Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht (2019-2020)

Op voorraad
1.856 p.
2019
Boek
Editor(s): Alen André, Dujardin Jean, Opdebeek Ingrid, Vande Lanotte Johan
Auteur(s): Boes Marc, De Groote Bertel, Debersaques Geert, Dehullu Catharina, Deketelaere Kurt, D'Hooghe David, Eggermont Frederic, Goossens Jurgen, Haeck Yves, Leus Kaat, Lierman Steven, Lust Sabien, Martyn Georges, Smis Stefaan, Sottiaux Stefan, Storms Eddy, Van Damme Marnix, Van Hoorick Geert, Vandendriessche Frederik, Vanheule Dirk, Veny (†) Ludo, Wirtgen Aube

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals:

 • Publiekrecht
 • Staatsrecht
 • Publiekrechtelijke instellingen
 • Bestuursrecht
 • Administratief Recht
 • Geschillen van bestuur
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Juridisch instrumentarium van de overheid
 • ...

Dit doen we volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

De teksten werden bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2019, ed. 3. Bovendien werden in de teksten alle wijzigingen verwerkt die in werking treden tot en met 1 september 2019.

ISBN 9789048635863 - Bestelcode 202191101
BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht (2019-2020)
€ 62,00
Abonnees € 50,00
Studenten € 34,00

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals:

 • Publiekrecht
 • Staatsrecht
 • Publiekrechtelijke instellingen
 • Bestuursrecht
 • Administratief Recht
 • Geschillen van bestuur
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Juridisch instrumentarium van de overheid
 • ...

Dit doen we volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

De teksten werden bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2019, ed. 3. Bovendien werden in de teksten alle wijzigingen verwerkt die in werking treden tot en met 1 september 2019.


Inhoudstafel

I. Staatsrecht

1. Grondwet
2. Staatshervorming
3. Rechten van de mens
4. Europees recht
5. Verdragenrecht

II. Bestuursrecht

II.1. Algemeen bestuursrecht

1. Algemeen
2. Bestuurlijke organisatie (decentralisatie - verzelfstandiging)
3. Taalwetgeving
4. Formele motivering bestuurshandelingen
5. Openbaarheid van bestuur
6. Ombudslieden
7. Bescherming van persoonsgegevens

II.2. Rechtsbescherming

1. Grondwettelijk Hof
2. Raad van State
3. Vlaamse bestuursrechtscolleges
4. Burgerlijke rechter
5. Rekenhof
6. Verjaring van schuldvorderingen tegen de staat

II.3. Bijzonder bestuursrecht

1. Ambtenarenrecht
2. Bestuurlijk goederenrecht/Publiek-privaat domein
3. Contracten met de overheid
4. Omgevingsrecht
5. Vreemdelingenrecht
6. Bestuurlijke handhaving

III. Registers

Alfabetisch register
Chronologisch register

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief