Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid

Op voorraad
2010
Boek
Editor(s): S. Stijns, P. Wéry
Auteur(s): Aguirre Miren, De boeck Annick, Dubuisson Bernard, Durant Isabelle, Philippe Denis, Samoy Ilse, Stijns Sophie, Van Liempt F., Vanden Berghe O., Wéry Patrick
Dit werk bevat de resultaten van het derde onderzoeksproject. Nadat wij in het tweede project aandacht gaven aan enkele bronnen van niet-contractuele verbintenissen werkte de Onderzoeksgroep aan de raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, hoofdbron van niet-contractuele verbintenissen, was immers nog niet aan bod gekomen in onze publicaties.
ISBN 9789048606092 - Bestelcode 202102302
De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid
€ 79,00

Dit werk bevat de resultaten van het derde onderzoeksproject. Nadat wij in het tweede project aandacht gaven aan enkele bronnen van niet-contractuele verbintenissen werkte de Onderzoeksgroep aan de raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, hoofdbron van niet-contractuele verbintenissen, was immers nog niet aan bod gekomen in onze publicaties.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF - AVANT-PROPOS
Sophie Stijns en Patrick Wéry

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET RESPONSABILITÉ AQUILIENNE. COMPARAISON N'EST PAS RAISON
Bernard Dubuisson

LE DOMMAGE RÉPARABLE DANS LES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITÉ
Isabelle Durant

DE RAAKVLAKKEN TUSSEN DE CONTRACTUELE EN DE BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. SCHADEHERSTEL, SCHADEVERGOEDING EN INTERESTEN
Ilse Samoy, m.m.v. Miren Aguirre

DE PRECONTRACTUELE FASE ALS ONTMOETINGSPLAAT VOOR BUITENCONTRACTUELE EN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID: DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN TEKORTKOMINGEN TIJDENS DE PRECONTRACTUELE FASE NADER GEANALYSEERD
Annick De Boeck

DERDE-MEDEPLICHTIGHEID AAN ANDERMANS CONTRACTBREUK
Sophie Stijns en Filip Van Liempt

L'OPTION DES RESPONSABILITÉS ENTRE PARTIES CONTRACTANTES
Patrick Wéry

DE BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERINGSAGENT EN DE "ONDERSTELLING VAN CONTRACTUALISERING"
Olivier Vanden Berghe

CONCOURS DE RESPONSABILITÉS EN DROIT EUROPÉEN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Philippe Denis

Deze boekenreeks is het resultaat van de samenwerking tussen het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven en het Centre de Droit des Obligations van de UCL.

Tweejaarlijks zetten deze universiteiten een gezamenlijk onderzoeksproject op. Dit resulteert o.a. in een tweetalig (verslag)boek waarin telkens andere aspecten van het verbintenissenrecht onder de loep worden genomen door een teamspecialisten in de materie.

Editors

  • Sophie Stijns
  • Patrick Wéry

Beschikbaar binnen deze reeks


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief