Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

BBC 2020. De beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen

Op voorraad
293 p.
2019
Boek
Auteur(s): Stefaan Desmet

Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 passen alle Vlaamse gemeenten, OCMW’s en provincies en een aantal van hun satellieten de vernieuwde beleids- en beheerscyclus toe, kortweg de BBC 2020. Het concept van de initiële BBC is gevrijwaard, maar een aantal aanpassingen moeten de beleids- en beheerscyclus verder valoriseren op het terrein.

De beleidsrapporten zijn vereenvoudigd met minder en duidelijkere schema’s. Onder meer door de integratie van het budget in het meerjarenplan. De BBC 2020 maakt ook de regels inzake de kredietbewaking heel wat eenvoudiger. Het systeem van organisatiebeheersing wordt voortaan veel belangrijker. De besturen krijgen meer autonomie om hun eigen richtlijnen uit te werken, afgestemd op maat van hun organisatie. Meer flexibiliteit met een toegenomen responsabilisering!

Dit grondig bijgewerkte boek biedt een diepgaande analyse van de vernieuwde BBC-wetgeving, zoals vervat in de organieke decreten (het Decreet Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet) en in de BBCuitvoeringsbesluiten. Het is een ideaal naslagwerk voor mandatarissen en medewerkers van lokale en provinciale besturen die betrokken zijn bij het meerjarenplan, de boekhouding, de jaarrekening of de organisatiebeheersing.

ISBN 9789048635269 - Bestelcode 202191200
BBC 2020. De beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen
€ 139,00
Abonnees € 119,00

Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 passen alle Vlaamse gemeenten, OCMW’s en provincies en een aantal van hun satellieten de vernieuwde beleids- en beheerscyclus toe, kortweg de BBC 2020. Het concept van de initiële BBC is gevrijwaard, maar een aantal aanpassingen moeten de beleids- en beheerscyclus verder valoriseren op het terrein.

De beleidsrapporten zijn vereenvoudigd met minder en duidelijkere schema’s. Onder meer door de integratie van het budget in het meerjarenplan. De BBC 2020 maakt ook de regels inzake de kredietbewaking heel wat eenvoudiger. Het systeem van organisatiebeheersing wordt voortaan veel belangrijker. De besturen krijgen meer autonomie om hun eigen richtlijnen uit te werken, afgestemd op maat van hun organisatie. Meer flexibiliteit met een toegenomen responsabilisering!

Dit grondig bijgewerkte boek biedt een diepgaande analyse van de vernieuwde BBC-wetgeving, zoals vervat in de organieke decreten (het Decreet Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet) en in de BBCuitvoeringsbesluiten. Het is een ideaal naslagwerk voor mandatarissen en medewerkers van lokale en provinciale besturen die betrokken zijn bij het meerjarenplan, de boekhouding, de jaarrekening of de organisatiebeheersing.


Inhoudstafel

Inleiding: de geïntegreerde beleids- en beheerscyclus

DEEL I. DE PLANNINGSFASE

Hoofdstuk 1. Het meerjarenplan

DEEL II. DE UITVOERINGSFASE

Hoofdstuk 1. De boekhouding: begripsbepaling en soorten boekhouding

Hoofdstuk 2. De boekhouding in de BBC

DEEL III. DE EVALUATIEFASE

Hoofdstuk 1. De eindejaarsverrichtingen

Hoofdstuk 2. De jaarrekening

Hoofdstuk 3. De rubrieken van de balans en de staat van opbrengsten en kosten

Hoofdstuk 4. Financiële analyse

Hoofdstuk 5. Organisatiebeheersing en audit

DEEL IV. DE BIJSTURINGSFASE

Hoofdstuk 1. De aanpassing van het meerjarenplan

DEEL V. IMPLEMENTATIEPLAN

Hoofdstuk 1 Project- en veranderingsmanagement

 > Bekijk de volledige inhoudstafel.

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Stefaan Desmet is financieel beheerder van de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief