Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De verkrijgende verjaring

Op voorraad
773 p.
2019
Boek
Auteur(s): Van de Voorde Johan

De verkrijgende verjaring is een belangrijke rechtsfiguur in het Belgische goederenrecht. Ze krijgt echter slechts geringe en onsamenhangende aandacht in de rechtsleer. Dit boek is bedoeld om dat te veranderen. Het bespreekt systematisch en uitgebreid alle aspecten van de verkrijgende verjaring, gaande van de definitie van de verkrijgende verjaring over de verantwoording van en de vereisten voor de verkrijgende verjaring (welke goederen en zakelijke rechten voor verkrijgende verjaring in aanmerking komen; welke termijnen te voltooien zijn, met inbegrip van de nultermijn van art. 2279 BW; het bezit en de bezitsgebreken worden in een ander boek behandeld), tot de gevolgen van de verkrijgende verjaring en de mogelijkheden om de verkrijgende verjaring ongedaan te maken. Hierbij is reeds rekening gehouden met de voorgenomen hervorming van het goederenrecht.

ISBN 9789048633838 - Bestelcode 202182500
De verkrijgende verjaring
€ 120,00

De verkrijgende verjaring is een belangrijke rechtsfiguur in het Belgische goederenrecht. Ze krijgt echter slechts geringe en onsamenhangende aandacht in de rechtsleer. Dit boek is bedoeld om dat te veranderen. Het bespreekt systematisch en uitgebreid alle aspecten van de verkrijgende verjaring, gaande van de definitie van de verkrijgende verjaring over de verantwoording van en de vereisten voor de verkrijgende verjaring (welke goederen en zakelijke rechten voor verkrijgende verjaring in aanmerking komen; welke termijnen te voltooien zijn, met inbegrip van de nultermijn van art. 2279 BW; het bezit en de bezitsgebreken worden in een ander boek behandeld), tot de gevolgen van de verkrijgende verjaring en de mogelijkheden om de verkrijgende verjaring ongedaan te maken. Hierbij is reeds rekening gehouden met de voorgenomen hervorming van het goederenrecht.


Inhoudstafel

Deel I. Inleidende beschouwingen

Boek I. Probleemstelling en onderzoeksdoel, onderzoeksvragen, methodologie, de goederen naargelang de vorm van hun bekendmaking

Boek II. Begripsomschrijving, grondslag en afbakening van de verkrijgende verjaring

Boek III. De verkrijgende verjaring en het gemeen recht

Boek IV. De verkrijgende verjaring en de openbare orde

Boek V. Conventionele regeling van de verkrijgende verjaring

Boek VI. Deelbesluit

Boek VII. Algemeen plan
 

Deel II. De legitimiteit van de verkrijgende verjaring

Boek I. Probleemstelling en plan

Boek II. Welke beginselen liggen thans ten grondslag aan het Belgische privaatrecht?

Boek III. Argumenten ten gunste van de verkrijgende verjaring

Boek IV. Invraagstellingen van de verkrijgende verjaring

Boek V. Toetsing van de legitimiteit van de verkrijgende verjaring – verwijzing

 

Deel III. Algemene vaste vereisten voor de verkrijgende verjaring

Boek I. Opsomming der vereisten en plan

Boek II. Een (natuurlijke of abstracte) rechtspersoon als partij bij de verkrijgende verjaring

Boek III. Een zakelijk recht (of ander subjectief recht vatbaar voor verkrijgende verjaring).

Boek IV. Een goed

Boek V. Bezit en deugdelijk bezit: verwijzing

 

Deel IV. Algemene wisselende vereiste voor de verkrijgende verjaring: het voldoende langdurig

bezit

Boek I. De verjaringstermijn in het algemeen

Boek II. Termijnberekening

Boek III. De objectieve duur van de verkrijgende verjaringstermijn: de verjaringstermijnen

Boek IV. De subjectieve duur van de verjaringstermijn: schorsing, subjectieve verlenging, stuiting en bezitsvoeging

Boek V. Deelbesluit

 

Deel V. Uitzonderlijke vereisten voor de verkrijgende verjaring

Boek I. Inleiding

Boek II. Goede trouw

Boek III. Wettige titel

Boek IV. Gerechtelijke of ambtelijke erkenning van de verkrijgende verjaring, meestal door een vordering tot inschrijving in het openbaar register

Boek V. Een voldoende aantal uitoefeningen van het uitzonderlijk uitoefenbaar bezeten recht

Boek VI. Deelbesluit
 

Deel VI. Gevolgen van de verkrijgende verjaring

Boek I. De stadia in het ontstaan van de gevolgen van de verkrijgende verjaring: eventualiteit, voltooiing en intreding

Boek II. Verkrijging van een zakelijk recht of ander subjectief recht

Boek III. De gevolgen van de ingetreden verkrijgende verjaring voor de reeds bestaande zakelijke en persoonlijke rechten

Boek IV. Inroepbaarheid en vaststelling van de verkrijgende verjaring

Boek V. Bekendmaking van de verkrijgende verjaring

Boek VI. Deelbesluit

 

Deel VII. Ongedaanmaking van de verkrijgende verjaring

Boek I. Inleiding

Boek II. Ongedaanmaking door afstand van de verkrijgende verjaring.

Boek III. Gedeeltelijke ongedaanmaking door schadevergoeding (‘verjaringsvergoeding’)

Boek IV. Deelbesluit

 

Deel VIII. Algemeen besluit

Boek I. De huidige regeling van de verkrijgende verjaring

Boek II. Kritische appreciatie van de traditionele redenen voor de verkrijgende verjaring

Boek III. Toetsing van de legitimiteit van de verkrijgende verjaring

Boek IV. Algemeen besluit.

 

De inhoudsopgave kan je hier downloaden.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief