Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrecht geannoteerd 2019

Op voorraad
1.826 p.
2019
Boek
Editor(s): Deruyck Filiep, Spriet Bart, Traest Philip, Verstraeten Raf
Auteur(s): Arnauts Inge, De Decker Stef, De Meester Tom, De Meulenaer Stijn, De Nil Nicholas, De Schepper Kristel, De Wit Sophie, Delbrouck Ivo, Delbrouck Luk, Deruyck Filiep, D'Hont Filip, Dierickx Ann, Goossens Franky, Gyselaers Lore, Helsen Pieter, Knops Maarten, Marlier Gaëlle, Meese Joachim, Mols Freddy, Royer Sofie, Spriet Bart, Sterkens Marc, Van Bavel Hans, Van Daele Dirk, Van de Moer Karolien, Van Den Berge Yves, Van Dooren Eric, Van Droogbroeck Jan, Van Dyck Silvia, Vandebroek Eef, Vandromme Steven, Vanheule Jan, Verbruggen Frank, Verhesschen Katrien, Waeterinckx Patrick
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Strafrecht mocht niet ontbreken in de reeks van geannoteerde wetboeken uitgegeven door die Keure. Onze overtuiging over de zinvolheid van de hierna toegelichte methodiek en opzet was vervolgens een uitstekende drijfveer bij de uitvoering van het werk.

De duiding, via zowel rechtspraak als rechtsleer, van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering is inderdaad bijzonder welkom. De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek heeft voor de fase van het onderzoek alvast een moderner procedurewetboek tot stand gebracht en tal van andere wetten hebben sinds 1808 – voor het Wetboek van Strafvordering – of sinds 1867 – voor het Strafwetboek – min of meer substantiële wijzigingen aangebracht. In elk geval is in deze materie echter zeer vaak nood aan verduidelijking en toelichting via een selectie van pertinente arresten en gerichte verwijzingen naar boeken en bijdragen in tijdschriften.

De sector van het strafrecht kent tevens verschillende belangrijke complementaire wetten en een massa bijzondere wetgeving, waarvoor verwijzing naar jurisprudentie en doctrine eveneens vaak een verheldering impliceert.

De wetgeving in dit boek is bijgewerkt tot 1 september 2019.

Met medewerking van Lien De Geyter, Joost Huysmans, Koen Lemmens, Jan Theunis, Nathalie Van Leuven, Frédéric Vanneste, Jeroen Van Nieuwenhove, Nele Verbrugghe en Willem Verrijdt.

ISBN 9789048636365 - Bestelcode 202193103
Strafrecht geannoteerd 2019
€ 195,00
Abonnees € 146,25
Studenten € 70,00

Strafrecht mocht niet ontbreken in de reeks van geannoteerde wetboeken uitgegeven door die Keure. Onze overtuiging over de zinvolheid van de hierna toegelichte methodiek en opzet was vervolgens een uitstekende drijfveer bij de uitvoering van het werk.

De duiding, via zowel rechtspraak als rechtsleer, van het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering is inderdaad bijzonder welkom. De wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek heeft voor de fase van het onderzoek alvast een moderner procedurewetboek tot stand gebracht en tal van andere wetten hebben sinds 1808 – voor het Wetboek van Strafvordering – of sinds 1867 – voor het Strafwetboek – min of meer substantiële wijzigingen aangebracht. In elk geval is in deze materie echter zeer vaak nood aan verduidelijking en toelichting via een selectie van pertinente arresten en gerichte verwijzingen naar boeken en bijdragen in tijdschriften.

De sector van het strafrecht kent tevens verschillende belangrijke complementaire wetten en een massa bijzondere wetgeving, waarvoor verwijzing naar jurisprudentie en doctrine eveneens vaak een verheldering impliceert.

De wetgeving in dit boek is bijgewerkt tot 1 september 2019.

Met medewerking van Lien De Geyter, Joost Huysmans, Koen Lemmens, Jan Theunis, Nathalie Van Leuven, Frédéric Vanneste, Jeroen Van Nieuwenhove, Nele Verbrugghe en Willem Verrijdt.


Inhoudstafel

Inhoudstafel

EVRM

GRONDWET

STRAFWETBOEK

Boek I. - De misdrijven en de bestraffing in het algemeen

Boek II. - De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder

WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Voorafgaande bepalingen

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Boek I. - de gerechtelijke politie en de officieren die ze uitoefenen

Boek II. - Het gerecht

BIJZONDERE WETTEN

REGISTERS

 Download de volledige inhoudstafel hier.

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief