Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht

Op voorraad
674 p.
2011
Boek
Auteur(s): Ingrid Opdebeek
In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de beginselen van behoorlijk bestuur,die gelden voor alle tuchtoverheden, ongeacht het toepasselijk statuut. Daarnaast worden in dit boek een aantal rechtspositieregelingen ontleed. In een laatste hoofdstuk worden dan ook een aantal knelpunten opgesomd en aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van de tuchtregelgeving.
ISBN 9789048610655 - Bestelcode 202111310
Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht
€ 155,00
Abonnees € 124,00

In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de beginselen van behoorlijk bestuur,die gelden voor alle tuchtoverheden, ongeacht het toepasselijk statuut. Daarnaast worden in dit boek een aantal rechtspositieregelingen ontleed. In een laatste hoofdstuk worden dan ook een aantal knelpunten opgesomd en aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van de tuchtregelgeving.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Ambtenarentuchtrecht: begrip, bronnen, toepassingsgebied en juridische kwalificatie van de tuchtbeslissing

Hoofdstuk 2. Tuchtrecht versus strafrecht

Hoofdstuk 3. Tuchtmaatregelen versus ordemaatregelen, maatregelen van inwendige orde en verkapte tuchtstraffen

Hoofdstuk 4. Tuchtfeiten

Hoofdstuk 5. Tuchtstraffen en straftoemeting

Hoofdstuk 6. Bevoegde overheden

Hoofdstuk 7. Termijnen in tuchtzaken

Hoofdstuk 8. Tuchtprocedure en rechten van de verdediging

Hoofdstuk 9. Impact van bijzondere beschermingsregimes

Hoofdstuk 10. Preventieve schorsing

Hoofdstuk 11. Doorhaling van tuchtstraffen

Hoofdstuk 12. Intrekking van tuchtstraffen

Hoofdstuk 13. Bestuurlijke rechtsbescherming

Hoofdstuk 14. Rechtsbescherming door de Raad van State

Hoofdstuk 15. Eindconclusies en aanbevelingen

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Ingrid Opdebeek promoveerde in 1991 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in rechten met een proefschrift getiteld ‘Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur’ en bekroond met de prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen. Zij is thans gewoon hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceerde tevens aan de Vrije Universiteit Brussel en, in het kader van de haar toegekende Franqui-leerstoel, aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek focust op beginselen van behoorlijk bestuur, rechtsbescherming tegen de overheid, handhaving en tuchtrecht tegenover ambtenaren. Zij is tevens advocaat aan de balie te Antwerpen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief