Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrecht geannoteerd 2019

Op voorraad
1.826 p.
2019
Boek
Editor(s): Deruyck Filiep, Spriet Bart, Traest Philip, Verstraeten Raf
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Strafrecht mocht niet ontbreken in de reeks van geannoteerde wetboeken uitgegeven door die Keure. Onze overtuiging over de zinvolheid van de hierna toegelichte methodiek en opzet was vervolgens een uitstekende drijfveer bij de uitvoering van het werk.

De duiding, via zowel rechtspraak als rechtsleer, van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering is inderdaad bijzonder welkom. De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek heeft voor de fase van het onderzoek alvast een moderner procedurewetboek tot stand gebracht en tal van andere wetten hebben sinds 1808 – voor het Wetboek van Strafvordering – of sinds 1867 – voor het Strafwetboek – min of meer substantiële wijzigingen aangebracht. In elk geval is in deze materie echter zeer vaak nood aan verduidelijking en toelichting via een selectie van pertinente arresten en gerichte verwijzingen naar boeken en bijdragen in tijdschriften.

De sector van het strafrecht kent tevens verschillende belangrijke complementaire wetten en een massa bijzondere wetgeving, waarvoor verwijzing naar jurisprudentie en doctrine eveneens vaak een verheldering impliceert.

De wetgeving in dit boek is bijgewerkt tot 1 september 2019.

Met medewerking van Lien De Geyter, Joost Huysmans, Koen Lemmens, Jan Theunis, Nathalie Van Leuven, Frédéric Vanneste, Jeroen Van Nieuwenhove, Nele Verbrugghe en Willem Verrijdt.

ISBN 9789048636365 - Bestelcode 202193103
Strafrecht geannoteerd 2019
€ 195,00
Abonnees € 146,25
Studenten € 70,00

Strafrecht mocht niet ontbreken in de reeks van geannoteerde wetboeken uitgegeven door die Keure. Onze overtuiging over de zinvolheid van de hierna toegelichte methodiek en opzet was vervolgens een uitstekende drijfveer bij de uitvoering van het werk.

De duiding, via zowel rechtspraak als rechtsleer, van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering is inderdaad bijzonder welkom. De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek heeft voor de fase van het onderzoek alvast een moderner procedurewetboek tot stand gebracht en tal van andere wetten hebben sinds 1808 – voor het Wetboek van Strafvordering – of sinds 1867 – voor het Strafwetboek – min of meer substantiële wijzigingen aangebracht. In elk geval is in deze materie echter zeer vaak nood aan verduidelijking en toelichting via een selectie van pertinente arresten en gerichte verwijzingen naar boeken en bijdragen in tijdschriften.

De sector van het strafrecht kent tevens verschillende belangrijke complementaire wetten en een massa bijzondere wetgeving, waarvoor verwijzing naar jurisprudentie en doctrine eveneens vaak een verheldering impliceert.

De wetgeving in dit boek is bijgewerkt tot 1 september 2019.

Met medewerking van Lien De Geyter, Joost Huysmans, Koen Lemmens, Jan Theunis, Nathalie Van Leuven, Frédéric Vanneste, Jeroen Van Nieuwenhove, Nele Verbrugghe en Willem Verrijdt.


Inhoudstafel

Inhoudstafel

EVRM

GRONDWET

STRAFWETBOEK

Boek I. - De misdrijven en de bestraffing in het algemeen

Boek II. - De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder

WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Voorafgaande bepalingen

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Boek I. - de gerechtelijke politie en de officieren die ze uitoefenen

Boek II. - Het gerecht

BIJZONDERE WETTEN

REGISTERS

 Download de volledige inhoudstafel hier.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Yves Van Den Berghe is a toxicologist who obtained his Master and PhD degrees in Pharmaceutical Science at VUB. After his studies, he worked as Senior Toxicologist at Monsanto and Eli Lilly. Since 1994 he is employed at Dow Chemicals, where he has been Toxicology Manager, Regional Technical Service Manager, Commercial and Market Manager, and Global Technical Service Leader.

Currently he is Global Corporate Account Executive and Site Director. In 1990 he was awarded the F.I.S.E.A. European Prize for the Replacement of Experimental Animals. Although his professional life is business-oriented, Yves Vanderberghe has a solid scientific basis with over 40 publications in international scientific publications.

Inge Arnauts is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Stef De Decker is substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden.

Tom De Meester is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Stijn De Meulenaer has obtained a Law Degree from the University of Ghent (1996) and a Masters in Criminology from the University of Liège (1998).    

After a short career at the University of Liège (1997-1999), he became a lawyer in Brussels (1998) with the law firms Loeff Claeys Verbeke (currently Allen & Overy Belgium), Altius and Lawfort.  

In 2004 he set up the Ghent practice of Lawfort. In the summer of 2007, he founded Burssens & Partners.

Nicholas De Nil is een advocaat uit Dendermonde.

Kristel De Schepper is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Sophie De Wit studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd beroepshalve advocate.

Ivo Delbrouck is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Luk Delbrouck is advocaat bij Delbrouck en Daeninck.

Filip D'Hont behaalde in 1990 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Aansluitend bekwaamde hij zich verder aan de Vlerick-school waar hij in 1991 afstudeerde als Speciaal Licentiaat in de Fiscaliteit en het Boekhoudkundig Onderzoek. Hetzelfde jaar ving hij zijn baliestage aan om zo per 11 oktober 1994 als advocaat opgenomen te worden op het tableau van de Orde van Advocaten van de Balie van Gent (België).

Sinds 1997 is zijn eenmanskantoor gehuisvest te Melle, een randgemeente van Gent. In de uitoefening van het beroep pleitte hij reeds op elk niveau van de Belgische strafrechtsketen (Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen, Strafuitvoeringsrechtbank) alsook voor de meeste burgerlijke rechtscolleges.

Tot 2010 combineerde Filip D'Hont zijn baliepraktijk met een deeltijdse opdracht als (praktijk)assistent aan de Universiteit Gent. Bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie mocht hij zo de opleidingsonderdelen formeel strafrecht / strafvordering mee vorm geven.

Hij verzorgde in het verleden diverse cursussen voor de Oost-Vlaamse Politieacademie en is nog steeds medelesgever van de opleidingsonderdelen "strafrecht" en "gerechtelijke organisatie in strafzaken" gegeven in het kader van de cursus "Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts" ingericht door het Opleidingsinstituut voor Gerechtelijke Experts van de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent.

Ann Dierickx studeerde rechten aan de KU Leuven (cum laude) en de Université de Rennes I. In 1999 verwierf zij een LL.M. (master na master) aan de KU Leuven (magna cum laude). Zij schreef zich in aan de balie te Brussel en liep onder meer stage bij de advocatenkantoren Stibbe en Eubelius. In 2005 verdedigde zij haar doctoraal proefschrift over "Toestemming en strafrecht. Een strafrechtsdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven" dat in 2006 uitgegeven werd bij Intersentia. Tussen 2006 en 2008 was Ann plaatsvervangend docent strafrecht en strafprocesrecht aan de KU Leuven. In 2008 vervoegde zij ons kantoor als counsel en in 2013 werd ze er partner.

Ann legt zich vooral toe op het statuut van de zorgbeoefenaars en hun onderlinge bevoegdheidsconflicten. De regeling rond toegang en vestiging, ook van officina’s, behoort daarbij tot haar uitgesproken expertisedomein. Zij heeft daardoor bovendien veel ervaring opgedaan in het voeren van publiekrechtelijke procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof.

Ann is als gastprofessor verbonden aan de Ahlec leerstoel gezondheidsrecht van de UAntwerpen. Zij is tevens lid van de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, van Nullum Crimen en van het Wetboek Strafrecht Geannoteerd.

Lore Gyselaers is voornamelijk actief in het strafrecht, ondernemingsstrafrecht en strafprocesrecht.

Zij behaalde in 2003 haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na haar studies in Leuven trok ze naar Parijs waar ze in 2004 een Master II “Droit pénal et politique criminelle en Europe” behaalde aan de Universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Sinds november 2010 is zij tevens Doctor in de Rechten aan de Universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne in cotutelle met de Katholieke Universiteit Leuven. Haar proefschrift behandelt een rechtsvergelijkende studie over het hof van assisen.

Sinds april 2011 is Lore Gyselaers advocaat aan de Balie van Hasselt en sindsdien ook verbonden aan het kantoor GEVACO ADVOCATEN.

Daarnaast is zij tevens vrijwillige medewerker aan het Instituut voor Strafrecht van de Katholieke Universiteit Leuven, lid van de Commissie strafrecht Orde Vlaamse Balies en van de Commissie strafrecht Balie Hasselt en lid van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht.

Daarnaast maakt ze deel uit van de redactie van Strafrecht geannoteerd met bijzondere wetgeving (Die Keure).

Pieter Helsen specialises in criminal law (economic criminal law as well as general criminal law) and criminal proceedings.

Pieter Helsen has a law degree (Catholic University of Leuven, 1997). He has been practising law at Monard Law since 1997 and has been a partner since September 2007. In addition, he worked part-time for six years (1998-2004), at the Catholic University of Leuven Criminal Law Institute as assistant researcher in criminal proceedings law. He has been a lecturer in criminal law and criminal proceedings at the Katholieke Hogeschool Limburg since 2004 till 2014.

Pieter Helsen speaks and writes regularly on matters relating to criminal law and criminal proceedings law. He is a member of the Hasselt bar.

Maarten Knops behaalde in 2013 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven.

In 2014 startte hij zijn baliestage aan de balie van Leuven. In september 2016 maakte hij de overstap naar de balie van Gent, waar hij werkzaam was op het kantoor van mr. Joris Van Cauter.

Sinds maart 2020 maakt Maarten deel uit van het kantoor.

Maarten is houder van het getuigschrift ‘bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken’ en van een getuigschrift van het algemeen programma ‘Permanente vorming Douane en Accijnzen (Universiteit Antwerpen).

Daarnaast is Maarten sinds september 2017 actief als praktijkassistent aan de Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven.

Gaëlle Marlier analyseert grondig de plaats van de familie in zowel het strafrecht als het strafprocesrecht. Ze gaat in op zowel intrafamiliale als extrafamiliale misdrijven. 

Joachim Meese is licentiaat (1997) en doctor in de Rechten (2005) en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (1998) en is sedert 2010 verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er strafprocesrecht, grondige studie strafprocesrecht en jeugdbeschermingsrecht. Hij is tevens advocaat aan de balie te Gent sedert 1999.

Freddy Mols is alumnus van de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. In 1998
behaalde hij het diploma van Licentiaat in de Rechten. In 1999 behaalde hij een D.E.A. in Strafrecht aan de Universiteit van Parijs (Paris II). Freddy Mols is auteur van verschillende publicaties op het gebied van
strafrecht. 
Sinds 2004 is Freddy Mols tevens verbonden als assistent strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Marc Sterkens is kamervoorzitter bij het Hof van Beroep.

Hans Van Bavel has a deep knowledge of the criminal justice system and its impact on businesses.  His extensive practical experience enables him to secure the best possible outcome for his clients.

Hans’ practice covers all aspects of company-related criminal law.

Karolien Van de Moer startte in 2002 als advocaat aan de balie van Turnhout en heeft zich sedertdien gespecialiseerd in het strafrecht, waarin zij een ruime ervaring heeft opgebouwd.

Zij is docent straf-en strafprocesrecht aan de Erasmushogeschool, lid van de commissie strafrecht van de Orde van Vlaamse Balies en redactielid van het geannoteerd wetboek Strafrecht en Verkeersrecht en de Codex Wet en Duiding Strafrecht. Daarnaast is zij auteur van verschillende publicaties in het strafrecht. Van 2008 tot 2013 was zij als praktijk-assistent verbonden aan het Instituut van Strafrecht (KULeuven).

Sedert 2016 is zij lid van de Raad van de Orde van de balie van Turnhout.

Jan Van Droogbroeck is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Silvia Van Dyck is an experienced legal advisor in corporate criminal law and its intersection with other legal fields such as corporate law, tax law, social law and human rights.

Eef Vandebroek is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Steven Vandromme is in 2001 afgestudeerd als licentiaat in de Rechten met grote onderscheiding. Hij is sinds 2007 verbonden aan het parket van de procureur des Konings in Antwerpen, thans als eerste substituut. Verder is hij als wetenschappelijk medewerker lid van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving aan de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van talrijke publicaties, o.a. in het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Strafrecht en de Commentaar Strafrecht en Strafvordering.

Jan Vanheule is doctor in de rechten (KU Leuven, 2009). Hij is houder van een diploma in de Aanvullende Studies van Fiscaliteit (KU Leuven 1998) en volgde een postacademische opleiding milieurecht (HIVA-KU Leuven 1998).


Hij promoveerde op een proefschrift over de strafbare deelneming in het Belgisch strafrecht en is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven.
Jan Vanheule publiceert regelmatig wetenschappelijke bijdragen in vaktijdschriften over thema’s van strafrechtelijke aansprakelijkheid en spreekt regelmatig op studiedagen in deze materie. Tevens treedt hij op als gastdocent in de PAV Milieucoördinator van de UHasselt en zetelt hij sinds 2014 in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu.


Vanaf 2010 is Jan Vanheule werkzaam als advocaat in het ondernemingsstrafrecht. Hij was vier jaar lid van de Balie van Brussel bij het advocatenkantoor Eubelius. Momenteel is hij advocaat aan de Balie te Leuven en maakt hij deel uit van de in 2014 opgerichte advocatenassociatie VDGlaw, gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht.

Frank Verbruggen is licentiaat (1992) en doctor (2001) in de rechten van de KU Leuven. Hij is als hoogleraar aan de KU Leuven verbonden, waar hij strafrecht, strafrechtelijk sanctierecht, penitentiair recht, Europees strafrecht en internationaal strafrecht doceert.

Inmiddels heeft Frank talrijke publicaties op het gebied van strafrecht, strafprocesrecht en internationale samenwerking in strafzaken op zijn naam staan.

Katrien Verhesschen is auteur van het boek Strafrecht geannoteerd 2019, uitgegeven bij die Keure.

Patrick Waeterinckx is licentiaat in de rechten (VUB, 1997) en gegradueerde risk management, IPO (nu AMS, 1998).

Na een carrière bij de rijkswacht (1985-1997) en als bedrijfsjurist in het bankwezen (1997-1999) trad hij in 1999 als advocaat toe tot de balie van Brussel (Bogaert & Vandemeulebroeke). In 2003 werd hij lid van de balie te Antwerpen waar hij werkte voor de kantoren Lawfort, Van Goethem Advocaten en Antaxius.

Sinds juli 2013 is hij als vennoot verbonden aan het kantoor Monard-D'Hulst. Hij is gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van ondernemingsstrafrecht.

Verder is Patrick Waeterinckx praktijklector in het strafprocesrecht aan de VUB. Voorheen was hij verbonden aan de UA als praktijkassistent strafprocesrecht en de AMS als docent. Hij is tevens geregistreerd als forensisch auditor.

Tot slot is hij auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen in tal van tijdschriften en verzamelwerken en regelmatig spreker op wetenschappelijke studiedagen. 

Bart Spriet startte in 1999 als advocaat aan de balie van Turnhout en heeft zich sedertdien toegelegd op materies van het burgerlijk en ondernemingsrecht.

Eric Van Dooren is redacteur van het Tijdschrift Lokale en Regionale belastingen, uitgegeven bij die Keure.

Filiep Deruyck is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Brussel en advocaat.

Franky Goossens is commissaris-auditor-jurist bij de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten. Hij is tevens vrijwillig medewerker aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht en Criminologie van de KU Leuven. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift Politie en Recht bij die Keure.

Sofie Royer bezit een master in de rechten (Université de Liège en KU Leuven, 2014) en was van 2014 tot 2015 werkzaam als advocaat aan de balie van Leuven. Van 2015 tot 2019 was ze voltijds als assistent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. Sinds oktober 2019 werkt ze als postdoctoraal onderzoek aan het CiTiP, KU Leuven. Sofie is een lid van de redactie Wetboek Strafrecht geannoteerd bij die Keure en van het Belgisch-Nederlandse tijdschrift Computerrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief