Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Het gemeentelijk dwangbevel

Als stad of gemeente heeft u ongetwijfeld regelmatig te maken met burgers die hun retributies niet betalen. Dankzij het gemeentelijk dwangbevel hoeft u deze wanbetalers niet catharina janssens meer voor de rechtbank te dagen. De financieel beheerder kan zelf een dwangbevel uitvaardigen waarmee de gerechtsdeurwaarder vervolgens de betaling kan afdwingen, desnoods middels beslag. Catharina Janssens legt in het boek “het gemeentelijk dwangbevel” stap voor stap uit hoe U tewerk dient te gaan. Voor In deze blog gaat ze alvast in op enkele basisprincipes.

Wat is het gemeentelijk dwangbevel ?
Het gemeentelijk dwangbevel is een goedkoop en eenvoudig alternatief voor de gerechtelijke invordering van niet-fiscale schuldvorderingen van gemeenten. Het werd in het leven geroepen door Artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet.

Waarvoor kunnen steden en gemeenten het gemeentelijk dwangbevel gebruiken?
Gemeenten kunnen het dwangbevel gebruiken voor allerhande niet-fiscale vorderingen. De voorwaarde is evenwel dat de schuldvorderingen onbetwist, opeisbaar, vaststaand en zeker moeten zijn. In de dagdagelijkse praktijk wordt het gemeentelijk dwangbevel intussen op grote schaal gebruikt voor de invordering van parkeerretributies, bibliotheekschulden, gemeentelijke schoolkosten, ziekenwagenverhuur, …

Aangezien het vaak om kleine bedragen gaat werden er vroeger meestal geen gerechtelijke stappen ondernomen. Een klassieke gerechtelijke invorderingsprocedure is te duur, te omslachtig en vraagt teveel tijd. Maar gelet op het grote aantal van deze kleine invorderingsdossiertjes mag de financiële impact voor de gemeente toch niet onderschat worden. Het gemeentelijk dwangbevel komt hieraan tegemoet.

Worden die niet-fiscale schuldenaren dan onmiddellijk geconfronteerd met een deurwaarder?
Uiteraard niet. De Wet vereist dat de gemeenten voorafgaandelijk een aangetekende aanmaning sturen. Hierin moet de gemeente de uitvaardiging van het dwangbevel aankondigen indien er niet wordt betaald. Meestal hebben de gemeenten voordien ook al één of meerdere gewone aanmaningen verstuurd.

Wat moet er precies allemaal vermeld worden in het dwangbevel en de verplichte voorafgaande aangetekende aanmaning?
Er zijn heel wat verplichte vermeldingen. De financieel beheerder draagt op dit vlak een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat in het boekje voor alle verschillende stappen een concreet model voor de praktijk wordt ter beschikking gesteld.

Wat zijn de  voordelen van het gemeentelijk dwangbevel?
Het gemeentelijk dwangbevel geeft de financieel beheerder de mogelijkheid om snel, efficiënt en met veel minder kosten dan voorheen de betaling van niet-fiscale schuldvorderingen af te dwingen.

Ook de wanbetalers zijn in zeker zin met dit instrument gebaat want ook voor hen lopen de invorderingskosten veel minder hoog op : geen dagvaardingskosten, geen rolstelling en geen rechtsplegingsvergoeding.

Het gemeentelijk dwangbevel is slechts één mogelijkheid voor gemeenten om hun niet-fiscale schuldvorderingen gedwongen te innen. Deze mogelijkheid sluit niet uit dat gemeenten voor hun niet-fiscale schuldvorderingen verder beroep kunnen blijven doen op de andere mogelijkheden die de wet voorziet voor de gerechtelijke en gedwongen inning van onbetaalde niet-fiscale schulden, waarvan de procedure via dagvaarding voor de bevoegde rechtbank wellicht de meest gekende is.

Er zijn echter nog twee andere efficiënte en goedkope(re) manieren voor gemeenten om de betaling van hun niet-fiscale schuldvorderingen af te dwingen. Enerzijds betreft dit de procedure minnelijke schikking bij de bevoegde rechtbank, en anderzijds de Europese betalingsbevelprocedure (voor niet-fiscale schuldvorderingen op Europese tegenpartijen). In het boek help ik de financieel beheerders ook heel concreet op weg met deze twee handige alternatieve procedures.

Is het gemeentelijk dwangbevel hetzelfde als een “dwangschrift”?
Neen, het dwangschrift is, in tegenstelling tot het dwangbevel, een zuiver fiscale akte waarbij de ontvanger der belastingen de deurwaarder uitdrukkelijk opdracht geeft zijn bijstand te verlenen voor de tenuitvoerlegging.

In de praktijk gebeurt het vaak dat in het gemeentelijk dwangbevel of in het exploot van betekening van het gemeentelijk dwangbevel de term “dwangschrift ” wordt gebruikt. Dit is niet correct en schept verwarring.

het gemeentelijk dwangbevelMeer weten over het gemeentelijk dwangbevel? Lees het boek van Catharina Janssens. Meer informatie vindt u hier.


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief