Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat?

Op voorraad
136 p.
2019
Boek
Auteur(s): Acke Ines, Wouter De Cock
Is onderdeel van de reeks Praktijkreeks Lokale Besturen

Dit boek is een overzichtelijke en praktische handleiding voor lokale ambtenaren om kwaliteitsvolle en toegankelijke (voorstellen van) besluiten uit te schrijven. Het besteedt aandacht aan:

  • de motivering van individuele besluiten;
  • het neerschrijven van rechtszekere reglementsbepalingen;
  • de structurele en inhoudelijke opbouw van een besluit.

Door de gewijzigde bestuurscontext waarin lokale besluiten tot stand komen (sinds de invoering van het decreet over het lokaal bestuur), wordt ook ingegaan op de inhoud van de notulen en van het zittingsverslag, en op de nieuwe bekendmakingsformaliteiten.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden en met behulp van bruikbare sjablonen willen we met dit boek aan de lokale ambtenaar enkele instrumenten aanreiken om op de werkvloer mee aan de slag te gaan.

Auteurs: Wouter De Cock i.s.m. Ines Acke

ISBN 9789048635139 - Bestelcode 202191300
Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat?
€ 45,00
Abonnees € 36,00
Studenten € 32,00

Dit boek is een overzichtelijke en praktische handleiding voor lokale ambtenaren om kwaliteitsvolle en toegankelijke (voorstellen van) besluiten uit te schrijven. Het besteedt aandacht aan:

  • de motivering van individuele besluiten;
  • het neerschrijven van rechtszekere reglementsbepalingen;
  • de structurele en inhoudelijke opbouw van een besluit.

Door de gewijzigde bestuurscontext waarin lokale besluiten tot stand komen (sinds de invoering van het decreet over het lokaal bestuur), wordt ook ingegaan op de inhoud van de notulen en van het zittingsverslag, en op de nieuwe bekendmakingsformaliteiten.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden en met behulp van bruikbare sjablonen willen we met dit boek aan de lokale ambtenaar enkele instrumenten aanreiken om op de werkvloer mee aan de slag te gaan.

Auteurs: Wouter De Cock i.s.m. Ines Acke


Inhoudstafel

Voorwoord
Hoofdstuk 1 | Wat mag je van dit boek verwachten?
I. Een praktische generieke handleiding afgestemd op de vernieuwde lokale bestuursomgeving
II. Niet alleen aandacht voor individuele besluiten, maar ook voor reglementen
III. Een korte maar noodzakelijke blik op het gebruik van duidelijke taal en een correct begrippenkader
IV. Een kennismaking met enkele publiek beschikbare onlinewetgevingsdatabanken

Hoofdstuk 2 | Notulen en zittingsverslagen
I. Begripsomschrijving
II. De notulen van de raad
III. Het zittingsverslag van de raad
IV. De notulen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau (het uitvoerende bestuursorgaan)
V. De notulen van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Hoofdstuk 3 | Besluiten en beslissingen

Hoofdstuk 4 | Rechtsregels en hun vindplaatsen

I. De verschillende Belgische rechtsregels
II. De hiërarchie der rechtsnormen
III. Enkele vermeldenswaardige wetgevingsdatabanken

Hoofdstuk 5 | De onderdelen van een besluit
I. De structurele opbouw van een besluit in functie van een duidelijke communicatie
II. Twee structuurvarianten
III. De onderdelen van een besluit

Hoofdstuk 6 | Reglementen
I. Een reglement, wat is dat?
II. De vormelijke structuur van een reglement
III. De inhoudelijke structuur van een reglement
IV. Het gebruik van formulieren
V. De opmaak van een gecoördineerde versie van een reglement

Hoofdstuk 7 | De bekendmaking van lokale besluiten
I. Een webtoepassing in plaats van een website
II. De via de webtoepassing bekend te maken besluitenlijsten
III. De via de webtoepassing integraal bekend te maken besluiten
IV. De bekendmakingsformaliteiten
V. Schematisch overzicht van de bekendmakingsverplichtingen

Hoofdstuk 8 | Sjablonen
I. Sjabloon van een besluit volgens de gerubriceerde stijl
II. Sjabloon van een besluit volgens de klassieke stijl

Hoofdstuk 9 | Geraadpleegd bronnenmateriaal

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Reeks Lokale Besturen

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Wouter De Cock is licentiaat in de rechten en studeerde aan de Universiteit Gent. Sinds 2010 is hij auditeur bij de Raad van State, waar hij dossiers behandelt binnen het contentieux van de ruimtelijke ordening. Als lesgever is hij verbonden aan de Oost-Vlaamse bestuursschool Paulo en aan de Limburgse bestuursschool PLOT/LSX. Hij leert er ambtenaren aan hoe zij op een (juridisch) correcte manier (voorstellen van) besluiten kunnen opstellen. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het redactieteam van het Tijdschrift voor Wetgeving, het tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening, Milieu) en de TROS-Nieuwsbrief. Hij is ook voorzitter van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief