Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek welzijn op het werk (editie 2019)

Op voorraad
502 p.
2019
Boek
Editor(s): Van Regenmortel Anne
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

Het juridisch landschap rond ‘welzijn op het werk’ is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Sinds het verschijnen van de eerste editie van het ‘Handboek welzijn op het werk’ in 2015 heeft de regelgever niet stil gezeten. Een update was dus noodzakelijk, zeker na de inwerkingtreding van de Codex over het welzijn op het werk op 12 juni 2017.

In dit handboek zoomen de auteurs in op:

  • De historiek van de welzijnsreglementering
  • Het aanbod aan preventieve welzijnsreglementering
  • Preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering
  • De actoren en organisatorische structuren bij het welzijnsbeleid
  • Een analyse van de Welzijnswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten

Deze tweede editie werd bijgewerkt tot 31 december 2018.

Bent u student? Dan kan u dit boek aan studentenprijs bestellen. Bestel via pp@diekeure.be

ISBN 9789048633906 - Bestelcode 202185303
Handboek welzijn op het werk (editie 2019)
€ 115,00
Abonnees € 99,00

Het juridisch landschap rond ‘welzijn op het werk’ is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Sinds het verschijnen van de eerste editie van het ‘Handboek welzijn op het werk’ in 2015 heeft de regelgever niet stil gezeten. Een update was dus noodzakelijk, zeker na de inwerkingtreding van de Codex over het welzijn op het werk op 12 juni 2017.

In dit handboek zoomen de auteurs in op:

  • De historiek van de welzijnsreglementering
  • Het aanbod aan preventieve welzijnsreglementering
  • Preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering
  • De actoren en organisatorische structuren bij het welzijnsbeleid
  • Een analyse van de Welzijnswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten

Deze tweede editie werd bijgewerkt tot 31 december 2018.

Bent u student? Dan kan u dit boek aan studentenprijs bestellen. Bestel via pp@diekeure.be


Inhoudstafel

Deel 1. Theoretisch en conceptueel kader

Hoofdstuk 1. Beknopte begripsanalyse
Hoofdstuk 2. Inleiding in de preventieleer van Jos Viaene

Deel 2. Verhouding recht en preventie

Hoofdstuk 1. Preventie als functie van het recht
Hoofdstuk 2. Kenmerken van het veiligheidsrecht
Hoofdstuk 3. Juridische aard van het welzijnsrecht
Hoofdstuk 4. Bronnen van het welzijnsrecht

Deel 3. (Beknopt) historisch overzicht van de ontwikkeling van de welzijnsreglementering

Deel 4. Van algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB) naar een Codex over het welzijn op het werk (Codex)

Hoofdstuk 1. Doel van het ARAB
Hoofdstuk 2. Structuur van het ARAB
Hoofdstuk 3. Kenmerken van het ARAB
Hoofdstuk 4. Algemene principes van het ARAB
Hoofdstuk 5. Evolutie
Hoofdstuk 6. Het Voorkomingsbesluit van 20 juni 1975
Hoofdstuk 7. Herstructurering van het ARAB naar een nieuwe Codex over het Welzijn op het werk

Deel 5. Preventie in de professionele risicoverzekering

Hoofdstuk 1. Preventie als functie van de sociale zekerheid
Hoofdstuk 2. Aanbod aan preventieve voorzieningen in de professionele risicoverzekering

Deel 6. Toepassingsgebied en algemene beginselen van huidige welzijnsreglementering 143

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 2. Algemene beginselen

Deel 7. De actoren betrokken bij het welzijnsbeleid

Hoofdstuk 1. Verplichtingen, opdrachten en taken van de actoren betrokken bij het welzijnsbeleid
Hoofdstuk 2. Statuut van de actoren betrokken bij het welzijnsbeleid

Deel 8. Organisatorische structuren betrokken bij het welzijnsbeleid

Hoofdstuk 1. Comité voor preventie en bescherming op het werk
Hoofdstuk 2. Interne en externe diensten
Hoofdstuk 3. Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk en aanvullende comités

Deel 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake welzijn

Hoofdstuk 1. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid
Hoofdstuk 2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deel 10. Opsporing en handhaving door de overheid

Hoofdstuk 1. Toezichtsinstanties
Hoofdstuk 2. Algemene opsporings- en onderzoeksbevoegdheden
Hoofdstuk 3. Bijzondere bevoegdheden inzake de gezondheid en veiligheid van werknemers
Hoofdstuk 4. Beroep tegen de maatregelen genomen door de sociale inspectie

Bibliografie
Lijst van gebruikte afkortingen
Trefwoordenregister
Over de auteurs

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Reeks Begasoz-Abetrass

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Stuur een mail naar abonnementen@diekeure.be.


Anne Van Regenmortel studeerde af als licentiaat in de rechten (U.I.A) in 1981. Ze behaalde daarna haar diploma bijzonder licentiaat in het sociaal recht aan de VUB (1982) en promoveerde tot doctor in de rechten aan de U.I.A. (1988).


Sinds 1989 is ze advocaat bij de balie van Antwerpen en sinds 2009 voltijds hoogleraar rechten aan de UAntwerpen.

Jan Buelens is Professor arbeidsrecht aan de Universiteit Antwerpen en advocaat bij Progress Lawyers Network.

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de Rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994).  Ze behaalde in maart 2015 de graad van doctor in de rechten (UA).  Ze trad in 1994 toe tot de Balie van Antwerpen. Van 2003 tot medio 2009 werkte zij fulltime als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep sociale concurrentie en recht). Sinds oktober 2009 combineert zij de beide activiteiten.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de problematiek van de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst (het onderwerp van haar doctoraal proefschrift), de intellectuele rechten van werknemers en het welzijn op het werk.

Ilse doceert aan de Universiteit Antwerpen en aan de HUB. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, van de Adviesraad voor de Postacademische Vorming Sociaal Recht (PAVO, Universiteit Antwerpen) en van de werkgroep ‘Sociale Wetgeving hoger onderwijs Antwerpen’. Ze is lid van Begasoz vzw.  De vereniging heeft als doel de academische contacten te bevorderen tussen de professoren sociaal recht.  Begasoz vormt een forum voor professoren sociaal recht, draagt bij tot publicaties, bevordert gemeenschappelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek, organiseert gemeenschappelijke studiedagen en is een emanatie van de Belgische academische sociaalrechtelijke gemeenschap op internationaal vlak. Zij is deeleditor van de uitgave Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid (deel II : Uitkeringssectoren sociale zekerheid werknemers, uitgave die Keure) en van de uitgave Wet en Duiding. Welzijn op het werk: Publieke en private sector (uitgave Larcier). 

Mr. Van Puyvelde is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Valérie Vervliet is master in de rechten (UAntwerpen, 1998) en behaalde aan deze universiteit haar doctoraat in de rechten (2006). Na haar studies was ze assistent socialezekerheidsrecht (UA, 1998-2006), lector sociaal recht aan de XIOS Hogeschool Limburg (1997-1998) en doctor-assistent sociaelezekerheidsrecht (UA, 2006-2010).

Momenteel is ze postdoctoraal navorser aan de UAntwerpen, attaché jurist AD Humanisering van de Arbeid bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en docent aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau I.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief