Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidsrecht geannoteerd 2018 - 2019

Op voorraad
2018
Boek
Editor(s): Hendrickx Frank
Auteur(s): Blanpain Roger, Cuypers Daniël, De Vos Marc, Hendrickx Frank, Humblet Patrick, Ria Janvier, Pecinovsky Pieter, Wilfried Rauws, Salomez Kristof, Van Eeckhoutte Willy
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 10 september 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De wetteksten zijn aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer.

ISBN 9789048633852 - Bestelcode 202185101
Arbeidsrecht geannoteerd 2018 - 2019
€ 135,00
Abonnees € 101,25
Studenten € 50,00

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 10 september 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De wetteksten zijn aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer.


Inhoudstafel

I. ALGEMEEN

A. Grondwet
B. Gelijke behandeling
C. Taalgebruik

II. INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN

A. Arbeidsovereenkomsten

a. Algemeen
b. Werklieden
c. Bedienden
d. Studenten
e. Deeltijdse arbeid
f. Sportbeoefenaars
g. Telewerk
h. Vrijwilligerswerk
i. Flexi-jobs

B. Opleiding en vorming

a. Startbaanovereenkomst
b. Leerovereenkomst
c. Sociale promotie
d. Educatief verlof

C. Werkbaar werk

III. ARBEIDSVOORZIENING

A. Tewerkstellingsbeleid
B. Arbeidsmarkt

a. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
b. Uitzendarbeid
c. Niet-commerciële sector
d. Buitenlandse werknemers
e. Buurtdiensten en -banen

C. Werving, selectie en outplacement

IV. LOON EN KOSTEN

A. Loon
B. Werknemersparticipatie in kapitaal en winst
C. Vervoerkosten

V. ARBEIDSTIJD EN BESCHIKBAARHEID

A. Arbeidswet
B. Feestdagen
C. Jaarlijkse vakantie
D. Loopbaanonderbreking
E. Politiek verlof

VI. ARBEIDSREGLEMENT

VII. WELZIJN OP HET WERK

VIII. HERSTRUCTURERINGEN

A. Sluiting van ondernemingen
B. Collectief ontslag
C. Overdracht van onderneming

IX. HANDHAVING

A. Sociale documenten
B. Sociaalrechtelijk toezicht

X. COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

A. Vrijheid van vereniging
B. Vakbondsafvaardiging
C. Ondernemingsraden
D. Europese vennootschap
E. Nationale Arbeidsraad
F. Collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités
G. Fondsen voor Bestaanszekerheid
H. Collectieve arbeidsconflicten

XI. OVERZICHT VAN C.A.O.’S N.A.R.

XII. SOCIAAL STRAFRECHT

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Wilfried Rauws is als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief