Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Het nieuwe appartementsrecht

Op voorraad
157 p.
2011
Boek
Auteur(s): Lemmerling A
Is onderdeel van de reeks Zakenrecht
Het parlement keurde op de laatste zitting voor de ontbinding het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht goed. Op tal vandomeinen werden fundamentele wijzigingen aan het appartementsrecht aangebracht: het toepassingsdomein, de statuten, algemene vergadering, syndicus, de verkoop van een appartement, boekhoudkundige regels, enz. In deze uitgave worden deze regelen op praktischewijze bestudeerd en becommentarieerd door experts in de materie.
ISBN 9789048607426 - Bestelcode 202102306
Het nieuwe appartementsrecht
€ 55,00

Het parlement keurde op de laatste zitting voor de ontbinding het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht goed. Op tal vandomeinen werden fundamentele wijzigingen aan het appartementsrecht aangebracht: het toepassingsdomein, de statuten, algemene vergadering, syndicus, de verkoop van een appartement, boekhoudkundige regels, enz. In deze uitgave worden deze regelen op praktischewijze bestudeerd en becommentarieerd door experts in de materie.


Inhoudstafel

Woord vooraf
Stefaan De Clerck

Algemene beschouwingen bij de nieuwe Appartementswet
Hugo Vandenberghe

De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe Appartementswet
Vincent Sagaert

I. Inleiding
II. Geen wijziging, maar een verduidelijking, van het ruime toepassingsdomein van de Appartementswet
III. De oprichting van deelverenigingen in (groepen van) appartementsgebouwen
IV. De 'objectieve' berekening van de aandelen per kavel
V. Het verbod van arbitrageclausules
VI. Verplichte vermeldingen in de statuten
VII. Tegenwerpelijkheid van de statuten
VIII. Overschrijving van akten, wat de gemene delen betreft, op naam van de vereniging van mede-eigenaars
IX. Vertaling van de statuten
X. Overgangsrecht - coördinatie door de syndicus

Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de Appartementswet van 2 juni 2010
Roland Timmermans

Inleiding
I. De enkelvoudige vereniging van mede-eigenaars
II. De vereniging van mede-eigenaars met een meervoudige indeling

De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerste verkennende analyse in het licht van de nieuwe Appartementswet
Steven Snaet

A. Inleiding
B. De benoeming van de syndicus
C. Verplichte overeenkomst tussen de vereniging van mede-eigenaars en syndicus
D. De duur van het mandaat van de syndicus - de beëindiging van zijn mandaat
E. Aanpassing en uitbreiding van de taken en bevoegdheden van de syndicus
F. Het vertegenwoordigen in rechte van de vereniging van mede-eigenaars voor de gemeenschappelijke zaken door de syndicus
G. De "raad van mede-eigendom"
H. Commissaris van de rekeningen (art. 577-8/2 BW)
I. Overgangsrecht
Besluit

De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de Appartementswet
Alexis Lemmerling

I. Inleiding
II. Precontractuele informatieplicht
III. Informatieplicht bij verlijden van notariële akte
IV. Informatieplicht na verlijden van notariële akte
V. Verdeling van de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten tussen verkoper en koper
VI. Afhouding van de achterstallen van de verkoper in de gemeenschappelijke lasten
VII. Vertaling van de statuten
VIII. Overschrijving van akten betreffende gemeenschappelijke delen
IX. Conclusie

Nieuwe regels in verband met procedures binnen de appartementsgebouwen
Vincent Sagaert

I. Inleiding
II. De nietigverklaring van beslissingen van de algemene vergadering
III. Procedures m.b.t. de gemeenschappelijke delen
IV. De kosten van de procedures

De krachtlijnen van het appartementsrecht getoetst
Alain-Laurent Verbeke

§ 1. Solidariteit
§ 2. Transparantie en informatie
§ 3. Pragmatiek

Bijlage: gecoördineerde versie van de Appartementswet

De reeks Goederenrecht laat u kennismaken met diverse topics uit het goederenrecht, n.a.v. belangrijke ontwikkelingen in de wetgeving en / of rechtspraak.

Verschenen in deze reeks


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief