Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Je wapenen tegen onvoorziene omstandigheden, hoe doe je dat?

Vier mogelijkheden

Na de totstandkoming van een overeenkomst komen contractpartijen vaak in aanraking met onvoorzien(bar)e omstandigheden. In veel gevallen verandert het oorspronkelijke kader fundamenteel en ligt het niet meer in lijn met de oorspronkelijke verwachtingen.

Bijvoorbeeld: een Belgische rederij sluit in november 2006 een overeenkomst voor een duur van vier jaar met een Belgisch voedselbedrijf. Hierbij verbindt de rederij zich tot het transporteren van een bepaalde hoeveelheid noten van Azië naar Europa. Onverwacht besluiten de autoriteiten in 2007 om het Suezkanaal te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat de rederij een grote omweg moet maken langs Kaap de goede Hoop. Door de gewijzigde omstandigheden, het sluiten van het Suezkanaal en een zware economische crisis moet de rederij dubbel zoveel kosten maken. De rederij wenst de prijs te herzien of, indien dit niet mogelijk is, om de overeenkomst stop te zetten. Maar kan dit zomaar?

Door de huidige onzekere economische en financiële omgeving zijn onvoorziene omstandigheden vandaag een veel voorkomend probleem. De hoofdfiguur die in deze context verschijnt, is imprevisie. Deze rechtsfiguur wordt echter in het Belgische verbintenissenrecht tot op vandaag niet algemeen aanvaard. Daarom gaat de Belgische rechtspraak op zoek naar allerhande rechtsfiguren om bij het opduiken van onvoorzienbare omstandigheden gevolg te geven aan de verwachtingen van partijen.

Deze alternatieve pistes zijn:

  1. De verruimde interpretatie van overmacht
  2. De matigende/aanvullende werking van de goede trouw
  3. Het verval wegens het verdwijnen van de subjectieve oorzaak
  4. Clausula rebus sic stantibus

Benieuwd hoe deze alternatieve pistes werken?

Onvoorziene Omstandigheden

Het boek 'Onvoorziene Omstandigheden’ is een handig naslagwerk. In een eerste deel neemt de auteur de imprevisieleer onder de loep op basis van een externe, functionele rechtsvergelijking met het Nederlands en het Duitse recht. In een tweede deel onderzoekt de auteur aan de hand van een interne rechtsvergelijking of de alternatieve denksporen geschikt zijn om de verwerping van de imprevisieleer in het Belgisch contractenrecht te ondervangen.

» Bestel het boek hier


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief