Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

dossier 28 - Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019 / Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2019

Op voorraad
376 p.
2019
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, Lecocq Pascale
Auteur(s): Baeck Joke, Charlier Sophie, Chichoyan Daisy, Crèvecoeur Fanny, Michaël Dantinne , Nicholas De Nil, Lambotte Patrick, Pierre Moreau, Palm Victoria, Pâques Michel, Salvé Arianne, Philip Traest, Van Baeveghem Bart, Geert Van Hoorick, Vanderheyden Marie, Willemot Charlotte, Wylleman Annelies

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019 behandelt:

1. Het Vlaams Onteigeningsdecreet: een algemene bespreking met bijzondere aandacht voor de innovaties en recente rechtspraak

Het Vlaams Onteigeningsdecreet brengt een aantal innovaties die een invloed kunnen hebben op het onteigeningscontentieux, zoals een trapsgewijze rechtsbescherming, het verzoek tot zelfrealisatie, het recht van wederoverdracht, enz. De innovaties worden behandeld en in hun ruimere context geplaatst. Tevens wordt aandacht geschonken aan recente evoluties in de rechtspraak m.b.t. twistpunten, zoals de al dan niet toepasse lijkheid van de plan MER op een onteigeningsbesluit of onteigeningsplan.

2. Capita selecta appartementsrecht 2019

Op 1 januari 2019 is de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake bur gerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing in werking getreden. Deze wet bracht talrijke wijzigingen aan in het appartementsrecht. In het eerste deel van deze bijdrage wordt een niet-exhaustief over zicht gegeven van enkele aspecten van deze hervorming die van bijzonder belang zijn voor de vrederechters. In het tweede en derde deel van deze bijdrage komen twee organisatorische vraagstukken aan bod: enerzijds de betaling van presentiegeld aan een mede-eigenaar ter vergoeding van zijn aanwezigheid op de algemene vergadering en anderzijds het statuut van de voorlopige bewindvoerder(s). Het vierde deel handelt over de mogelijkheid tot ‘uithuiszetting’ van een asociale bewoner.

3. Actualia wegverkeersrecht: de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid

De bijdrage gaat in op de wijzigingen aangebracht door de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij de bepalingen m.b.t. het alcoholslot, de herhaling bij zware overtredingen, het verval van het recht tot sturen als maatregel in geval van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid en de identificatie van bestuurders werden aangepast. Gelet op het feit dat de nadruk ligt op de verkeersveiligheid, zal de bijdrage ook de regelgeving betreffende het rijbewijs aanraken, nu het belang van het wetgevend kader aangaande het rijbewijs en de voorwaarden tot het verkrijgen ervan enerzijds en de overtredingen van deze bepalingen anderzijds niet kunnen worden onderschat.

4. Rechtsmethodologie

De term “rechtsmethodologie” verwijst naar het geheel van de methoden die een jurist hanteert bij het verrichten van juridische opzoekingen en het toepassen van het recht op concrete feiten. Deze bijdrage biedt vooreerst een overzicht van de belangrijkste overheidsdatabanken om juridische opzoekingen te verrichten. Vervolgens komen de basisprincipes inzake de toepassing van de wet in de tijd aan bod, gevolgd door een aantal recente ontwikkelingen in het bewijsrecht.

ISBN 9789048635207 - Bestelcode 202192100
dossier 28 - Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019 / Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2019
€ 75,00
Abonnees € 60,00

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2019 behandelt:

1. Het Vlaams Onteigeningsdecreet: een algemene bespreking met bijzondere aandacht voor de innovaties en recente rechtspraak

Het Vlaams Onteigeningsdecreet brengt een aantal innovaties die een invloed kunnen hebben op het onteigeningscontentieux, zoals een trapsgewijze rechtsbescherming, het verzoek tot zelfrealisatie, het recht van wederoverdracht, enz. De innovaties worden behandeld en in hun ruimere context geplaatst. Tevens wordt aandacht geschonken aan recente evoluties in de rechtspraak m.b.t. twistpunten, zoals de al dan niet toepasse lijkheid van de plan MER op een onteigeningsbesluit of onteigeningsplan.

2. Capita selecta appartementsrecht 2019

Op 1 januari 2019 is de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake bur gerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing in werking getreden. Deze wet bracht talrijke wijzigingen aan in het appartementsrecht. In het eerste deel van deze bijdrage wordt een niet-exhaustief over zicht gegeven van enkele aspecten van deze hervorming die van bijzonder belang zijn voor de vrederechters. In het tweede en derde deel van deze bijdrage komen twee organisatorische vraagstukken aan bod: enerzijds de betaling van presentiegeld aan een mede-eigenaar ter vergoeding van zijn aanwezigheid op de algemene vergadering en anderzijds het statuut van de voorlopige bewindvoerder(s). Het vierde deel handelt over de mogelijkheid tot ‘uithuiszetting’ van een asociale bewoner.

3. Actualia wegverkeersrecht: de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid

De bijdrage gaat in op de wijzigingen aangebracht door de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij de bepalingen m.b.t. het alcoholslot, de herhaling bij zware overtredingen, het verval van het recht tot sturen als maatregel in geval van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid en de identificatie van bestuurders werden aangepast. Gelet op het feit dat de nadruk ligt op de verkeersveiligheid, zal de bijdrage ook de regelgeving betreffende het rijbewijs aanraken, nu het belang van het wetgevend kader aangaande het rijbewijs en de voorwaarden tot het verkrijgen ervan enerzijds en de overtredingen van deze bepalingen anderzijds niet kunnen worden onderschat.

4. Rechtsmethodologie

De term “rechtsmethodologie” verwijst naar het geheel van de methoden die een jurist hanteert bij het verrichten van juridische opzoekingen en het toepassen van het recht op concrete feiten. Deze bijdrage biedt vooreerst een overzicht van de belangrijkste overheidsdatabanken om juridische opzoekingen te verrichten. Vervolgens komen de basisprincipes inzake de toepassing van de wet in de tijd aan bod, gevolgd door een aantal recente ontwikkelingen in het bewijsrecht.

Deze reeks van dossiers is gekoppeld aan het Tijdschrift van Vrede- en Politierechters. Ze bevat o.a. de jaarlijkse Rechtskronieken voor Vrede- en Politierechters, gerealiseerd door de Rechtsfaculteiten van de universiteiten van Gent en Luik, en de officiële publicatie van de indicatieve tabel.

Heeft u een abonnement op het Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters? Dan ontvangt u jaarlijks minstens 1 dossier in het kader van uw tijdschriftabonnement. De andere dossiers die verschijnen binnen de reeks kan u apart aankopen. Wil u deze dossiers ontvangen aan een voordeelprijs? Neem dan een abonnement. Zo krijgt u automatisch alle nieuwe dossiers toegestuurd aan een voordeelprijs.

Redactie

  • Maarten Dambre
  • Pascal Lecocq

Verschenen in deze reeks


Geert Van Hoorick is licentiaat in de rechten en licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Hij behaalde in 1999 met de grootste onderscheiding het doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over “Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg”. Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2001 bekroond met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling.

Hij is als hoogleraar in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht verbonden aan de Universiteit Gent, Centrum voor Milieu- en Energierecht. Hij is er belast met vakken in de sfeer van het omgevingsrecht (m.i.v. natuurbeschermingsrecht), notarieel bestuursrecht, agrarisch recht, en dierenwelzijnsrecht. Hij publiceerde onder meer boeken over het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht (Intersentia, 1997), over juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg (een bewerking van zijn doctoraatsproefschrift) (Intersentia, 2000), ruimtelijk bestuursrecht (Intersentia, 2006 en 2011), omgevingsrecht (Intersentia, 2016 en 2019), en notarieel bestuursrecht (Intersentia, 2006). Ook treedt hij op als promotor van onderzoeksprojecten in deze sfeer. Eén daarvan in opdracht van het Vlaamse Gewest, leidde tot het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek (Intersentia, 2005), een proefdruk van een integrale “model” wetgeving m.b.t. natuurbehoud, landschapszorg, soortenbescherming en jacht, dat tevens in het Engels werd vertaald (Intersentia, 2008).

Tevens was hij in de periode 1992-2019 advocaat aan de balie van Gent, en ook in die hoedanigheid was hij dikwijls betrokken in onderzoeksprojecten en advisering in de vernoemde vakgebieden. Hij is lid van de Environmental Law Commission van de IUCN en van het European Environmental Law Forum (EELF). In de periode 2012-2018 was hij voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

 

Pierre Moreau is a lawyer and a politician in the Canadian province of Quebec.

Nicholas De Nil is een advocaat uit Dendermonde.

Philip Traest studeerde rechten (Gent, 1982) en criminologie (Gent, 1983) aan de Universiteit Gent.

In 1992 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de Rechten met een proefschrift getiteld “Het bewijs in strafzaken”.

In 1996 werd hij advocaat aan de balie te Brussel in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae, thans Linklaters. In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen.

Hij is actief in het brede domein van het strafrecht, met inbegrip van het ondernemingsstrafrecht en de raakpunten met andere disciplines.

Philip heeft zijn praktijk als advocaat steeds gecombineerd met zijn academische opdracht. Hij werd assistent aan de Universiteit Gent in 1985 en docent in 1993. Thans is hij buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering.

Hij is bovendien auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht.

Michaël Dantinne est docteur en criminologie de l'Université de Liège.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief