Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ondernemingsrecht geannoteerd 2019

Op voorraad
1.561 p.
2019
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, Keirsbilck Bert, Moens Koenraad
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, artikel 1348bis van het Oud Burgerlijk Wetboek inzake het bewijs door en tegen ondernemingen (alsook het nieuwe, gelijkaardige artikel 8.11 van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek dat van toepassing is sinds 1 november 2020), de bepalingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen en van een selectie bijzondere wetgeving.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 29 mei 2019.

ISBN 9789048635160 - Bestelcode 202194200
Ondernemingsrecht geannoteerd 2019
€ 195,00
Abonnees € 146,50
Studenten € 70,00

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, artikel 1348bis van het Oud Burgerlijk Wetboek inzake het bewijs door en tegen ondernemingen (alsook het nieuwe, gelijkaardige artikel 8.11 van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek dat van toepassing is sinds 1 november 2020), de bepalingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen en van een selectie bijzondere wetgeving.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 29 mei 2019.


Inhoudstafel

I. Wetboek van Economisch recht
                Boek I. Definities
                Boek II. Algemene beginselen
                Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen
                Boek IV. (versie zoals van toepassing t.e.m. 2 juni 2019) Bescherming van de mededinging
                Boek IV. (versie zoals van toepassing vanaf 3 juni 2019) Bescherming van de mededinging
                Boek V. De mededinging en de prijsevoluties
                Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming
                Boek VII. Betalings- en kredietdiensten
                Boek VIII. Kwaliteit van producten en diensten
                Boek IX. Veiligheid van producten en diensten
                Boek X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten, verkoopconcessies en vervoersovereenkomsten
                Boek XI. Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen
                Boek XII. Recht van de elektronische economie
                Boek XIII. Overleg
                Boek XIV. (opgeheven)
                Boek XV. Rechtshandhaving
                Boek XVI. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
                Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures
                Boek XVIII. Maatregelen voor crisisbeheer
                Boek XX. Insolventie van ondernemingen

II.A. Burgerlijk Wetboek (uittreksel: art. 1348bis)

II.B. (Nieuw) Burgerlijk Wetboek (uittreksel: art. 8.11)

III. Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen

IV. Bijzondere wetten
1. Consumentenrecht en marktpraktijken
2. Handelscontracten
3. Mededinging
3.1. Europese regelgeving
3.2. Interne regelgeving
4. Verzekeringen
5. Zeerecht
6. Transportrecht
7. Andere bijzondere wetten

 

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Paul Maeyaert is admitted to the Brussels Bar and a partner at the firm Fencer. His practice relates to intellectual property with a strong focus on trademark, patent and copyright litigation, anti-counterfeiting and parallel trade matters. His scope of legal expertise includes matters related to unfair competition, advertising, media & entertainment law. He also assists clients in distribution matters, in particular negotiations and dispute resolution relating to the termination of agency and distributorship agreements.

Paul regularly assists clients in arbitration and mediation proceedings. He is an accredited mediator and member of the Belgian Federal Mediation Commission since 2014. He is also a member of CEPANI and an accredited mediator with WIPO.

Maarten Dambre promoveerde op 16 september 2008 tot doctor in de rechten met een proefschrift onder de titel "Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen. Een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering."
 
Hij behaalde op 9 juli 1986, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij is vanaf 1 oktober 1986 advocaat aan de balie te Gent. Mr. Frans Baert was zijn patroon. Na de stage was hij in 1992 één van de oprichters van de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten CVBA.
 
Als advocaat behandelt hij voornamelijk handelsrechtelijke zaken, met inbegrip van handelscontracten (agentuur, franchising, concessie), en zaken van financieel recht en contractenrecht, hoofdzakelijk handelshuur, koop-verkoop en aanneming (bouwrecht). Hij heeft zich diepgaand in deze materie gespecialiseerd, zoals blijkt uit zijn universitaire loopbaan en zijn publicaties in deze rechtsgebieden.
 
Vanaf 1 oktober 1987 is hij verbonden als assistent aan de Universiteit Gent, eerst bij het Seminarie voor Handels- en Vennootschapsrecht, vanaf 1 oktober 1993 als praktijkassistent bij het Instituut voor Contracten- en Verzekeringsrecht en vanaf 1 oktober 2001 bij de Vakgroep Burgerlijk Recht, nu Centrum Verbintenissenrecht. Met ingang van 1 oktober 1997 werd hij bevorderd tot praktijklector. Op 16 september 2011 werd hij aangesteld als docent Bijzondere Overeenkomsten en Vastgoedrecht.
 
Als specialist ter zake was hij lid van de Bijzondere Commissie voor evaluatie van de gevolgen van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur (Ministerie van Justitie) en lid van de Commissie voor evaluatie van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet (Ministerie van Economische Zaken).
 
Hij werd op 13 juni 2006 als specialist gehoord op de hoorzitting van de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers i.v.m. het wetsvoorstel doc. 51-0122/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de intresten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft.
 
Hij werd op 2 juli 2013uitgenodigd als spreker op de hoorzitting van de Commissie Justitie van de Senaat i.v.m. het wetsvoorstel tot oprichting van een huurgarantiefonds. In de loop van 2013-2014 nam hij deel aan de werkzaamheden van de begeleidingsgroep private verhuring (Wonen Vlaanderen) die de regionalisering van grote delen van het huurrecht ten gevolge van de zesde staatshervorming heeft voorbereid; hij was voorzitter van de werkgroepen “contractuele aspecten” en “woningkwaliteit” die de bepalingen van de woninghuurwet hebben geëvalueerd.
 
Maarten Dambre is hoofdredacteur van de geannoteerde reeks wetboeken van die Keure (Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek - Bijzondere wetgeving, Handelsrecht) en is lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO). Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, het Nieuw Juridisch Weekblad, het Tijdschrift voor de Vrederechters en het Tijdschrift Huurrecht.
 
Maarten Dambre is editor en coauteur van een boek over Handelshuur, auteur van boeken over de Huurprijs en het Consumentenkrediet en coauteur van enkele juridische handboeken op het gebied van het huurrecht (algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur), schreef bijdragen voor diverse juridische verzamelwerken en publiceerde in tal van juridische tijdschriften.
 
Hij hield verschillende referaten op congressen en studiedagen, o.a. over Consumentenkrediet (UCL 1991, UIA 1992 en Brussel 1996), Woninghuur (UGent 1991 en 1997 en KUL 1991 en 1997), Hypothecair krediet (Antwerpen 1992), de Grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting (Schoordijk Instituut KUB Tilburg 1995), de Handelsagentuurovereenkomst (Universiteit Gent 1995), de Bescherming van de consument in de kredietsector (UGent 1997), Krediet aan en schuldenlast van gezinnen (Ministerie van Justitie, opleiding voor magistraten, 1998), Woningkwaliteitsregelingen (UGent en UIA1999, balie Gent 2000), Actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur” (UGent 2003), Knelpunten contractenrecht – Huur, (KUL en KULAK 2003), de Antidiscriminatiewet en het huurrecht (UGent 2003), Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen” (UGent 2005), Algemeen huurrecht (UGent 2005), Dienstenprestaties (UGent 2010), Verkoop van onroerende goederen (UGent 2011), Handelshuur (UGent 2012) en Aansprakelijkheid van aannemer en architect voor de gebrekkige uitvoering van bouwwerken (UGent 2014).

Bert Keirsbilck is an assistant professor of Commercial, Company and Economic Law at the Faculty of Law of the KU Leuven (campus Brussels). He is co-director of Consumer, Competition and Market. Bert studied law and philosophy at the KU Leuven (lic.iur. 2003; lic.phil. 2004). In 2010, he defended his PhD thesis entitled The New European Law of Unfair Commercial Practices and Competition Law, Oxford, Hart Publishing, 2011, lxiv + 702 p. He has been a visiting professor of Consumer Protection at the China-EU School of Law (2014) and a visiting fellow at LSE (2013) and Stellenbosch University (2015).

Koenraad Moens is Raadsheer aan het Hof van Cassatie.

Bert Bekaert is afgestudeerd in 2003 als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan Verenigde Naties te New York.

In 2005 sloot hij zich als advocaat aan bij de Gentse Balie. Sinds 2008 maakte hij de overstap als advocaat naar Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten, later Everest- Advocaten.

Bert Bekaert behaalde het diploma Master Vennootschapsrecht aan de HUB in 2011. In 2014 trad Bert Bekaert toe als vennoot bij Everest-Advocaten. Hij werd opgenomen op de lijst van curatoren van de rechtbank van koophandel te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. 

Bert Bekaert is docent vennootschapsrecht aan de Hogeschool Gent en het KISP. 

Kris Bernauw has a lic. juris (UGent 1981), lic. crim. (UGent 1981) and lic.not; (1982 Central State Examination Board), LLM in Air and Space Law (1986 McGill University Montreal - Canada), PhD (UGent 1996).

He holds a commercial pilot's license with multi-engine and instrument flight ratings. He serves as a reserve-officer (rank: lieutenant colonel) with para and commando certificates in the Belgian Air Force. He was invited as a visiting professor to teach transport and insurance law at the Universities of Kigali (Rwanda 1987-1994), Le Havre (France 1998 and 2003), Dresden (Germany 2003), and Mekelle (Ethiopia 2006). After serving as a research and teaching assistant at UGent (1987-1997), he was appointed professor of law at Ghent University (1997) and University of Antwerp (2006) for the courses in the field of transport and insurance law.

Since 2005 he serves as a substitute judge in the Court of Appeals of Ghent. Since 1996 he performs missions as an expert-consultant for the World Bank, the EU Commission and other international organisations in Central and South-East Asia and in West-Africa. Since 1981 he practices law as a solicitor at the Bar of Ghent and was also a trainee lawyer at the Bar of Montreal (Canada 1986).

Dominique Blommaert joined Janson Baugniet in 1994 and has been a partner since 1998. He graduated in law in 1988 and in history in 1987 from the University of Leuven and obtained a degree in economic law from the University of Brussels in 1989. Dominique is scientific collaborator of the Financial Law Institute at the Ghent University since 1990.

He heads the banking and finance department at Janson Baugniet, advising financial institutions on banking and financial law. He is a recognized expert in credit law, including consumer and mortgage credit law. He advises on the legal aspects of the creation of new financial and banking products, asset management, finance structures (often related to collaterals) and relating contractual aspects.
His department regularly publishes articles on these topics.

He has a strong track record in litigation, representing financial institutions. His practice also contains arbitrations (as lawyer and as arbiter). His major clients include two of the four leading Belgian banks, and several smaller financial institutions. He also guides four of the largest international banks or financial conglomerates with their banking and credit activity in Belgium. Dominique Blommaert is fluent in Dutch, French and English.

Mathieu De Donder is a senior associate at Allen & Overy. He advises on general corporate matters, advising clients in connection with group restructurings, corporate governance, mergers and acquisitions, joint ventures, management incentive plans and private equity transactions. Prior to joining Allen & Overy in 2017, he worked in the corporate department of major national and international law firms in Belgium and Luxembourg.

Maarten De Man is a legal manager at SMT Holding.

Louis De Meulemeester obtained his degree of Master of laws in 2018 at Ghent University.
In September 2018 he joined the Financial Law Institute, where he works as a researcher. He is preparing a PhD on the protection of creditors in groups of companies, under the supervision of prof. dr. Diederik Bruloot.

Warren de Waegh is a PhD Researcher at Erasmus School of Law.

Els Herregodts is Raadsheer bij het hof van beroep.

Filiz Korkmazer is Raadgeefster economisch recht op het kabinet Geens.

Gillis Lindemans is an associate in the litigation team of Quinz attorneys. He focuses on corporate litigation as well as on insolvency matters. 

Gillis started his career as an attorney at Clifford Chance Brussels. As from 2014, he worked at the Economic Law department of KU Leuven, first as a full-time doctoral researcher, and later on as a fellow of the Research Foundation of Flanders (FWO).

He is licensed to practice at the Brussels Bar.

Bruno Lybeer is raadsheer Hof van Beroep (Brussel).

Toon Lysens was als advocaat verbonden aan de balie te Tongeren en is sinds 1993 voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

Karel Marchand is advisor at the Office of the Ministry of Economy.

Frank Nichels is advocaat, ingeschreven aan de balie van Gent.

Reinhard Steennot joined the Financial Law Institute as a full time researcher, sponsored by the Fund for Scientific Research. Starting his career, he wrote a doctoral thesis on the legal problems arising from consumer protection in electronic payment systems. Since October 2003 he has taken up a teaching assignment with courses on consumer, economic and banking law. Nowadays, his research focuses on banking law, consumer protection and market practices. He has written several books and many articles in Dutch, English and French.
Reinhard Steennot is also a member of the Belgian Commission on Unfair Contract Terms and member of the Supervisory Board of the Belgian Financial Services Market Authority.

Philippe Termote started at Lige immediately after his education at the University of Antwerp and the European Law School of Maastricht. He has since made partner at the insolvency firm, which specialises in all matters regarding liquidation. Philippe is very knowledgeable on both aspects of insolvency (continuity of enterprises act and receivership).

Bernard Tilleman is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Michel Tison obtained his law degree in Ghent (1990) and a Master of European law in Brussels (ULB, 1992) and worked as a doctoral researcher in the newly founded Financial Law Institute. He obtained his Ph.D. in 1997 with a thesis on the legal aspects of the mutual recognition principle in European banking and financial law (published by Intersentia, 1999).
He took up a teaching assignment at the law school of Ghent University in 1998, currently teaching course on banking and capital markets law, credit law, general commercial law and insolvency.
Michel Tison was a visiting professor at Pittsburgh University Law School in 2001, at Bonn University (Germany) in 2004 and at Bond University ( Australia) in 2008. In summer 2006, he taught in the law module of the 'Semester at Sea' program.Since 2005, he serves as assessor in the Legislative Section of the Belgian Council of State, which advises government and Parliament on draft decrees and bills.

Ilse Van de Mierop is advocate.

Sander Van Loock specialises in contract law, commercial law, corporate law and financial law. He assists Belgian and international clients before the Belgian courts and in arbitral procedures, also providing advice on these matters.

He is secretary of the expert group appointed by the Minister of Justice to reform the Belgian law of obligations.

Sander is currently writing a PhD thesis on the security agent in syndicated loans at the InstituutvoorVerbintenissenrecht (Institute for Law of Obligations) of the University of Leuven (KU Leuven) as a voluntary researcher. He is also a member of the Centre de Droit Privé (Centre for Private Law) at Université Saint-Louis Bruxelles.

Sander Van Loock is a member of the editorial committee of the Belgian Commercial Law Review (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht – Revue de Droit Commercial Belge) and Ius Mercatorum. He has authored several publications on corporate, financial and contract law. Sander’s publications are available here. He is a regular speaker at scientific conferences and seminars.

He received the Ius Commune Prize (2014) for his contribution on the Lehman Brothers’ insolvency and the protection of client money, published in the European Review of Private Law.

Raf Van Ransbeeck behaalde zijn diploma van kandidaat in de rechten (1989-1991) aan UFSIA – Antwerpen, zijn licentiaat in de rechten (1991-1994) aan UIA – Antwerpen en zijn doctoraat in de rechtsgeleerdheid (2005) aan KUBrussel.

Vervolgens werd hij doctor-assistent aan de KUBrussel (2005 – 2010) en geaffilieerd onderzoeker aan het Centrum Verbintenissenrecht van de KU Leuven (2009 tot heden). Hij was tijdelijk deeltijds docent HUB-KUBrussel (2010 tot 2013) en is momenteel tijdelijk deeltijds docent aan de Campus Brussel van de KU Leuven (2013 tot heden).

Van Ransbeeck was tevens rechter in de Rechtbank van koophandel te Brussel (2006-2012) en is momenteel raadsheer aan het Hof van beroep te Brussel (2012 tot heden). Sinds eind 2015 is hij directeur van het IGO.

Joyce Vandenbulcke currently works at the Consumer, Competition & Market institute of the University of Leuven. Joyce does research in Food Law, especially food information.

Wouter Verheyen obtained a PhD at KULeuven and afterwards became an assistant professor at Erasmus University Rotterdam and lecturer/ Researcher at Odisee UC Brussels. Wouter Lectures in the fields of methods of legal research, commercial law, transport law and marine insurance. Wouter conducts research on these topics, and has published +50 articles and has given a similar number of presentations at (inter)national conferences. In his research, Wouter has special attention for projects on platooning, cooperative logistics, passenger rights, transport intermediaries, innovation and transport law and sharing economy. Apart from legal research projects, Wouter also acts as research coordinator of logistics and business research projects on these issues. Finally, Wouter supervises PhD researchers in all these domains.

Stefaan Voet studied law at Ghent University (2001). In 2011 he wrote his PhD thesis about complex litigation in Belgium, for which he received in 2014 the Triannual Price of Civil Procedure awarded by the vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.

Since 2015 he is an associate professor of civil procedure at the University of Leuven and a host professor at the University of Hasselt.

Stefaan is also a Programme Affiliate at the CMS/Swiss Re Research Programme on Civil Justice Systems at the Centre for Socio-Legal Studies at the University of Oxford, member of the Class Actions Exchange Network spearheaded by the universities of Stanford, Oxford and Tilburg and affiliate at the Class Action Lab of the University of Montréal. He is also a member of different working groups of the European Law Institute.

Stefaan was a visiting scholar at the Law Center University of Houston (2009) and Stanford Law School (2014). He was a visiting lecturer/professor at the Law Center University of Houston, SMU Dedman School of Law in Dallas, College of Law University of Tennessee, Syracuse University College of Law, China-EU School of Law in Beijing, University of Pavia and the University of Pretoria. In 2016-2017 he held the TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) Chair at the University of Utrecht (Molengraaff Institute for Private Law).

Stefaan is also a substitute justice of the peace in Bruges and chairman of the monitoring committee of the Ombudsman for Retail.

Diederik Bruloot is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Joris J. De Smet is advocaat aan de balies van Brussel, Oudenaarde en Kortrijk. Hij is eveneens plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Gent. Hij studeerde eerst rechten en daarna fiscale wetenschappen. Hij is bijzonder vertrouwd met de problematiek van de ondernemingen in moeilijkheden en beschikt over een ruime ervaring in het faillissementsrecht, de gerechtelijke reorganisatie, de vereffening van vennootschappen en de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders. Als faillissementscurator heeft hij al ettelijke honderden faillissementen afgehandeld. Hij is de auteur van het handboek “Ondernemingen in moeilijkheden – Grondige analyse van de faillissementswet en de strafrechtelijke bepalingen”, verschenen bij Story Publishers. Hij is redactielid van het TIBR – het nieuwe Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht, uitgegeven door ‘die Keure’. Hij is eveneens lid van de redactie van het becommentarieerde wetboek ‘Ondernemingsrecht’ uitgegeven bij ‘die Keure’. Hij treedt zeer regelmatig op als spreker op seminaries over het insolventierecht en werkt momenteel aan een nieuwe publicatie over het insolventierecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief