Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gecoördineerde teksten en de realisatie

Toevoegingen, schrappingen, aanvullingen,… Er worden heel wat reglementaire bepalingen gewijzigd. De lezer heeft jammergenoeg geen kijk op de actuele advocaat schrijvenversie van het reglement. Een technisch-juridisch instrument lijkt hiervoor aangewezen. W. De Cock licht aan de hand van drie elementen gecoördineerde tekstversies toe en hoe deze correct kunnen worden opgesteld:

1. De coördinatietechniek in het kort

De coördinatie van teksten is een technisch-juridisch middel om verscheidene verspreid liggende regelgevende bepalingen, die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, tot een methodisch geheel te ordenen.

Bestaande regels van één of meerdere teksten worden samengebracht en geordend in één tekst zonder dat er nieuwe regels bijkomen of inhoudelijke aanpassingen worden gemaakt. Ze maken een harmonisch geheel van opeenvolgende wijzigingen.

2Officiële en officieuze coördinaties?

Hoe kunt u het onderscheid maken? Officiële coördinaties zijn tekstversies van reglementen en verordeningen, die aangenomen worden door het regelgevend bestuursorgaan of door het uitvoerend orgaan. Terwijl officieuze coördinaties door de administratieve diensten worden opgesteld om de toegankelijkheid gemakkelijker te maken. Deze officieuze bekendmakingen worden best aan de hand van een afsprakennota tussen bestuursorganen en de secretaris of via een te vermelden opschrift doorgegeven.

3. De redactie van een gecoördineerde tekst

Bij het opmaken van een gecoördineerde tekst zijn er toch enkele zaken die in beschouwing genomen moeten worden. Om zo het lezen en herkennen te vergemakkelijken.

  • Voeg per artikel voetnoten toe ter controle of de coördinatie goed is doorgevoerd. Zo kan gemakkelijk worden nagegaan uit welk besluit het artikel afkomstig is, alsook de nog geldende wijzigingen.
  • Voeg aangebrachte wijzigingen in de tekst toe tussen vierkante haken.
  • Geschrapte teksten worden als volgt weergegeven: […]
  • Tijdelijke bepalingen worden niet opgenomen in een gecoördineerde tekst.
  • Daarnaast worden overgangsbepalingen enkel opgenomen als ze nog uitwerking hebben.

Geïnteresseerd in meer informatie omtrent wetgeving?

tijdschrift voor wetgeving

 

In de derde uitgave van Tijdschrift voor Wetgeving, in de column omtrent lokale besturen, bespreekt W. De Cock gecoördineerde teksten. Het volledige artikel 'Over de realisatie van correcte coördinatie' uit het Tijdschrift voor Wetgeving kunt u hier lezen. Het is een uniek vaktijdschrift voor wie regelmatig te maken heeft met regelgeving. 

Klik hier voor meer informatie << 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief