Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Inkanteling OCMW in gemeente

Maatschappelijke verantwoord vastgoed is vastgoed waarin vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn en blijven. Of in andere woorden gezegd: vastgoed dat een antwoord biedt op maatschappelijke behoeftes.

patrimoniumWat maakt dat we vandaag enerzijds blijven kampen met een overschot aan schijnbaar onbruikbaar of overtollig vastgoed (bv. lege winkelpanden) en anderzijds maatschappelijke noden hebben die niet vervuld worden, bv. tekorten aan scholen en woonzorggebouwen?

Een globale strategie voor de volledige gemeente of stad ontbreekt vaak. Maar zien wij de volledige kost van onze huidige situatie? Hebben wij een helder beeld van alle mogelijke negatieve gevolgen van onze huidige toestand? Wat zijn de gevolgen van leegstand en onderbezetting in onze gemeente? Vandaag, binnen 10 jaar, binnen 20 jaar… Wat zijn de gevolgen van (ver)bouwdossiers “ad hoc” te behandelen zonder overzicht over het ganse patrimonium? Wat zijn de gevolgen van verkavelingen van 400 woningen zonder enige vorm van publieke voorziening? Wat zijn de gevolgen van het tekort aan scholen en kinderdagverblijven in de grote steden? Wat zijn de gevolgen van leegstaand vastgoed in het centrum van onze gemeentes, m.n. leegstaande kerken en leegstaande winkels?

Het boek “maatschappelijk verantwoord vastgoed” wil iedereen die het aanbelangt, uitnodigen om mee na te denken over hoe we in co-creatie kunnen komen tot een patrimonium met een maatschappelijke impact en met meerwaarde. In het boek biedt Veerle Follens een zes-stappenplan dat u als lokaal bestuur houvast biedt om deze denkoefening op te starten.

Aan de slag!

De inkanteling van OCMW’s in de gemeente is een mooi momentum om juist nu deze oefening aan te vatten. Wij begeven ons niet graag buiten onze comfortzone. Maar misschien is buiten de comfortzone wel juist terug naar de essentie? En is de essentie niet dat er maatschappelijke behoeftes zijn waar een antwoord op kan en dient geboden te worden middels de inzet van al onze middelen hiertoe, dus ook ons patrimonium?

Als we een light versie van eisen voor “maatschappelijk rendement” zouden meenemen bij aanbesteding van overheidsgebouwen bij D&B-opdrachten, hoeveel meer gemeenschapsvorming zou zich dan kunnen ontwikkelen en meer leefbare buurten?

stadAls onderwijsvernieuwers, financiers, architecten en procesbegeleiders samen een sociaaleconomische business case zouden uitwerken voor bv. de prototype brede school van de toekomst, hoeveel meer 18jarigen zouden er dan hun diploma halen? Zien wij de eerste kleine stap in de evolutie van onze huidige toestand naar onze gewenste toestand?

Welke eerste kleine stap kunnen we vandaag zetten in de richting van de opmaak van een geïntegreerd plan voor de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente?

maatschappelijk verantwoord vastgoed

 

De auteur van deze blogpost is Veerle Follens, research manager bij CONIX RDBM Advisors.  Om u op weg te zetten bij het uitwerken van uw globale patrimoniumstrategie schreef zijn het boek ‘Maatschappelijk verantwoord vastgoed’. Klik hier voor meer informatie.


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief