Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidsrecht geannoteerd 2018 - 2019

Op voorraad
2018
Boek
Editor(s): Hendrickx Frank
Auteur(s): Blanpain Roger, Cuypers Daniël, De Vos Marc, Hendrickx Frank, Humblet Patrick, Ria Janvier, Pieter Pecinovsky, Wilfried Rauws, Salomez Kristof, Van Eeckhoutte Willy
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 10 september 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De wetteksten zijn aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer.

ISBN 9789048633852 - Bestelcode 202185101
Arbeidsrecht geannoteerd 2018 - 2019
€ 135,00
Abonnees € 101,25
Studenten € 50,00

Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de geactualiseerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. De wetgeving bevat de wijzigingen die tot en met 10 september 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De wetteksten zijn aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer.


Inhoudstafel

I. ALGEMEEN

A. Grondwet
B. Gelijke behandeling
C. Taalgebruik

II. INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN

A. Arbeidsovereenkomsten

a. Algemeen
b. Werklieden
c. Bedienden
d. Studenten
e. Deeltijdse arbeid
f. Sportbeoefenaars
g. Telewerk
h. Vrijwilligerswerk
i. Flexi-jobs

B. Opleiding en vorming

a. Startbaanovereenkomst
b. Leerovereenkomst
c. Sociale promotie
d. Educatief verlof

C. Werkbaar werk

III. ARBEIDSVOORZIENING

A. Tewerkstellingsbeleid
B. Arbeidsmarkt

a. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
b. Uitzendarbeid
c. Niet-commerciële sector
d. Buitenlandse werknemers
e. Buurtdiensten en -banen

C. Werving, selectie en outplacement

IV. LOON EN KOSTEN

A. Loon
B. Werknemersparticipatie in kapitaal en winst
C. Vervoerkosten

V. ARBEIDSTIJD EN BESCHIKBAARHEID

A. Arbeidswet
B. Feestdagen
C. Jaarlijkse vakantie
D. Loopbaanonderbreking
E. Politiek verlof

VI. ARBEIDSREGLEMENT

VII. WELZIJN OP HET WERK

VIII. HERSTRUCTURERINGEN

A. Sluiting van ondernemingen
B. Collectief ontslag
C. Overdracht van onderneming

IX. HANDHAVING

A. Sociale documenten
B. Sociaalrechtelijk toezicht

X. COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

A. Vrijheid van vereniging
B. Vakbondsafvaardiging
C. Ondernemingsraden
D. Europese vennootschap
E. Nationale Arbeidsraad
F. Collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités
G. Fondsen voor Bestaanszekerheid
H. Collectieve arbeidsconflicten

XI. OVERZICHT VAN C.A.O.’S N.A.R.

XII. SOCIAAL STRAFRECHT

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Pieter Pecinovsky is of counsel at Van Olmen & Wynant, specialised in employment law.

Pieter is fluent in Dutch, French and English. Pieter graduated from the University of Leuven (KU Leuven) as a Master of Laws in 2013. Additionally, he obtained the degree of Doctor of Laws at the University of Leuven (KU Leuven) in 2018. His PhD on EU economic governance and the right to collective bargaining was awarded the ETUC Brian Bercusson Award on European Labour Law 2019. 

Currently, Pieter works as a legal advisor (Of Counsel) and knowledge manager at Van Olmen & Wynant. In addition, he is lecturer in social law of the University of Leuven (KU Leuven) and a voluntary assistant at the Institute for Labour Law of the same university. Last year he was invited professor at the Université Catholique de Louvain (UCL).

Pieter Pecinovsky functions as expert in the Advisory Council of Social Criminal Law and is a member of BEGASOZ/ABETRASS (Association of Belgian Professors of Social Law), the Belgian Association of Industrial Relations (BVVA) and the Academic Network on the European Social Charter and Social Rights.

Wilfried Rauws is als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief