Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

La réforme du droit de la preuve/De hervorming van het bewijsrecht

Wordt verwacht
78 p.
2019
Boek
Auteur(s): Allemeersch Benoît, Mougenot Dominique, Vandenbussche Wannes

Het hoofdstuk over het bewijsrecht in het Burgerlijk Wetboek heeft gedurende de laatste tweehonderd jaar weinig veranderingen ondergaan. Het geheel is weinig samenhangend en sommige bepalingen zijn volledig verouderd. Het bewijs is daarbij in aanraking gekomen met de digitale wereld in de jaren tachtig. Deze confrontatie leidde tot nieuwe bepalingen, waardoor een juridisch statuut werd toegekend aan het elektronisch geschrift en handtekening. Het merendeel van de teksten van het Burgerlijk Wetboek zijn echter onveranderd gebleven, ondanks het feit dat ze niet aangepast waren aan de elektronische omgeving.

Deze digitale revolutie zorgde voor een aantal principes die vandaag algemeen aanvaard worden in het bewijsrecht, maar niet in de wet staan: het aanvullend karakter van de bewijsregels, de afwezigheid van de verplichting om de wet te bewijzen, het non-intentionele karakter van de bekentenis … Dit boek, dat werd ingevoerd bij de wet van 13 april 2019, bevestigt het huidige recht door het geheel van de regels die de materie beheersen in een duidelijke tekst op te nemen. Maar versoepelt en moderniseert deze regels ook om rekening te houden met de realiteiten van vandaag.

Le chapitre du Code civil consacré à la preuve a connu peu de modifications en deux cents ans. Le tout n’est pas cohérent et en outre, certaines dispositions étaient devenues totalement obsolètes. La preuve a connu le choc numérique dans les années quatre-vingt. Cette confrontation s’est traduite par des dispositions nouvelles, reconnaissant un statut juridique à l’écrit et la signature électronique. La plupart des textes du Code civil sont toutefois restés inchangés, malgré leur inadaptation à l’environnement électronique.

Cette révolution numérique a créé un certain nombre de principes qui sont généralement acceptés aujourd'hui dans le droit de la preuve, mais ne sont pas inclus dans le droit: le caractère supplémentaire des règles de preuve, l'absence de l'obligation de prouver le droit, le caractère non intentionnel de l'aveu ... Ce livre, qui a été introduit par la loi du 13 avril 2019, confirme la loi en vigueur en incluant toutes les règles qui régissent la matière dans un texte clair. Mais il assouplit et modernise également ces règles pour tenir compte des réalités actuelles.

ISBN 9789048636051 - Bestelcode 202192404
La réforme du droit de la preuve/De hervorming van het bewijsrecht
€ 30,00
Studenten € 16,00

Het hoofdstuk over het bewijsrecht in het Burgerlijk Wetboek heeft gedurende de laatste tweehonderd jaar weinig veranderingen ondergaan. Het geheel is weinig samenhangend en sommige bepalingen zijn volledig verouderd. Het bewijs is daarbij in aanraking gekomen met de digitale wereld in de jaren tachtig. Deze confrontatie leidde tot nieuwe bepalingen, waardoor een juridisch statuut werd toegekend aan het elektronisch geschrift en handtekening. Het merendeel van de teksten van het Burgerlijk Wetboek zijn echter onveranderd gebleven, ondanks het feit dat ze niet aangepast waren aan de elektronische omgeving.

Deze digitale revolutie zorgde voor een aantal principes die vandaag algemeen aanvaard worden in het bewijsrecht, maar niet in de wet staan: het aanvullend karakter van de bewijsregels, de afwezigheid van de verplichting om de wet te bewijzen, het non-intentionele karakter van de bekentenis … Dit boek, dat werd ingevoerd bij de wet van 13 april 2019, bevestigt het huidige recht door het geheel van de regels die de materie beheersen in een duidelijke tekst op te nemen. Maar versoepelt en moderniseert deze regels ook om rekening te houden met de realiteiten van vandaag.

Le chapitre du Code civil consacré à la preuve a connu peu de modifications en deux cents ans. Le tout n’est pas cohérent et en outre, certaines dispositions étaient devenues totalement obsolètes. La preuve a connu le choc numérique dans les années quatre-vingt. Cette confrontation s’est traduite par des dispositions nouvelles, reconnaissant un statut juridique à l’écrit et la signature électronique. La plupart des textes du Code civil sont toutefois restés inchangés, malgré leur inadaptation à l’environnement électronique.

Cette révolution numérique a créé un certain nombre de principes qui sont généralement acceptés aujourd'hui dans le droit de la preuve, mais ne sont pas inclus dans le droit: le caractère supplémentaire des règles de preuve, l'absence de l'obligation de prouver le droit, le caractère non intentionnel de l'aveu ... Ce livre, qui a été introduit par la loi du 13 avril 2019, confirme la loi en vigueur en incluant toutes les règles qui régissent la matière dans un texte clair. Mais il assouplit et modernise également ces règles pour tenir compte des réalités actuelles.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

INLEIDING

BOEK 8. BEWIJS

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen

Hoofdstuk 3. Bewijsmiddelen

Hoofdstuk 5. Opheffingsbepalingen

Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMENE INLEIDING

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

CONCORDANTIETABEL (BEWIJSRECHT)

De volledige inhoudstafel kun je hier vinden.

 

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

LIVRE 8. LA PREUVE

Chapitre 1er. Dispositions générales

Chapitre 2. L’admissibilité des modes de preuve

Chapitre 3. Les modes de preuve

Chapitre 5. Dispositions abrogatoires

Chapitre 6. Entrée en vigueur

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION GÉNÉRALE

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TABLEAU DE CONCORDANCE (DROIT DE LA PREUVE)

 Vous trouvez la table des matières ici.

 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief