Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

5 veelgestelde vragen over bewindvoering

5 veelgestelde vragen over bewindvoering

Soms zijn mensen niet (meer) in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en hebben ze nood aan structurele hulp. Voor deze mensen kan de aanstelling van een bewindvoerder een oplossing zijn. Maar wat houdt bewindvoering precies in? En hoe vraag je het aan? Ontdekt hieronder de antwoorden op 5 prangende vragen!

 

Wat houdt bewindvoering in?Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor meerderjarige personen die een vrederechter oplegt om twee redenen:

 1. wanneer je door je gezondheidstoestand (fysiek of mentaal) niet zelfstandig je eigen belangen en welzijn kan behartigen.
 2. wanneer je je in een staat van verkwisting bevindt (wordt beoordeeld door de vrederechter).

De vrederechter wijst het beheer over de persoon en/of de goederen toe aan een andere persoon = de bewindvoerder. Het beheer kan bestaan uit het vertegenwoordigen of het bijstaan van de beschermde persoon of een combinatie van beiden. Wanneer je je in een staat van verkwisting bevindt, kan enkel het beheer van je goederen toegewezen worden aan een bewindvoerder. Je kan dan ook enkel in het systeem van bijstand terechtkomen.

 

Hoe vraag je bewindvoering aan?Hoe vraag je bewindvoering aan?

Je kan zelf, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechtbank op de hoogte brengen van je verzoek tot bewindvoering. Dit doe je door een verzoekschrift in te vullen. Het makkelijkst is als je een beschikbaar modeldocument gebruikt, zo ben je zeker dat alle verplichte vermeldingen erin staan. Sommige vredegerechten publiceren ze op hun website en anders kan je terecht op de website van Hoven & Rechtbanken.

 

Wat is het verschil tussen bewindvoering en een zorgvolmacht?Wat is het verschil tussen een bewindvoering en een zorgvolmacht?

Bewindvoering is een ‘gerechtelijke’ beschermingsmaatregel want het is met tussenkomst van een vrederechter. De regeling van de zorgvolmacht daarentegen is een vorm van ‘buitengerechtelijke’ bescherming, want die vindt plaats voor de tussenkomst van de vrederechter. Het is een overeenkomst waarbij je zelf een volmacht geeft aan iemand anders om bepaalde zaken te behartigen wanneer je daar zelf fysiek of mentaal niet meer toe in staat bent.

 

Is de vrederechter verplicht om een familiaal bewindvoerder aan te passen?

Is de vrederechter verplicht om een familiaal bewindvoerder (= een bewindvoerder die dicht bij de beschermde persoon staat) aan te stellen?

Nee, de vrederechter is daar niet toe verplicht. Wanneer het mogelijk is een familiaal bewindvoerder aan te stellen, zegt de wet wel dat de vrederechter de voorkeur moet geven aan:

 • (één van) beide ouders,
 • echtgenoot,
 • wettelijk samenwonende partner,
 • persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt,
 • lid van de naaste familie,
 • persoon die instaat voor de dagelijkse zorg van de te beschermen persoon of de te beschermen persoon en zijn omgeving begeleidt in deze zorg,
 • private stichting of stichting van openbaar nut die zich uitsluitend inzet voor de te beschermen persoon.

De vrederechter probeert ook altijd rekening te houden met de mening van de beschermde persoon, alsook met zijn persoonlijke omstandigheden, leefomstandigheden en gezinstoestand.

 

Wat zijn je concrete taken als bewindvoerder?Wat zijn je concrete taken als bewindvoerder?

De beschikking van de vrederechter vormt je leidraad doorheen deze opdracht. Je vindt erin terug welke soort bewindvoering er werd uitgesproken, voor welke handelingen de te beschermen persoon onbekwaam werd verklaard en welk systeem (bijstand of vertegenwoordiging) werd bevolen.

Daarnaast vind je er ook de taken in terug:

 • aanvangsverslag maken (= een verslag dat de vermogenstoestand en de inkomsten van de beschermde persoon schetst)
 • jaarlijks verslag maken (= informatiedocument voor de vrederechter om het bewind te controleren op het beheer, de leefsituatie van de persoon, enzovoort)
 • machtiging aanvragen (= voor bepaalde handelingen heb je voorafgaande goedkeuring van de vrederechter nodig)

Je moet als bewindvoerder altijd handelen in het belang van de beschermde persoon en hem of haar er zoveel mogelijk bij betrekken. Wanneer je taak als bewindvoerder erop zit, dan moet je ook nog een eindverslag opmaken met de reden van de stopzetting, de vermogenstoestand en de leefomstandigheden van de beschermde persoon.

💡 TIP: gebruik voor al deze documenten de beschikbare modeldocumenten (zie vraag 2).

 

Wil je nog meer weten over het thema 'bewindvoering'? 

100cover 100 vragen en antwoorden inzake bewindvoeringLees dan het boek 100 vragen en antwoorden inzake bewindvoering. Auteur Nathalie Vandenbussche doet een poging om het thema op een toegankelijke manier aan te reiken.

Ja, ik wil het boek bestellen.


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief