Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Beroepsgeheim en hulpverlening

Op voorraad
2018
Boek
Auteur(s): Johan Put, Van Der Straete Isabelle, Versweyvelt Anne-Sophie

I.s.m. Tim Opgenhaffen en Isabelle Van der Straete

In 2005 verscheen het boek ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’, dat voor het eerst het vraagstuk van het beroepsgeheim diepgaand bestudeerde vanuit de specifieke invalshoek van de welzijnszorg en de hulpverlening. Het boek groeide daarmee uit tot een standaardwerk in de sector.

Nu ligt een volledig nieuwe editie van dit boek voor. De maatschappij, de wetgeving, de hulpverleningspraktijk en de onderzoekswereld zijn niet stil blijven staan. De druk om ‘verantwoordelijkheid te nemen’ verhoogt, nieuwe uitzonderingen op het beroepsgeheim komen tot stand, hulpverleners reflecteren over hun positie… Dit boek verenigt deze ontwikkelingen en evoluerende inzichten. Het bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim, zowel in het algemeen als specifiek in de hulpverlening. Bijzondere aandacht gaat naar o.a. het gedeeld beroepsgeheim, mogelijke vormen van samenwerking tussen justitie en hulpverlening, het verschil tussen beroepsgeheim en discretieplicht.

Hiermee reikt dit boek een kader aan waarmee sectoren, organisaties en hulpverleners richting kunnen bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling.

ISBN 9789048634057 - Bestelcode 202183104
Beroepsgeheim en hulpverlening
€ 55,00

I.s.m. Tim Opgenhaffen en Isabelle Van der Straete

In 2005 verscheen het boek ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’, dat voor het eerst het vraagstuk van het beroepsgeheim diepgaand bestudeerde vanuit de specifieke invalshoek van de welzijnszorg en de hulpverlening. Het boek groeide daarmee uit tot een standaardwerk in de sector.

Nu ligt een volledig nieuwe editie van dit boek voor. De maatschappij, de wetgeving, de hulpverleningspraktijk en de onderzoekswereld zijn niet stil blijven staan. De druk om ‘verantwoordelijkheid te nemen’ verhoogt, nieuwe uitzonderingen op het beroepsgeheim komen tot stand, hulpverleners reflecteren over hun positie… Dit boek verenigt deze ontwikkelingen en evoluerende inzichten. Het bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim, zowel in het algemeen als specifiek in de hulpverlening. Bijzondere aandacht gaat naar o.a. het gedeeld beroepsgeheim, mogelijke vormen van samenwerking tussen justitie en hulpverlening, het verschil tussen beroepsgeheim en discretieplicht.

Hiermee reikt dit boek een kader aan waarmee sectoren, organisaties en hulpverleners richting kunnen bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling.

Johan Put is gewoon hoogleraar jeugd- en welzijnsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de
KU Leuven. Hij is verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en coördineert, samen met
Stefaan Pleysier, de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie van het Leuvens Instituut voor Criminologie
(LINC).

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief