet tijdens zijn opleiding de vaardigheden kunnen ontwikkelen om tijdens zijn loopbaan goed te willen blijven leren. 

Moet er in het onderwijs hier op worden ingespeeld? 

De wederblog van Marianne Thyssen 'Skills agenda voor Europe' bewijst hiermee dat vaardigheden van de bevolking moeten matchen met die van de arbeidsmarkt en de maatschappij. Ze stelde dan ook voor om dit integraal aan te pakken zodat iedereen kan meedraaien met al deze aanpassingen!

Meer lezen?

Reply's uit de arbeidsmarkt

 

Deze blogs verschenen in het boek 'Reply's uit de arbeidsmarkt' geschreven door Fons Leroy. Met dit boek wil de auteur inspiratie bieden voor iedereen die begaan is met talentmanagement, diversiteit, innovatie, HRM, lang leuker leren, werkgoesting en gelijke kansen.

> Meer over het boek Reply's uit de arbeidsmarkt 


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief