Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Op voorraad
151 p.
2019
Boek
Auteur(s): Hubert Bocken, Bernard Dubuisson, Geert Jocqué, Geneviève Schamps, Thierry Vansweevelt, Jeroen Delvoie, Biagio Zammitto

Dit boek bevat de laatste versie van het ontwerp tot hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, opgesteld door de gelijknamige commissie ingesteld door minister Koen Geens in het kader van zijn project “De hercodificatie van de basiswetgeving”. De hier gepubliceerde tekst verschilt in meerdere opzichten van eerdere versies verschenen op de website van de FOD Justitie naar aanleiding van de publieke consultatie over de voorstellen van de commissie.

Het ontwerp beoogt in de eerste plaats een toegankelijke en correct geformuleerde synthese te zijn van het gemene buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. De zes artikelen die het huidige Burgerlijk Wetboek hieraan wijdt, geven immers geen correct beeld meer.

De commissie stelt ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen voor aan het huidige recht. Deze betreffen onder meer de

 • Samenloop van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • Het subjectief element in de foutaansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van en voor minderjarigen en voor personen onder toezicht

De regels over het oorzakelijk verband en over de schade en het schadeherstel worden uitgebreid omschreven, met belangrijke nieuwe accenten:

 • Bij verlies van een kans en in bepaalde gevallen van alternatieve aansprakelijkheid is er een proportionele aansprakelijkheid;
 • Bij bepaalde opzettelijke inbreuken kan de benadeelde een stuk van de winst terugvorderen;
 • De mogelijkheid op herstel in natura of een bevel of verbod krijgt een wettelijke basis, evenals de voorwaarden waaronder een rente eerder dan een kapitaal kan worden toegekend en waaronder een aanvullende vergoeding mogelijk is bij nieuwe schade of bij verergering van de schade;
 • Er wordt een foutloze aansprakelijkheid voorzien voor lichamelijke schade veroorzaakt door nader te identificeren bijzonder gevaarlijke activiteiten.

Na de val van de regering-Michel werd het ontwerp niet meer voorgelegd aan de Ministerraad of de Raad van State. Het ontwerp is wel van aanzienlijk belang voor de verdere ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht.

ISBN 9789048636068 - Bestelcode 202192405
De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
€ 34,00
Studenten € 18,00

Dit boek bevat de laatste versie van het ontwerp tot hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, opgesteld door de gelijknamige commissie ingesteld door minister Koen Geens in het kader van zijn project “De hercodificatie van de basiswetgeving”. De hier gepubliceerde tekst verschilt in meerdere opzichten van eerdere versies verschenen op de website van de FOD Justitie naar aanleiding van de publieke consultatie over de voorstellen van de commissie.

Het ontwerp beoogt in de eerste plaats een toegankelijke en correct geformuleerde synthese te zijn van het gemene buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. De zes artikelen die het huidige Burgerlijk Wetboek hieraan wijdt, geven immers geen correct beeld meer.

De commissie stelt ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen voor aan het huidige recht. Deze betreffen onder meer de

 • Samenloop van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • Het subjectief element in de foutaansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van en voor minderjarigen en voor personen onder toezicht

De regels over het oorzakelijk verband en over de schade en het schadeherstel worden uitgebreid omschreven, met belangrijke nieuwe accenten:

 • Bij verlies van een kans en in bepaalde gevallen van alternatieve aansprakelijkheid is er een proportionele aansprakelijkheid;
 • Bij bepaalde opzettelijke inbreuken kan de benadeelde een stuk van de winst terugvorderen;
 • De mogelijkheid op herstel in natura of een bevel of verbod krijgt een wettelijke basis, evenals de voorwaarden waaronder een rente eerder dan een kapitaal kan worden toegekend en waaronder een aanvullende vergoeding mogelijk is bij nieuwe schade of bij verergering van de schade;
 • Er wordt een foutloze aansprakelijkheid voorzien voor lichamelijke schade veroorzaakt door nader te identificeren bijzonder gevaarlijke activiteiten.

Na de val van de regering-Michel werd het ontwerp niet meer voorgelegd aan de Ministerraad of de Raad van State. Het ontwerp is wel van aanzienlijk belang voor de verdere ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht.


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL – TABLE DES MATIÈRES
WOORD VOORAF V
INLEIDING IX
ONTWERP TOT HERVORMING VAN HET BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
1. ALGEMENE BEPALING
2. WIJZIGINGEN VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
3. ANDERE WIJZIGINGEN
4. OPHEFFINGSBEPALINGEN
MEMORIE VAN TOELICHTING
VERKORT GECITEERDE WERKEN
ALGEMENE INLEIDING
ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
1. ALGEMENE BEPALING
2. WIJZIGINGEN VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
3. ANDERE WIJZIGINGEN

De volledige inhoudstafel kun je hier vinden.

Reeks De hervorming van het Burgerlijk wetboek
MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief