Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

7 tips voor resultaatgericht coachen

Financial coach, opruimcoach, life coach, business coach: u kan geen kant meer opkijken of u wordt geconfronteerd met het fenomeen ‘coachen’. Ook in de advocatuur hoort u tegenwoordig meer en meer stemmen opgaan om coachen in te zetten als managementstijl. Dat betekent: managen zonder hiërarchie ofwel ‘sturen zonder de baas te spelen’. Maakt u ook de overgang naar een managementstijl zonder eenhoofdige leiding en functionele taaksplitsing? Dan kunt u ook in uw kantoor alvast aan de slag met de volgende tips.

1.  Denk in termen van evenwaardigheid

Veel managers (en dus ook advocaten die een leidinggevende functie vervullen binnen het kantoor) vinden het nog steeds moeilijk om te denken en te handelen vanuit evenwaardigheid. Let wel: evenwaardigheid is geen synoniem voor gelijkheid. Het punt is om de verschillende kwaliteiten van ieder teamlid optimaal te benutten en verantwoordelijkheden toe te wijzen op basis van het beste wat mensen te bieden hebben.

2.  Vertrouw in de capaciteiten van uw team

Een effectieve coachrelatie kan pas ontstaan als er vertrouwen is in de ontwikkelingsmogelijkheden van de gecoachte. Te lage verwachtingen van en te weinig vertrouwen in de capaciteiten van een teamlid staan groei in de weg. Bespreek samen de gewenste resultaten en laat daarbij voldoende marge voor groei en ontwikkeling.

3.  Appelleer aan zelfsturing

Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar coaching en zelfsturing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie zichzelf niet kan sturen, valt doorgaans ook maar moeilijk door iemand anders te sturen (het gezegde van het paard en het water, u kent het wel). Bij coaching draait het om het aanboren van iemands volledige potentieel om tot optimale prestaties te komen.

Merkt u dat een teamlid zich in een afhankelijke rol wentelt? Val dan vooral niet terug op de reflex om te zeggen wat ze moeten doen maar stimuleer het nemen van verantwoordelijkheid.

4.  Ga uit van de gecoachte

Uit het voorgaande volgt ook dat effectieve coaching pas kan plaatsvinden als de gecoachte daarvoor openstaat. Zonder de vraag van uw medewerker om zijn of haar prestaties te verbeteren kan coaching niet werken. Hou er rekening mee dat coaching ook risico’s inhoudt voor de gecoachte, want het vergt bijvoorbeeld ook openheid over fouten en gebreken. Zorg dus voor een klimaat van wederzijds vertrouwen en openheid, waarin de gecoachte zich ‘veilig’ genoeg voelt om zich te laten coachen door u. 

5.  Durf streng te zijn

Coaching heeft bij sommigen de reputatie om een “softe” managementstijl te zijn. Niets is minder waar. Coaching impliceert dat u heldere afspraken maakt met elkaar en elkaar daar op aanspreekt, ook als de resultaten uitblijven of als er iets misloopt.

6.  Wees authentiek

Sommige managers hebben de reflex om bij coaching een bepaald rolletje te gaan spelen. Ze denken dat ze zich opeens begripvol en fijngevoelig moeten voordoen, terwijl dat misschien helemaal niet in hun aard ligt. Dat werkt natuurlijk niet: authentiek handelen geeft veel meer zeggingskracht en komt veel geloofwaardiger over. U geeft meteen ook het goede voorbeeld aan uw medewerkers.

7.  Blijf resultaatgericht

Eén van de grootste misvattingen over coaching is misschien wel dat het een soort omzichtig begeleiden is van medewerkers. Zonder veel eisen te stellen, haast als een therapeutische vorm van ‘counseling’. Dat klopt hoegenaamd niet: coaching is niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. Het gaat erom het beste uit uw medewerkers te halen met een gerichtheid op resultaten die in samenspraak tot stand zijn gekomen. De kunst bestaat erin een symbiose te bereiken tussen de bedrijfsdoelen, de persoonlijke doelen van de manager en van de medewerker.

Meer weten? In het boek ‘80 tips voor resultaatgericht coachen’ deelt Willem Verhoeven nog meer tips voor de ontwikkeling van coaching als managementstijl en het creëren van een organisatie waarin coaching als managementstijl kan gedijen.

HR in de advocatuur


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief