Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lezersvraag ▸ Food, Science & Law

Waarom is er geen nutritionele etikettering voor alcoholische dranken?

Lezersvraag uit Food, Science & Law 2018/3

Tegenwoordig staat er op zowat alle voedingsmiddelen een “nutritionele etikettering”, met de vermelding van bv. energieinhoud, gehalten aan koolhydraten (waarvan suikers), vetten, eiwitten, enz.

Dat is blijkbaar niet het geval voor alcoholische dranken (1).

Waarom is er voor alcoholische dranken geen verplichting om een “nutritionele etikettering” te vermelden? Voor de consument is dat toch ook een belangrijk product? En diabetici bv. hebben er belang bij om te weten hoeveel suiker er in de dranken zit. Indien dat nu niet verplicht is, wordt er dan een aanpassing voorzien in de toekomst?

En zo ja (hopelijk!), wat zijn dan de vooruitzichten? Tegen wanneer zullen welke gegevens (vermoedelijk?) op welke producten moeten vermeld worden?

Allicht wordt dit gegeven nu nog belangrijker in het kader van het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad om minder alcohol te verbruiken: blijkbaar vindt de Hoge Gezondheidsraad het verbruik van alcoholische dranken toch uiterst belangrijk!

alcohol

 

Bottle
Antwoord

Sinds december 2016 moet de voedingswaarde vermeld worden in de etikettering van de meeste voorverpakte voedingsmiddelen (verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (2)). Maar die verplichting geldt niet voor alcoholische dranken.

Binnen de Europese Raad kon immers geen consensus gevonden worden voor de etikettering van alcoholische dranken. Een aantal lidstaten (waaronder België) vond dat er geen reden is om alcoholische dranken vrij te stellen van de verplichting om de voedingswaarde (of althans de energetische waarde) te vermelden op het etiket. Andere lidstaten waren het daar niet mee eens.

Daarom werd beslist dat de Europese Commissie een verslag zou opmaken waaruit moet blijken of alcoholische dranken in de toekomst al dan niet onderworpen moeten worden aan de informatievoorschriften betreffende de voedingswaarde.

Dat verslag werd goedgekeurd in maart 2017 en is te lezen op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=C ELEX:52017DC0058&from=NL.

Het verslag komt tot de volgende conclusie: “De Commissie heeft geen objectieve rechtvaardiging kunnen vaststellen voor de afwezigheid van informatie over ingrediënten en voedingswaarde op alcoholhoudende dranken.”

Maar de Commissie heeft vooralsnog niet beslist om de wetgeving aan te passen. Het verslag gaat verder: “Gezien deze recente ontwikkelingen is de Commissie van mening dat, in een eerste fase, de huidige vrijwillige initiatieven voor het verstrekken van de lijst van ingrediënten en de voedingswaardevermelding verder mogen worden ontwikkeld. De Commissie nodigt daarom de sector uit om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consumenten en uiterlijk een jaar na de goedkeuring van dit verslag een zelfregulerend voorstel te presenteren dat betrekking heeft op de gehele sector van alcoholhoudende dranken.”

De voorstellen van de sectoren (wijn, bier, gedistilleerde dranken, cider) zijn nu ook gepubliceerd op de website van de Commissie, die ze moet evalueren. “Indien de Commissie de voorgestelde zelfregulerende benadering van de sector ontoereikend vindt, zal ze een effectbeoordeling starten om de andere beschikbare opties beoordelen.” (zowel regelgevende als niet-regelgevende opties).

Voor veel lidstaten (waaronder België) zijn deze voorstellen niet aanvaardbaar want verschillende sectoren stellen voor om de voedingswaarde langs andere wegen (bijvoorbeeld via het internet) mee te delen dan via het etiket.

We wachten nu op de beslissing van de Commissie. De timing is nog niet bekend.

Jean Pottier
Regulatory Expert
Food Labelling, Nutrition and Health Claims, Novel Foods

(1) Zie hierover ook de artikels "De verplichte voedingswaardevermelding vanaf 13 december 2016" in FS&L 2016/4, p. 156 en "Voorverpakte levensmiddelen: soms weinig verpakking en levensmiddel, maar veel tekst" in FS&L 2017/3, p. 78.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN

tijdschrift fsl


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief