Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

4 redenen waarom overheidsopdrachten van belang zijn

  1. Omdat het moet van Europa

Sinds de eengemaakte markt wil de Europese Commissie ondernemingen uit andere lidstaten de kans geven om hun producten en diensten niet alleen in eigen land te verkopen, maar ook in de andere lidstaten.

Door het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie te stimuleren wil men de voordelen van de vrijemarkteconomie ten volle benutten. Een belangrijk voordeel is een hogere kwaliteit en dienstverlening tegen een betere prijs. Het vrij verkeer heeft bovendien als bedoeling om de zogenaamd “armere” lidstaten naar het niveau van de “rijkere” lidstaten te tillen.

In België bedraagt het aandeel van overheidsopdrachten in het bruto binnenlands product circa 25 %. Dat betekent dat in België het aandeel dat wordt gerealiseerd via overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten meer dan 100 miljard euro per jaar bedraagt.

  1. Om belangen en verwachtingen te verzoenen

Producenten en consumenten hebben elk hun belangen en verwachtingen. Ondernemingen (producenten) bieden producten, werken en diensten aan van een bepaald kwaliteitsniveau tegen een bepaalde prijs. Zij verwachten dat hun producten aan de belangen en de verwachtingen van de consumenten voldoen.

De consumentenbelangen zijn meestal tegenstrijdig (bijvoorbeeld op het vlak van prijs), hun verwachtingen vaak anders (bijvoorbeeld op het vlak van kwaliteit en dienstverlening). Een goed resultaat behalen in een overheidsopdracht is niets anders dan de belangen en verwachtingen van de consumerende aanbestedende overheden (vraag) te verzoenen met die van de ondernemingen (aanbod) tegen de prijs die voldoening schenkt aan beiden (het snijpunt van vraag en aanbod).

  1. Zodat schaarse middelen efficiënt en effectief ingezet worden

Wanneer u als particulier een miskoop doet, dan is dit jammer, maar u hebt enkel een deel van uw eigen middelen verkeerd besteed. Bij de overheid of gesubsidieerde instellingen ligt dit iets gevoeliger. Een verkeerde aankoop betekent een verspilling van de middelen van ons allen. Ze worden immers gefinancierd uit onze belastingbijdragen. Hier efficiënt mee omspringen is bijgevolg de boodschap. Dit wil niet zeggen dat de overheid alleen de allergoedkoopste producten mag aankopen, ook de kwaliteit is van belang.

De schaarse middelen effectief inzetten is zo mogelijk nog belangrijker. Hier stelt zich de vraag of het resultaat van de overheidsopdracht een meerwaarde zal bieden voor de gebruikers en bij uitbreiding de burgers.

  1. In het algemeen belang van de burger

Er is niet alleen het efficiënt en effectief gebruik van uw belastinggeld. Ook een goede wegeninfrastructuur of comfortabele trein-, tram- en busrijtuigen zijn van belang voor de burger.

Vroeg of laat hebt u de beste zorgen en medicijnen in een ziekenhuis nodig. Met de stijgende levensverwachting komt u misschien later in een woonzorgcentrum terecht.

Als werknemer hebt u bovendien veel kans dat uw werk of inkomen hier voor een deel van afhangt. Ofwel werkt u bij een overheid of een gesubsidieerde instelling ofwel bij een onderneming die regelmatig aan de overheid of gesubsidieerde instellingen levert.

 

Kortom: duidelijke spelregels zijn noodzakelijk!

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren zijn er duidelijke spelregels nodig. Die zijn vastgelegd in de wetgeving overheidsopdrachten, zodat zowel de vragers als de aanbieders weten waaraan ze zich moeten houden. In het boek Overheidsopdrachten voor beginners ontleedt Pol Verbeke in detail en in begrijpelijke taal elke stap bij overheidsopdrachten, van gunningsfase tot uitvoeringsfase. Het boek is voorzien van commentaar en voorbeelden, zodat de lezer niet alleen de theorie begrijpt, maar ze ook in de praktijk kan toepassen.


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief