Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Burgerlijk Wetboek geannoteerd 2018 - 2019

Wordt verwacht
1.192 p.
2018
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, Stijns Sophie, Verschelden Gerd, Vuye Hendrik
Auteur(s): Boone Katrijn, Burssens Frank, Creyf Kurt, Dambre Maarten, De Groote Els, De Meulenaere Luk, Evers Frederik, Guiliams Sophie, Jocqué Geert, Leys Thomas, Rogiest Christian, Samoy Ilse, Schoonbaert Lize, Stassijns Eric, Stijns Sophie, Van Baeveghem Bart, Van Loock Sander, Van Sinay Thierry, Vereecken Stéphane, Vermeir Diederik, Verschelden Gerd, Vits Patrick, Voet Lise, Vuye Hendrik
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken
De nieuwste editie van dit wetboek bevat de volledig geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.De wetgeving in editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2018.
ISBN 9789048633845 - Bestelcode 202182101
Burgerlijk Wetboek geannoteerd 2018 - 2019
€ 195,00
Abonnees € 146,25
Studenten € 70,00

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de volledig geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.De wetgeving in editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2018.


Inhoudstafel

> Bekijk de volledige inhoudstafel.WOORD VOORAFMETHODIEKINHOUDSTAFELINLEIDENDE TITEL. [versie zoals van toepassing tot 1 januari 2019] – BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone)

INLEIDENDE TITEL. [versie zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019] – BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEENBOEK I. – PERSONENTITEL I. [versie zoals van toepassing tot 1 januari 2019] – GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN

TITEL I. [versie zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019] – GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTENTITEL II. [versie zoals van toepassing tot 1 januari 2019] – AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND (door E. De Groote)

TITEL II. [versie zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019] – DE BURGERLIJKE STANDTITEL III. – WOONPLAATS (door E. De Groote)TITEL IV. – AFWEZIGEN (door E. De Groote)TITEL IV/1. – AANPASSING VAN DE REGISTRATIE VAN HET GESLACHT (door G. Verschelden)TITEL V. – HET HUWELIJK (door E. De Groote en G. Verschelden)TITEL VI. – ECHTSCHEIDING (door K. Boone en E. De Groote)TITEL VII. – AFSTAMMING (door G. Verschelden)TITEL VIII. – ADOPTIE (door E. De Groote)TITEL VIII/1. – NAMEN EN VOORNAMENTITEL VIIIbis. VERLATING VAN EEN MINDERJARIGE (opgeheven)TITEL IX. – OUDERLIJK GEZAG EN PLEEGZORG (door K. Boone)TITEL X. – MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING (door K. Boone)TITEL XI. – MEERDERJARIGHEID EN BESCHERMDE PERSONEN (door E. De Groote)BOEK II. – GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOMTITEL I. – ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDERENTITEL II. – EIGENDOM (door P. Vits)TITEL III. – VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING (door Th. Van Sinay)TITEL IV. – ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN (door F. Evers)BOEK III. – OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDTALGEMENE BEPALINGEN (door F. Burssens)TITEL I. – ERFENISSEN (door L. De Meulenaere en F. Burssens)TITEL II. – SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN EN TESTAMENTEN (door L. Voet)TITEL IIbis. – ERFOVEREENKOMSTEN (door L. Voet)TITEL III. – CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN (door S. Stijns)TITEL IV. – VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMSTTITEL IVbis. – VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR ABNORMALEN VEROORZAAKT (door G. Jocqué)TITEL V. – HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS (door K. Boone)TITEL Vbis. – WETTELIJKE SAMENWONING (door G. Verschelden)TITEL VI. – KOOP (door M. Dambre)TITEL VII. – RUIL (door M. Dambre)TITEL VIII. – HUURTITEL IX. – VENNOOTSCHAPPEN (opgeheven)TITEL X. – LENING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)TITEL XI. – BEWAARGEVING EN SEKWESTER (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)TITEL XII. – KANSCONTRACTEN (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)TITEL XIII. – LASTGEVING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)TITEL XIV. – BORGTOCHT (door B. Van Baeveghem)TITEL XV. – DADING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)TITEL XVI. – LIJFSDWANG IN BURGERLIJKE ZAKEN (opgeheven)TITEL XVII. – ZAKELIJKE ZEKERHEDEN OP ROERENDE GOEDERENTITEL XVIII. – VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN (door F. Burssens)TITEL XIX. – GERECHTELIJKE UITWINNING EN RANGREGELING ONDER DE SCHULDEISERS (opgeheven)TITEL XX. – VERJARING (door H. Vuye)TITEL XXI. – KENNISGEVING (door H. Vuye)

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief