Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

6 maanden voor gemeenteraadsverkiezingen: bent u voorbereid?

Nog 6 maanden en dan is het zover, 14 oktober 2018: de lokale en provinciale verkiezingen. Een grote uitdaging voor de gemeenten. Zeker nu er toch wel wat zaken veranderd zijn aan de kieswetgeving na het wijzigingsdecreet van 30 juni 2017. Bent u helemaal op de hoogte van alles wat nieuw is? Weet u wat er nog allemaal van u verwacht wordt? Kortom: bent u klaar voor de verkiezingen? We geven u graag een duidelijk overzicht mee van wat er nog op de to-dolijst staat voor 14 oktober:

 • 31 juli 2018: deadline voor het indienen van een statuut van gemeenteraadskiezer bij het gemeentebestuur voor mensen uit andere EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten
 • 1 augustus 2018: aanplakbrief met bekendmaking dat de kiezerslijst tot 2 oktober 2018 (de twaalfde dag voor de verkiezingsdag) op het gemeentesecretariaat kan ingekeken worden
 • Augustus 2018: opstellen van twee lijsten ter aanwijzing van
  > Lijst 1: voorzitters van de telbureaus en de stembureaus, bijzitters of plaatsvervangende bijzitters van telbureaus.
  > Lijst 2: bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus.
 • 31 augustus 2018: dit is de laatste dag om de kiezerslijst op te stellen die de toestand van 1 augustus weergeeft. Na het opstellen wordt dit bezorgd aan:
  > De provinciegouverneur of zijn gemachtigde
  > De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter
  > De personen die zich ertoe verbonden hebben een kandidatenlijst voor te dragen
  Bovendien is dit de laatste dag om aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter de lijsten te bezorgen van de aangewezen personen om deel uit te maken van een stem- of telbureau.
 • 24 september 2018: laatste dag voor het bericht van oproeping van de kiezers (via aanplakbrief gemeentehuis, gemeentelijk informatieblad of gemeentelijke website).
 • 29 september 2018: laatste dag voor het verzenden van de oproepingsbrief aan alle kiezers (15 dagen voor de verkiezing). Kiezers die hun oproepingsbrief niet hebben ontvangen of niet meer in bezit hebben, kunnen een duplicaat afhalen op het gemeentesecretariaat tot 12 uur op de dag van de stemming.
 • 2 oktober 2018: deadline voor de kiezers om de kiezerslijst in te kijken en bezwaar in te dienen
 • 6 oktober 2018: laatste dag om een uitspraak te doen over bezwaren i.v.m. de kiezerslijst
 • 13 of 14 oktober 2018: het college van burgemeesters en schepenen dient de lijst van kiezers van de stemafdeling in bij de voorzitters van de stembureaus.

Wilt u graag nog meer info over de verschillende stadia van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen? Wilt u zich verdiepen in de rechtspraak? Of wilt u aan de hand van formules nagaan welke stemmenverschuiving nodig is voor een wijziging in de zetelverdeling? Het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen biedt u alle nodige info om u grondig voor te bereiden op de verkiezingen.Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief