Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Herstel in natura - R&O nr. 51

Op voorraad
927 p.
2019
Boek
Auteur(s): Sébastien De Rey
Is onderdeel van de reeks Recht en onderneming

Rechtsvergelijkende studie in het contractenrecht met buitencontractuele invalshoek

Dit boek analyseert herstel in natura als vorm van schadeloosstelling wegens contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het schetst het juridisch kader waarbinnen herstel in natura werkzaam is. Het behandelt het begrip, de juridische grondslag en het juridisch regime ervan (toekenningsvoorwaarden en hiërarchische verhouding tot andere remedies). Anders dan schadevergoeding, is herstel in natura het juridisch aanknopingspunt voor een minder rigide en een meer creatieve wijze van schadeloosstelling, die soms meer op de aard van de schade en/of de behoeften van (een van de) partijen is afgestemd. Dit boek behandelt een scala aan toepassingsgevallen waarin herstel in natura voor de schuldeiser, de schuldenaar en soms voor beiden, een nuttig alternatief voor schadevergoeding is. De illustraties bestrijken het contractenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, bijzondere overeenkomstenrecht, consumentenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht … De bepalingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de ontwerpteksten voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn reeds geïncorporeerd.

Over dit boek:

“Dankzij dit werk krijgt herstel in natura zonder twijfel een stevige verankering en zal de vrees voor het onbekende in de rechtspraak teruggedrongen worden. Wij voorspellen dat dit briljante werk in België baanbrekend zal zijn.” (Prof. dr. Bernard Tilleman en Prof. dr. Sophie Stijns in het voorwoord van dit boek).

“Une thèse de doctorat particulièrement remarquable a ainsi été défendue, tout récemment, à la Faculté de droit de la K.U.Leuven: son auteur, Sébastien De Rey, propose, de manière fort convaincante, de distinguer la réparation en nature d’autres types de condamnation, à savoir les mesures de prévention du dommage et les mesures de rétablissement qui visent à mettre fin à une situation illicite” (Prof. dr. Patrick Wéry, JLMB 2018, 1901).

ISBN 9789048635146 - Bestelcode 202192400
Herstel in natura - R&O nr. 51
€ 155,00
Abonnees € 124,00

Rechtsvergelijkende studie in het contractenrecht met buitencontractuele invalshoek

Dit boek analyseert herstel in natura als vorm van schadeloosstelling wegens contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het schetst het juridisch kader waarbinnen herstel in natura werkzaam is. Het behandelt het begrip, de juridische grondslag en het juridisch regime ervan (toekenningsvoorwaarden en hiërarchische verhouding tot andere remedies). Anders dan schadevergoeding, is herstel in natura het juridisch aanknopingspunt voor een minder rigide en een meer creatieve wijze van schadeloosstelling, die soms meer op de aard van de schade en/of de behoeften van (een van de) partijen is afgestemd. Dit boek behandelt een scala aan toepassingsgevallen waarin herstel in natura voor de schuldeiser, de schuldenaar en soms voor beiden, een nuttig alternatief voor schadevergoeding is. De illustraties bestrijken het contractenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, bijzondere overeenkomstenrecht, consumentenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht … De bepalingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de ontwerpteksten voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn reeds geïncorporeerd.

Over dit boek:

“Dankzij dit werk krijgt herstel in natura zonder twijfel een stevige verankering en zal de vrees voor het onbekende in de rechtspraak teruggedrongen worden. Wij voorspellen dat dit briljante werk in België baanbrekend zal zijn.” (Prof. dr. Bernard Tilleman en Prof. dr. Sophie Stijns in het voorwoord van dit boek).

“Une thèse de doctorat particulièrement remarquable a ainsi été défendue, tout récemment, à la Faculté de droit de la K.U.Leuven: son auteur, Sébastien De Rey, propose, de manière fort convaincante, de distinguer la réparation en nature d’autres types de condamnation, à savoir les mesures de prévention du dommage et les mesures de rétablissement qui visent à mettre fin à une situation illicite” (Prof. dr. Patrick Wéry, JLMB 2018, 1901).


Inhoudstafel

Inleidende titels
Afdeling 1. Probleemstelling
Afdeling 2. Onderzoeksvragen
Afdeling 3. Methodologie
Afdeling 4. Opbouw in hoofdlijnen

Deel 1: Begrip, grondslag en hiërarchie
Hoofdstuk 1: Begripsbepaling en -afbakening
Hoofdstuk 2: Juridische grondslag en toekenningsvoorwaarden
Hoofdstuk 3: Hiërarchische verhouding tot andere remedies
Besluit deel 1

Deel 2: Actoren van herstel in natura
Hoofdstuk 1: Herstel in natura door de schuldenaar
Hoofdstuk 2: Herstel in natura door de schuldeiser of een derde
Hoofdstuk 3: Herstel in natura door de rechter
Besluit deel 2

Algemeen besluit

Slotbeschouwing

Trefwoordenregister

Wetgevingsregister

Download uitgebreide inhoudstafel hier.

Reeks Recht en Onderneming

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Sébastien De Rey is Affiliated Senior Researcher aan het Centrum voor Rechtsmethodiek, KU Leuven en sinds oktober 2019 Postdoctoral Fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong, waar hij onderzoek verricht in het licht van het nieuw Chinees Burgerlijk Wetboek 2020. Hij werkt tevens aan projecten over sancties wegens contractuele wanprestatie en de vervaging van het onderscheid tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Zijn interessegebied bestrijkt het (rechtsvergelijkend) verbintenissenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en  bijzondere contractenrecht. Tevens is hij redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht/Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC), onderdelen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomstenrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief