Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Help, er is asbest aanwezig! Wat nu?

Mensen denken vaak dat asbest behoort tot het verleden. Niets is minder waar, onze omgeving zit namelijk vol met asbest en doet de dag van vandaag letterlijk en figuurlijk nog steeds veel stof opwaaien. Desondanks hebben mensen te weinig kennis over asbest en weten ze niet wat te doen wanneer er asbest in hun omgeving aanwezig blijkt te zijn. We geven u hier alvast enkele beknopte antwoorden uit het boek Asbest

help asbest

 

Moet ik het asbest laten verwijderen?

Het is zo dat asbestmaterialen tot op de dag van vandaag niet altijd verplicht of onmiddellijk  afgebroken moeten worden. Het Koninklijk Besluit (KB) van 23 oktober 2001 dat voor ons land toen het algehele verbod op asbest heeft ingevoerd, laat toe dat producten die al geïnstalleerd of in bedrijf waren voor het KB behouden kunnen blijven “totdat ze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn”. Tal van de toen gebruikte asbestmaterialen zijn ondertussen wel heel duidelijk ‘aan vervanging toe’ en vallen dus niet langer onder het KB. Zo berokkenen ze nu wél schade aan mens en milieu.

help asbest

 

‘Onderhouden’ of (her)gebruik is uit den boze

Iedereen is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om het gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu (water, lucht en bodem) te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Daarom is het onderhouden of (her)gebruiken van asbest uit den boze.

Onder onderhouden wordt onder andere verstaan het afspuiten van het materiaal met hogedrukreinigers en luchtcompressoren. Op die manier is er juist een grotere verspreiding van de asbestvezels. Ook het plaatsen van zonnepanelen op een asbestdak bijvoorbeeld is verboden aangezien er niet in mag geboord worden.

help asbest

 

Verwijderplicht

De actieve verwijderingsverplichtingen in het decreet zijn op dit ogenblik alleen voor publieke gebouwen. Voor niet-publieke gebouwen zouden er -wegens het ontbreken van een politiek draagvlak- geen verplichtingen opgelegd worden. De overheid heeft namelijk een voorbeeldfunctie en voor de andere gebouwen streeft men naar asbestveiligheid tegen 2040.

help asbest

 

Asbest op de werkvloer

Als uit een asbestinventarisatie blijkt dat er asbest aanwezig is op de werkvloer, moet de werkgever in eerste instantie een ‘beheersprogramma’ opstellen om werknemers te beschermen en de mogelijke blootstelling aan asbest zo klein mogelijk houden.

 

Benieuwd wat er allemaal in een beheersprogramma staat? Of wil u weten hoe je asbest moet verwijderen?

Boek AsbestIn het boek Asbest wordt een inzicht gegeven in de historiek maar worden vooral ook praktische tips en do’s-and-don’ts met betrekking tot asbest vermeld.

Bestel het boek >>


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief