Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Wetboek Salduz 2019-2020

Op voorraad
612 p.
2019
Boek
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde materiële wetteksten met betrekking tot de regeling in het Belgische strafprocesrecht van de bijstand door een advocaat bij het verhoor in strafzaken tijdens de eerste 48 uren van de vrijheidsberoving, de zogenaamde Salduzregeling. Het wetboek biedt daarbij een overzicht van de toepasselijke Europese bepalingen maar ook van de relevante nationale wetgeving, reglementering en omzendbrieven.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2019, de rechtspraak en rechtsleer tot en met 1 juni 2019.

ISBN 9789048636310 - Bestelcode 202193102
Wetboek Salduz 2019-2020
€ 135,00
Abonnees € 101,25
Studenten € 50,00

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde materiële wetteksten met betrekking tot de regeling in het Belgische strafprocesrecht van de bijstand door een advocaat bij het verhoor in strafzaken tijdens de eerste 48 uren van de vrijheidsberoving, de zogenaamde Salduzregeling. Het wetboek biedt daarbij een overzicht van de toepasselijke Europese bepalingen maar ook van de relevante nationale wetgeving, reglementering en omzendbrieven.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2019, de rechtspraak en rechtsleer tot en met 1 juni 2019.


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

WOORD VOORAF 
METHODIEK 
INHOUDSTAFEL 
CHRONOLOGISCH REGISTER ..
 
I. REGELGEVING
 
1. RAAD VAN EUROPA
Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij W. 13 mei 1955 (B.S. 19.VIII.1955, err. B.S. 29.VI.1961) (Uittreksel: art. 6) (door M. Colette en K. Stas)

2. EUROPESE UNIE

 • Resolutie van de Raad van 30 november 2009 over een routekaart ter versterking van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures (PB. C 295, 4.XII.2009)
 • Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PB. L 280, 26.X.2010) (door J. Huysmans)
 • Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PB. L 142, 1.VI.2012) (door J. Huysmans)
 • Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB. L 294, 6.XI.2013) (door J. Huysmans)
 • Aanbeveling van de Commissie van 27 november 2013 inzake het recht op rechtsbijstand voor verdachten of beklaagden in strafprocedures (PB. C 378, 24.XII.2013)
 • Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PB. L 65, 11.III.2016) (door J. Huysmans)
 • Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PB. L 132, 21.V.2016) (door J. Huysmans)
 • Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (PB. L 297, 4.IX.2016, rect. PB. L 91, 5.IV.2017) (door J. Huysmans)

 
3. NATIONAAL
 
A. Basiswetgeving

 • Wetboek van strafvordering - Wet 17 november 1808 (Nederlandse tekst vastgesteld bij W. 10 juli 1967, B.S. 6.IX.1967) (Uittreksel: art. 47bis, 62, 70bis) (door H. Berkmoes en K. Stas)
 • Gerechtelijk wetboek - W. 10 oktober 1967 (B.S. 31.X.1967) (Uittreksel: art. 495)
 • Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S. 14.VIII.1990) (Uittreksel: art. 1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15bis, 16, 18, 20 en 24bis/1) (door J. Huysmans)
 • Wet van 19 december 2013 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (B.S. 22.XII.2003, ed. 2) (Uittreksel: art. 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11 en 34/1)
 • Koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering (B.S. 25.XI.2016, ed. 2)
 • Koninklijk besluit van 28 november 2018 tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 6.XII.2018, ed. 2)

B. Omzendbrieven

 • Omzendbrief COL 8/2011 van 18 oktober 2018 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 10/2011 van 24 november 2016 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 13/2011 van 13 juni 2013 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Addendum 3 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Permanentiedienst van de balie voor gearresteerde verdachten – Legitimatiekaart (Bijlagen: Processchema permanentiedienst en Tekst protocol) (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 15/2014 van 2 juni 2016 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – De toepassing, door de inspectiediensten en de ad-hoc-ambtenaren, van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid art. 47bis Sv. en de bepalingen betreffende de toegang tot een advocaat (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 09/2015 van 2 februari 2017 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Signalering – Nationale signaleringen in het kader van de Salduz-wetgeving (herziene versie)
 • Omzendbrief COL 11/2018 van 16 augustus 2018 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Addendum 2 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van recht op toegang tot een advocaat – situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben
   

II. GEDRAGSCODES ADVOCATUUR – INTERVENTIESCHEMA’S POLITIE

 • Codex deontologie voor advocaten van 25 juni 2014 (Orde van Vlaamse Balies) (Uittreksel: Afdeling III.2.7bis - Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst Orde van Vlaamse Balies)
 • Salduz-gedragscode van 20 maart 2017 (Orde van Vlaamse Balies)
 • Interventiegids terrein van februari 2018 (Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus) – Salduz-wetgeving
 • Vademecum van 28 mei 2019 ('Ordre des barreaux francophones et germanophone') 'à destination des permanents Salduz'

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Maarten Colette is a Ph.D. student in law at the Vrije Universiteit Brussel. His doctoral thesis, 'Reconceptualizing freedom and citizenship: Contextual responses towards its history, meaning and significance', aims at gaining insight into the legal and political-philosophical history of citizenship and liberty in order to re-align contemporary ideas on those issues. Research interests and publications focus on legal and political thought and political culture in early modern European history. His publications include the jointly edited Benjamin Constant (2015), Montesquieu (2016) and Burke (2017). Together with prof. Paul De Hert (Brussels) and prof. Andreas Kinneging (Leyden), Maarten Colette is co-director of 'De Debatten', a research platform bringing together national and international scholars for identifying intellectual, social, political and legal sources and understanding of early modern and modern authors, and their bearing on the largest questions relative to law and society. Maarten Colette has a particular interest in Rousseau. At Vrije Universiteit Brussel, he teaches Rechtsmethodologie I and Inleiding tot de voornaamste moderne staten.

Henri Berkmoes is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en advocaat.

Franky Goossens is commissaris-auditor-jurist bij de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten. Hij is tevens vrijwillig medewerker aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht en Criminologie van de KU Leuven. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift Politie en Recht bij die Keure.

Joost Huysmans is advocaat bij de Balie van Leuven en is tevens redacteur voor het tijdschrift Politie en Recht, uitgegeven bij die Keure.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief