Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

College van burgemeester en schepenen. Samenstelling en werking

Op voorraad
2010
Boek
Auteur(s): Jean Dujardin
Is onderdeel van de reeks Recht in de gemeente - Algemene reeks
Het derde boekdeel in de reeks is het eerste in de volledig vernieuwde reeks en behandelt de samenstelling en de werking van het College van burgemeester en schepenen. In deze uitgave worden de decretale bepalingen - en waar nodig ook de nog resterende wettelijke bepalingen - uitvoerig becommentarieerd en aangevuld met de nog van toepassing zijnde rechtspraak en met talrijke voorbeelden uit de praktijk. De structuur van het boek werd zoveel als mogelijk behouden.
ISBN 9789048607525 - Bestelcode 202101325
College van burgemeester en schepenen. Samenstelling en werking
€ 139,00
Abonnees € 111,00

Het derde boekdeel in de reeks is het eerste in de volledig vernieuwde reeks en behandelt de samenstelling en de werking van het College van burgemeester en schepenen. In deze uitgave worden de decretale bepalingen - en waar nodig ook de nog resterende wettelijke bepalingen - uitvoerig becommentarieerd en aangevuld met de nog van toepassing zijnde rechtspraak en met talrijke voorbeelden uit de praktijk. De structuur van het boek werd zoveel als mogelijk behouden.


Inhoudstafel

DEEL I. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Hoofdstuk 1. Aard van het mandaat van schepen
Hoofdstuk 2. Aantal schepenen
Hoofdstuk 3. Verkiezing van de schepenen van rechtswege - rangorde en eedaflegging
Hoofdstuk 4. Onverenigbaarheden
Hoofdstuk 5. Uitoefening van het mandaat
Hoofdstuk 6. Tucht
Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk 8. Wedde en vergoedingen
Hoofdstuk 9. Pensioenen
Hoofdstuk 10. Ambtskledij en titel

DEEL II. WERKING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Hoofdstuk 1. Collectieve bevoegdheid, taakverdeling en delegatie
Hoofdstuk 2. Bijeenroeping
Hoofdstuk 3. Plaats
Hoofdstuk 4. Agenda
Hoofdstuk 5. Openbaarheid van de vergadering
Hoofdstuk 6. Voorzitterschap
Hoofdstuk 7. Beraadslaging en stemming
Hoofdstuk 8. Verbodsbepalingen
Hoofdstuk 9. Notulen
Hoofdstuk 10. Huishoudelijk reglement
Hoofdstuk 11. Deontologische code

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jean Dujardin is erestadssecretaris van Gent en eredocent aan de VUB.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief