Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Inleiding tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter attentie van het notariaat

Op voorraad
348 p.
2019
Boek
Auteur(s): Hauwaert Tristan, Roegiers Wouter, Roeland Sebastian

De codificatie van het vennootschapsrecht bij de aanvang van het millennium was voornamelijk een operatie van ‘heersend recht’. Twintig jaar later realiseert het Wetboek van vennootschappen en verenigingen datgene waarvan de auteurs van het Wetboek van Vennootschappen gedroomd hadden: het vennootschapsrecht hervormen om het aan te passen aan de moderne tijd. Het nieuwe Wetboek biedt dan ook handige instrumenten aan de ondernemers en aan de professionele beroepsbeoefenaars die hen bijstaan in de oprichting van hun onderneming op maat. Dit naslagwerk is daarom vooral gericht op deze professionals.

Hoewel dit boek zich in de eerste plaats richt tot de notarissen, die aanwezig zijn bij de sluiting van de vennootschapsovereenkomst en die als onpartijdige raadgevers optreden bij latere wijzigingen, zijn de behandelde thema’s zeker ook van belang voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vennootschapsrecht.

Dit naslagwerk behandelt de krachtlijnen van de hervorming, de oprichtings- en bekendmakingsformaliteiten, het bestuur en de geschillenregeling, de nietigheden en ontbindingen, de verschillende rechtsvormen en hun bijzonderheden, de herstructurerings- en omzettingsverrichtingen, zowel intern als grensoverschrijdend, en het overgangsrecht. Bovendien bevat het tal van technische fiches die op systematische wijze de meest gangbare procedures samenvatten.

ISBN 9782807205901 - Bestelcode 202196303
Inleiding tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter attentie van het notariaat
€ 85,00

De codificatie van het vennootschapsrecht bij de aanvang van het millennium was voornamelijk een operatie van ‘heersend recht’. Twintig jaar later realiseert het Wetboek van vennootschappen en verenigingen datgene waarvan de auteurs van het Wetboek van Vennootschappen gedroomd hadden: het vennootschapsrecht hervormen om het aan te passen aan de moderne tijd. Het nieuwe Wetboek biedt dan ook handige instrumenten aan de ondernemers en aan de professionele beroepsbeoefenaars die hen bijstaan in de oprichting van hun onderneming op maat. Dit naslagwerk is daarom vooral gericht op deze professionals.

Hoewel dit boek zich in de eerste plaats richt tot de notarissen, die aanwezig zijn bij de sluiting van de vennootschapsovereenkomst en die als onpartijdige raadgevers optreden bij latere wijzigingen, zijn de behandelde thema’s zeker ook van belang voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vennootschapsrecht.

Dit naslagwerk behandelt de krachtlijnen van de hervorming, de oprichtings- en bekendmakingsformaliteiten, het bestuur en de geschillenregeling, de nietigheden en ontbindingen, de verschillende rechtsvormen en hun bijzonderheden, de herstructurerings- en omzettingsverrichtingen, zowel intern als grensoverschrijdend, en het overgangsrecht. Bovendien bevat het tal van technische fiches die op systematische wijze de meest gangbare procedures samenvatten.


Inhoudstafel

Krachtlijnen, structuur, inwerkingtreding en overgangsrecht

I. Ter inleiding: drie krachtlijnen

II. Structuur van het nieuwe wetboek

III. Inwerkingtreding
 

Inleidende bepalingen, typologie van de vennootschappen en andere rechtsvormen, erkenningen

I. Enkele terminologische verduidelijkingen

II. De vennootschap, de vereniging en de stichting

III. De rechtsvormen beheerst door het Wetboek en de typologie van erkenningen

IV. De inbreng

V. De beursgenoteerde vennootschappen en de organisaties van openbaar belang

VI. Controle, moeder- en dochtervennootschappen, omvang van vennootschappen, groepen, verenigingen en stichtingen

VII. Termijnen

VIII. De uiteindelijke begunstigde

IX. Algemene strafbepalingen
 

Oprichting van rechtspersonen: beginselen, voorwaarden en openbaarmaking

I. Voor de akte: de vennootschap in oprichting

II. De oprichtingsakte

III. Na de akte: de openbaarmaking

De nietigheid, het bestuur en de geschillenregeling bij rechtspersonen

I. De nietigheid

II. Het bestuur

III. Geschillenregeling

 

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

I. Nieuw ondernemingsbegrip en haar impact op de maatschap

II. De maatschap als basisvorm

III. Oprichting

IV. Inbreng

V. Rechtspersoonlijkheid, enkel bij VOF en CommV

VI. Aansprakelijkheid

VII. Verhaal van de schuldeisers en vermogen

VIII. Overdracht aandelen

X. Bestuur

X. Vergadering van de maatschap

XI. Ontbinding

XII. De vereffening

XIII. Voorlopig bewindvoerder

 

De besloten vennootschap

I. Aard en kwalificatie

II. Oprichting

III. Effecten en hun overdracht en overgang

IV. Vennootschapsorganen en algemene vergadering van obligatiehouders

V. Het vermogen van de vennootschap

VI. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

VII. Duur en ontbinding

VIII. Strafbepalingen

 

De naamloze vennootschap

I. De oprichting van de naamloze vennootschap

II. Effecten van de naamloze vennootschap en hun overdracht

III. De vennootschapsorganen en de algemene vergadering van obligatiehouders van de naamloze vennootschap

IV. Kapitaal van de naamloze vennootschap

V. Duur, ontbinding en strafrechtelijke bepalingen

 

Verenigingen en stichtingen

I. Verenigingen en stichtingen

II. Vereniging

III. Stichting

 

Herstructurering en omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

I. Fusie: vennootschap

II. Splitsing: vennootschap

III. Fusie en splitsing: vereniging en stichting

IV. De inbreng van algemeenheid of bedrijfstak – de overdracht van algemeenheid of bedrijfstak

V. Omzettingen

VI. Grensoverschrijdende verrichtingen

 

Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

I. De ontbinding van rechtspersonen

II. De vereffeningsprocedure: rationalisatie en verduidelijking

 

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

I. Gefaseerde inwerkingtreding 281

II. Overgangsmaatregelen voor de bestaande rechtspersonen

 

Fiches vennootschapsrecht BV, CV en NV: van oprichting tot ontbinding

I. Oprichting

II. Gewone algemene vergadering

III. Statutenwijziging

IV. Wijziging van voorwerp

V. Kapitaalverhoging (NV) / Uitgifte van nieuwe aandelen (BV en CV)

VI. Kapitaalvermindering (NV)

VII. Dividenduitkering door algemene vergadering

VIII. Ontbinding

 

 

 De inhoudstafel kunt u hier downloaden.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief