Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek welzijn op het werk (editie 2019)

Op voorraad
502 p.
2019
Boek
Editor(s): Van Regenmortel Anne
Auteur(s): Buelens Jan, Reyniers Kelly, Van Puyvelde Ilse, Van Regenmortel Anne, Vervliet Valérie
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

Het juridisch landschap rond ‘welzijn op het werk’ is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Sinds het verschijnen van de eerste editie van het ‘Handboek welzijn op het werk’ in 2015 heeft de regelgever niet stil gezeten. Een update was dus noodzakelijk, zeker na de inwerkingtreding van de Codex over het welzijn op het werk op 12 juni 2017.

In dit handboek zoomen de auteurs in op:

 • De historiek van de welzijnsreglementering
 • Het aanbod aan preventieve welzijnsreglementering
 • Preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering
 • De actoren en organisatorische structuren bij het welzijnsbeleid
 • Een analyse van de Welzijnswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten

Deze tweede editie werd bijgewerkt tot 31 december 2018.

Bent u student? Dan kan u dit boek aan studentenprijs bestellen. Bestel via pp@diekeure.be

ISBN 9789048633906 - Bestelcode 202185303
Handboek welzijn op het werk (editie 2019)
€ 115,00
Abonnees € 99,00

Het juridisch landschap rond ‘welzijn op het werk’ is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Sinds het verschijnen van de eerste editie van het ‘Handboek welzijn op het werk’ in 2015 heeft de regelgever niet stil gezeten. Een update was dus noodzakelijk, zeker na de inwerkingtreding van de Codex over het welzijn op het werk op 12 juni 2017.

In dit handboek zoomen de auteurs in op:

 • De historiek van de welzijnsreglementering
 • Het aanbod aan preventieve welzijnsreglementering
 • Preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering
 • De actoren en organisatorische structuren bij het welzijnsbeleid
 • Een analyse van de Welzijnswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten

Deze tweede editie werd bijgewerkt tot 31 december 2018.

Bent u student? Dan kan u dit boek aan studentenprijs bestellen. Bestel via pp@diekeure.be


Inhoudstafel

Deel 1. Theoretisch en conceptueel kader

Hoofdstuk 1. Beknopte begripsanalyse
Hoofdstuk 2. Inleiding in de preventieleer van Jos Viaene

Deel 2. Verhouding recht en preventie

Hoofdstuk 1. Preventie als functie van het recht
Hoofdstuk 2. Kenmerken van het veiligheidsrecht
Hoofdstuk 3. Juridische aard van het welzijnsrecht
Hoofdstuk 4. Bronnen van het welzijnsrecht

Deel 3. (Beknopt) historisch overzicht van de ontwikkeling van de welzijnsreglementering

Deel 4. Van algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB) naar een Codex over het welzijn op het werk (Codex)

Hoofdstuk 1. Doel van het ARAB
Hoofdstuk 2. Structuur van het ARAB
Hoofdstuk 3. Kenmerken van het ARAB
Hoofdstuk 4. Algemene principes van het ARAB
Hoofdstuk 5. Evolutie
Hoofdstuk 6. Het Voorkomingsbesluit van 20 juni 1975
Hoofdstuk 7. Herstructurering van het ARAB naar een nieuwe Codex over het Welzijn op het werk

Deel 5. Preventie in de professionele risicoverzekering

Hoofdstuk 1. Preventie als functie van de sociale zekerheid
Hoofdstuk 2. Aanbod aan preventieve voorzieningen in de professionele risicoverzekering

Deel 6. Toepassingsgebied en algemene beginselen van huidige welzijnsreglementering 143

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 2. Algemene beginselen

Deel 7. De actoren betrokken bij het welzijnsbeleid

Hoofdstuk 1. Verplichtingen, opdrachten en taken van de actoren betrokken bij het welzijnsbeleid
Hoofdstuk 2. Statuut van de actoren betrokken bij het welzijnsbeleid

Deel 8. Organisatorische structuren betrokken bij het welzijnsbeleid

Hoofdstuk 1. Comité voor preventie en bescherming op het werk
Hoofdstuk 2. Interne en externe diensten
Hoofdstuk 3. Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk en aanvullende comités

Deel 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake welzijn

Hoofdstuk 1. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid
Hoofdstuk 2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deel 10. Opsporing en handhaving door de overheid

Hoofdstuk 1. Toezichtsinstanties
Hoofdstuk 2. Algemene opsporings- en onderzoeksbevoegdheden
Hoofdstuk 3. Bijzondere bevoegdheden inzake de gezondheid en veiligheid van werknemers
Hoofdstuk 4. Beroep tegen de maatregelen genomen door de sociale inspectie

Bibliografie
Lijst van gebruikte afkortingen
Trefwoordenregister
Over de auteurs

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

In de boekenreeks van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (www.begasoz.be) verschijnen handboeken, doctoraten en andere gepeerreviewde studies. Publicaties over zowel arbeidsrecht als sociale zekerheidsrecht worden er in opgenomen.

De boeken binnen deze reeks kregen het GPRC-label.

RedactieDe reeks Begasoz / Abetrass

Hoofdredactie:

 • Ria Janvier
 • Mireille Delange
 • Patrick Humblet 

Redactie:

 • leden van het Tijdschrift voor Sociaal Recht

Verschenen in deze reeks


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief