Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Een statuut voor de zorgouder in het licht van de grondrechtenbescherming

Op voorraad
560 p.
2019
Boek
Auteur(s): Cerulus Ulrike

Veel kinderen worden tegenwoordig niet meer alleen opgevoed door hun ouder(s), maar ook door een ‘stiefouder’, een tante, een grootouder. Deze personen, die worden aangeduid als ‘zorgouders’, kunnen geen ouderlijke bevoegdheden uitoefenen, met alle praktische nadelen van dien.

In dit werk onderzoekt dr. U. Cerulus of in het licht van de grondrechtenbescherming een statuut voor zorgouders moet worden uitgewerkt, en zo ja, hoe dat statuut er dan moet uitzien. Daarbij worden verschillende concrete vragen beantwoord, zoals: aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om het statuut te kunnen verkrijgen? Kan het statuut worden gewijzigd en wanneer eindigt het statuut?

ISBN 9789048634170 - Bestelcode 202185305
Een statuut voor de zorgouder in het licht van de grondrechtenbescherming
€ 95,00

Veel kinderen worden tegenwoordig niet meer alleen opgevoed door hun ouder(s), maar ook door een ‘stiefouder’, een tante, een grootouder. Deze personen, die worden aangeduid als ‘zorgouders’, kunnen geen ouderlijke bevoegdheden uitoefenen, met alle praktische nadelen van dien.

In dit werk onderzoekt dr. U. Cerulus of in het licht van de grondrechtenbescherming een statuut voor zorgouders moet worden uitgewerkt, en zo ja, hoe dat statuut er dan moet uitzien. Daarbij worden verschillende concrete vragen beantwoord, zoals: aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om het statuut te kunnen verkrijgen? Kan het statuut worden gewijzigd en wanneer eindigt het statuut?


Inhoudstafel

DEEL I. Inleiding

TITEL 1. Probleemstelling

TITEL 2. Plan

TITEL 3. Methodologie

TITEL 4. Terminologie in het licht van artikel 8 EVRM

 

DEEL II. Nood aan wetgevend optreden

TITEL 1. Arrest van het (toenmalige) Arbitragehof d.d.8 oktober 2003 partnerrelatie

TITEL 2.Advies van de Raad van State inzake zorgouderschap d.d. 7 oktober 2005 .

TITEL 3. Een blik over de grenzen

TITEL 4. Besluit

 

DEEL III. Uitgangspunten

TITEL 1. Familieleven in de zin van art. 8 EVRM

TITEL 2.Belang van het kind en belang van de zorgouder

 

DEEL IV. Grondslag en toepassingsvoorwaarden

TITEL 1. Grondslag

TITEL 2. Materiële toepassingsvoorwaarden

TITEL 2. Procedurele toepassingsvoorwaarden

 

DEEL V. Statuut van de zorgouder

TITEL 1. Titularisschap vs. uitoefening van het ouderlijk gezag

TITEL 2. Rechten en plichten van de zorgouder

TITEL 3. Rechten en plichten van het kind

TITEL 4. Conventionele wijzigbaarheid van het statuut

TITEL 5. Beëindiging van het statuut

 

Download de complete inhoudstafel hier.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief