Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ondernemingsrecht geannoteerd 2019

Op voorraad
1.576 p.
2019
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, Keirsbilck Bert, Moens Koenraad
Auteur(s): Bekaert Bert, Bernauw Kris, Blommaert Dominique, Bruloot Diederik, Dambre Maarten, De Donder Mathieu, De Man Maarten, De Meulemeester Louis, de Waegh Warren, Herregodts Els, J. De Smet Joris, Keirsbilck Bert, Korkmazer Filiz, Lindemans Gillis, Lybeer Bruno, Lysens Toon, Maeyaert Paul, Marchand Karel, Moens Koenraad, Nichels Frank, Steennot Reinhard, Termote Philippe, Tilleman Bernard, Tison Michel, Van de Mierop Ilse, Van Hooydonk Eric, Van Loock Sander, Van Ransbeeck Raf, Vandenbulcke Joyce, Verheyen Wouter, Voet Stefaan
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het nieuwe geannoteerd wetboek Ondernemingsrecht, dat de opvolger is van het geannoteerd wetboek Handels- en Economisch recht, kwam tot stand n.a.v. de diverse grondige hervormingen in het kader van het economisch recht van de afgelopen jaren. Het betreft o.a.:

 • de hervorming van het insolventierecht via de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht (BS 11.IX.2017)
 • de hervorming van het ondernemingsrecht via de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (BS 27.IV.2018, ed. 2)

Dit geannoteerd wetboek heeft alle kwaliteiten van de blauwe wetboeken en beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk. De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, art. 1348bis van het Burgerlijk Wetboek inzake het bewijs door en tegen ondernemingen (alsook het nieuwe, gelijkaardige art. 8.11 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek dat van toepassing is vanaf 1 november 2020), de bepalingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen en van een selectie bijzondere wetgeving. Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en de rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Het wetboek is bijgewerkt t.e.m. het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2019. Het is dus volledig up to date en bevat de meest recente wetgeving. Zo bevat het wetboek o.a.

 • het nieuwe Boek IV WER
 • de wijzigingen aangebracht bij de B2B-wet (wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen)
 • het nieuwe art. 8.11 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek m.b.t. het bewijs door en tegen ondernemingen (van toepassing vanaf 1 november 2020).
   
ISBN 9789048635160 - Bestelcode 202194200
Ondernemingsrecht geannoteerd 2019
€ 195,00
Abonnees € 146,50
Studenten € 70,00

Het nieuwe geannoteerd wetboek Ondernemingsrecht, dat de opvolger is van het geannoteerd wetboek Handels- en Economisch recht, kwam tot stand n.a.v. de diverse grondige hervormingen in het kader van het economisch recht van de afgelopen jaren. Het betreft o.a.:

 • de hervorming van het insolventierecht via de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht (BS 11.IX.2017)
 • de hervorming van het ondernemingsrecht via de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (BS 27.IV.2018, ed. 2)

Dit geannoteerd wetboek heeft alle kwaliteiten van de blauwe wetboeken en beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk. De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, art. 1348bis van het Burgerlijk Wetboek inzake het bewijs door en tegen ondernemingen (alsook het nieuwe, gelijkaardige art. 8.11 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek dat van toepassing is vanaf 1 november 2020), de bepalingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen en van een selectie bijzondere wetgeving. Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en de rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Het wetboek is bijgewerkt t.e.m. het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2019. Het is dus volledig up to date en bevat de meest recente wetgeving. Zo bevat het wetboek o.a.

 • het nieuwe Boek IV WER
 • de wijzigingen aangebracht bij de B2B-wet (wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen)
 • het nieuwe art. 8.11 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek m.b.t. het bewijs door en tegen ondernemingen (van toepassing vanaf 1 november 2020).
   


Inhoudstafel

I. Wetboek van Economisch recht
                Boek I. Definities
                Boek II. Algemene beginselen
                Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen
                Boek IV. (versie zoals van toepassing t.e.m. 2 juni 2019) Bescherming van de mededinging
                Boek IV. (versie zoals van toepassing vanaf 3 juni 2019) Bescherming van de mededinging
                Boek V. De mededinging en de prijsevoluties
                Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming
                Boek VII. Betalings- en kredietdiensten
                Boek VIII. Kwaliteit van producten en diensten
                Boek IX. Veiligheid van producten en diensten
                Boek X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten, verkoopconcessies en vervoersovereenkomsten
                Boek XI. Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen
                Boek XII. Recht van de elektronische economie
                Boek XIII. Overleg
                Boek XIV. (opgeheven)
                Boek XV. Rechtshandhaving
                Boek XVI. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
                Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures
                Boek XVIII. Maatregelen voor crisisbeheer
                Boek XX. Insolventie van ondernemingen

II.A. Burgerlijk Wetboek (uittreksel: art. 1348bis)

II.B. (Nieuw) Burgerlijk Wetboek (uittreksel: art. 8.11)

III. Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen

IV. Bijzondere wetten
1. Consumentenrecht en marktpraktijken
2. Handelscontracten
3. Mededinging
3.1. Europese regelgeving
3.2. Interne regelgeving
4. Verzekeringen
5. Zeerecht
6. Transportrecht
7. Andere bijzondere wetten

 

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief